852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Kaip išsigelbėti iš Mėlynbarzdžio pilies?

JUMS REIKIA PAGALBOS?

KREIPKITĖS Į VILNIAUS MOTERŲ NAMUS TELEFONU

8 5 261 63 80

Specializuota psichologo ir teisininko pagalba

Nemokama informacija, konsultacijos, parama bei palaikymas, tarpininkavimas

institucijose, pagalba tvarkant dokumentus

Suteikta pagalba įgalins Jus įveikti ydingą smurto ratą ir kurti naują gyvenimą be smurto ir prievartos sau ir savo vaikams

Prie telefono budi specialų paruošimą turinčios konsultantės

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 9.00 iki 18.00 valandos

 

Kaip planuoti savo elgesį, kad kiek galint apsisaugotumei nuo partnerio smurto?

Kaip pripažinti problemą ir ieškoti pagalbos?

Ką daryti, jei jau nusprendei išsiskirti su smurtaujančiu partneriu?

 

KAIP PADIDINTI MOTERS SAUGUMĄ SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATVEJAIS? PASIRUOŠIMAS GALIMAM SMURTO EPIZODUI

Kaip planuoti savo elgesį, kad kiek galint apsisaugoti nuo partnerio smurto?

Mieloji, galbūt tu gyveni smurtinėje santuokoje ar poroje su žiauriu ir pavojingu vyru? Nors ir negali sustabdyti ar visai išvengti smurto, kontroliuoti savo partnerio (vyro, draugo, vaikų tėvo) smurtinių veiksmų, turi tam tikrą pasirinkimo laisvę, kaip į juos reaguoti, ir kaip greičiau pasiekti vietą, kur būtų saugu tau ir tavo vaikams. Iš anksto apgalvok savo veiksmus:

•      nuspręsk, kur kreipsiesi, jei tektų bėgti iš namų, net jei tiki, kad „kito karto“ nebus; kur eisi, jei pirmasis pasirinkimas pasirodys negalimas;

•      susitark su kaimynais, draugais ar giminėmis dėl to, kaip jie galėtų pagelbėti smurto atveju. Pavyzdžiui, kaimynai galėtų iškviesti policiją, paskambinti 112, jei iš tavo buto sklinda įtartini garsai, – jei tik jie žinos, kad tu to nori ir jų įsikišimui neprieštarausi.
•      gerai yra turėti kokį nors slaptažodį, kurį pasakius į telefono ragelį, kiti žinos, kad TAI vėl kartojasi;
•   visada turėk paruoštą krepšį su trupučiu pinigų, būtiniausiais daiktais, dokumentais, automobilio raktais, vaiko mėgiamu žaisliuku ar antklodėle – tam atvejui, jei tektų skubiai bėgti iš namų;
•   jei jauti, kad kyla pavojingas ginčas, venk uždaros erdvės – vonios, virtuvės, kitų vietų, kur yra ginklų (jais gali tapti virtuvės ar ūkio reikmenys), taip pat atsidurti toli nuo lauko durų, išėjimo iš buto;
•     įsiklausyk į savo intuiciją, pasitikėk savo sprendimo teisingumu. Jei situacija darosi labai rimta, tu gali nuspręsti patenkinti savo partnerio reikalavimus tam, kad jis nusiramintų. Daryk viską, ką turi daryti, kad apgintum savo gyvybę ir sveikatą, kol būsi nepavojingoje vietoje;
•    kiekvieną sykį išsigelbėjusi nepamiršk pagirti savęs, padėkoti pati sau ir tiems, kurie tau pagelbėjo. Šitaip elgiasi patikimi, save gerbiantys žmonės!

PABĖGIMAS IŠ MĖLYNBARZDŽIO PILIES

Kaip pripažinti problemą ir ieškoti pagalbos? 

Mieloji, Mėlynbarzdis turėjo šešias žmonas ir visas nugalabijo, mat jos nebuvo paklusnios. Jo manymu, dėl visko kaltos buvo pačios moterys. Tačiau septintoji žmona išvengė pražūties – dėl savo pačios charakterio ypatybių ir kad laiku kreipėsi pagalbos į Seseris ir Brolius, t.y. į savo bendruomenę, o šie atskubėjo jai padėti.

