852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Krizių centras

mergaitė2

Vilniaus Moterų namai – nevyriausybinė moterų organizacija, sukūrusi pirmąjį NVO valdomą Krizių centrą smurtą ir prievartą patiriančioms moterims Lietuvoje. Istoriškai tai pirmasis Krizių centras moterims ne tik Lietuvoje, bet ir trijose Baltijos šalyse. Krizių centras įkurtas Šiaurės šalių pavyzdžiu, gavus finansinę paramą iš Norvegijos Vyriausybės. Vilniaus Moterų namų Krizių centras pradėjo veiklą 1996 m.  rudenį.

Krizių centro veikla: Vilniaus Moterų namų sukurtas ir valdomas visų rūšių smurtą ir prievartą patiriančioms moterims Krizių centras veikia nuo 1996 m. Krizių centras teikia anoniminę telefoninę pagalbą. Krizių centro specializacija – pagalbos teikimas moterims, nukentėjusioms nuo savo sutuoktinių ir partnerių smurto. VMN KC dirba svarbų krizių intervencijos bei profilaktikos (prevencijos) darbą, teikia neatidėliotiną bei tęstinę pagalbą smurtą ir prievartą patyrusioms moterims. Svarbią vietą Vilniaus Moterų namų organizacijos veikloje užima lobistinė veikla, siekiant tobulinti įstatyminę Lietuvos bazę smurto prieš moteris įveikimo srityje, formuoti atitinkamą politiką bei diegti pažangią praktiką.