852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

   Asociacija Vilniaus Moterų namai kartu su LRS Žmogaus teisių komitetu 2019 m. gruodžio 2 d., pirmadienį, nuo 13.30  iki 16.30 val. LR Spaudos konferencijų salėje rengia konferenciją „Moterų žmogaus teisės Lietuvoje 2019“.

   2019 metų spalio 31 dieną Lietuva sėkmingai pristatė 6 periodinę ataskaitą CEDAW Komitetui Ženevoje. Savo ruožtu pilietinės moterų organizacijos pateikė savo šešėlines ataskaitas. Šiuo metu jau yra gautos Komiteto pastabos ir rekomendacijos Lietuvai dėl visų formų diskriminacijos moterims šalinimo ir specialių laikinųjų moterų pažangos priemonių diegimo. Konferencijos metu bus aptarta pažanga ir iššūkiai siekiant faktinės moterų ir vyrų lygybės visose visuomenės gyvenimo srityse, įskaitant smurto prieš moteris visuomenėje ir šeimoje įveikimą. Taip pat skirsime laiko aptari Europos lyčių lygybės instituto paskelbtus naujausius Lyčių lygybės indekso duomenis ir jų atspindima padėtis – sritys, kuriose būtina veikti nedelsiant.

   Konferencija „Moterų žmogaus teisės Lietuvoje 2019“ skirta valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio dialogo skatinimui, įtvirtinant moters teises kaip visuotines ir nedalomas žmogaus teises.

Konferencijos darbotvarkę rasite ČIA.

Registracija į konferenciją rasite ČIAhttp://www3.lrs.lt/pls/inter/renginiai_registracija.home

 

Call Now Button