Tikiu, kad tavo naminis Mėlynbarzdis ne kartą sakė, jog dėl mušimo, ir net seksualinės prievartos, smurto epizodo pabaigoje kalta esi tu. Išsilaisvinimas prasideda tuomet, kai nustoji tuo tikėti ir imi aktyviai planuoti išsigelbėjimą. Jei jau nusprendei gelbėtis iš Mėlynbarzdžio pilies, noriu tau pasakyti štai ką:

•    pripažink, kad namuose smurtaujama. Nebesistenk pateisinti smurtaujančio partnerio ar nuvertinti, sumen-kinti savo kentėjimo. Jis nori, kad tu manytum, jog pati esi kalta – nebetikėk tuo, nebesistenk savęs įtikinti! Juk širdies gilumoje ŽINAI, kad SMURTINIAM ELGESIUI PATEISINIMO TIESIOG NĖRA.

• be baimės apžvelk savo padėtį, įvertink problemas ir ieškok pagalbos. Kreipkis į Krizių centrą moterims. Atsimink – PASLAPTYS ŽUDO! Tave supantys žmonės turi sužinoti apie smurtą, kurį tu patiri – tam, kad galėtų tau padėti;
• pabandyk atsiprašyti žmonių, kuriuos atstūmei pasi-davusi smurtautojo spaudimui, ar dėl smurto šeimoje nustojai su jais bendrauti, ar per mažai skyrei dėmesio; parašyk jiems laišką, atvirai pasikalbėk;
• susirask sau žmonių, kuriuos nuolat lankysi, kuriais tu gali pasitikėti, o jie tavimi. Tau reikia to pasitikėjimo, kad surastum jėgų pokyčiams. Daryk tai neskubėdama;
• išmok pasakyti „NE“, kai kiti duoda gerus patarimus, o tu savo vidumi, intuicija jauti, kad jie tau netinka, negali jų priimti;
• kalbėk su savo vaikais visai atvirai apie tai kas vyksta; ieškok jiems paramos grupės (pvz., Paramos vaikams centras, programa „Vyresnysis brolis / Vyresnioji sesuo“, Vaikų linija, Jaunimo linija);
• vaikai turi žinoti Krizių centro moterims (85 261 63 80 – darbo dienomis, darbo valandomis) ir policijos telefonus (112 – visą parą), ir paskambinti ten, jei tavo sveikata ir gyvybė vėl atsidurtų pavojuje;
• pirmiausia pasirūpink pati savimi ir savo gerbūviu; pabėgti ir pulti į kito vyro glėbį dažniausiai yra tik pasiblaškymas ir tikrosios problemos neišsprendžia;
• sukurk savo IŠSIGELBĖJIMO PLANĄ ir imkis jį įgyvendinti.
• turėk kantrybės su savimi. Neišeina pradėti naujo gy-venimo „nuo kito pirmadienio“. Niekas nepasveiksta greitai, iš karto ir galutinai. Nebausk savęs už silpnumą, klaidas ir „atkritimus“. Kalbėk su savimi švelniai, su meile, pabandyk žaisti ir atšvęsti kiekvieną mažą per-galę, žingsnį žengtą link išsilaisvinimo. VISKAS YRA IR BUS GERAI MŪSŲ GYVENIME – kartok šią mantrą, ypač, kai bus sunku. Tikėk tuo!

PLANUOTANT IŠSIGELBĖJIMĄ

Ką daryti, jei jau nusprendei išsiskirti su smurtaujančiu partneriu?

MIELOJI, galbūt tu kentėjai smurtą ne vienerius metus ir nesiryžai išsiskirti dėl pačių įvairiausių priežasčių. Tačiau dabar tu jau žinai, kad kentėti toliau nebėra prasmės. Tavo partneris nutraukė jus siejusį įsipareigojimą, pamynė tau duotą pasižadėjimą.

Tuomet – džiugu, kad nusprendei pradėti naują gyvenimą – GYVENIMĄ BE SMURTO IR PRIEVARTOS. Jei priėmei sprendimą išsiskirti, gerai apgalvok kiek-vieną tolesnį savo žingsnį. Nepamiršk, jog ilgai gyvenus prievartos ir žalojančios kontrolės sąlygomis būti laisva tenka išmokti! Abejoti savimi, baimintis, o kartais ir klysti yra normalu. Ruošiantis įgyvendinti savo sprendimą, svarbūs yra šie dalykai:

•     svarbiausius dokumentus, vaikų gimimo liudijimus, raktus, vertingesnius asmeninius daiktus;
•     atidaryk savo asmeninę sąskaitą banke, kuria tik tu galėtum naudotis, (pvz., ten galima pervesti pašalpas, gaunamas auginant vaikus);
•     pasiklausk iš anksto, kas iš giminaičių, draugų sutiks priimti tave ir vaikus laikinai apsistoti ar paskolins pinigų įsikurti. Įsigyk naują telefono sim kortelę;
•    paruošk smulkų išsigelbėjimo planą bei aptark jį su arti-mais draugais ar Krizių centro darbuotojomis; pasitark su juristais, drąsiai kreipkis pagalbos į Krizių centrą, kuris rekomenduos tau patikimą teisininką ar advokatą. Krizių centro teisininkas konsultuoja nemokamai, o dokumentai gali būti tvarkomi lengvatinėmis sąlygomis ir už ekonominę kainą;
•     supažindink su savo PLANU vaikus; kartu parepetuokite savo išsigelbėjimą. Būkite kūrybingi, leiskite sau fantazuoti, kartu pasijuokite. Juk tai – ne galas, o nauja pradžia! Dar turėsite laiko suvesti sąskaitas su praeitimi, palaidoti neišsipildžiusias viltis, atsisveikinti su iliuzijomis, kai jau būsite saugūs;
•     kai būna ypač sunku, prisimink, jog dabar tu KURI NAUJĄ GYVENIMĄ sau ir savo vaikams!
•     aptark savo problemas, planus saugioje aplinkoje, su tam tinkamais žmonėmis. Kreipkis į Krizių centrą moterims – skambink taip dažnai kaip tau norisi. Krizių centro darbuotojos ir savanorės – konsultantės turi specialų pasiruošimą ir tu gali jomis pasitikėti. Krizių centro turima informacija apie tave, tavo gyvenimą ir planus yra konfidenciali ir nepasklis;
•     visų pirma vėl pasistenk tapti pati savimi, dvasiškai sveika ir gyvybinga moterimi. Susigrąžink savo galią ir jėgą, kurią buvo užgrobęs smurtautojas. Iškentėta kančia kuria išmintį. Tavoji išmintis padės tau gyventi toliau, ilgai ir laimingai, o kitos tavo gyvenimo partnerystės bus sėkmingos dėl išsilaisvinimo procese įgytos brandos.
•     drąsiai eik į priekį!

TUNELIO GALE ŠVIESU!

 

Iš Konvencijos Dėl visų diskriminacijos formų moterims panaikinimo:

Moterų    diskriminacija    pažeidžia lygiateisiškumo ir  pagarbos žmogaus  orumui principus, neleidžia moterims  dalyvauti  lygiomis  teisėmis  su  vyrais  politiniame, socialiniame, ekonominiame  ir kultūriniame savo šalies gyvenime, atsiliepia visuomenės  ir šeimos  gerovei ir dar labiau apsunkina moterims atskleisti  visas  savo  galimybes  šalies  ir  žmonijos Valstybės dalyvės  smerkia visų formų moterų diskriminaciją, susitaria    visais    būdais    nedelsdamos    vykdyti    moterų diskriminacijos panaikinimo politiką ir tuo tikslu įsipareigoja:

4  s t r a i p s n i s

1. Valstybių dalyvių taikomos laikinos specialios priemonės, kuriomis siekiama  greičiau įtvirtinti  faktinę  vyrų  ir  moterų lygybę,   kaip    pažymima   šioje    Konvencijoje,    nelaikomos diskriminacinėmis,   tačiau    jos   jokiu   būdu   neturi   būti nelygiateisių ar  diferencijuotų standartų  išlikimo  priežastis; šios priemonės  turi būti  atšauktos, kai  bus pasiekta lygybė ir lygiateisiškumas.