852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Praktika

internship

Asociacija Vilniaus Moterų namų, įgyvendinanti Specializuotos pagalbos centro (SPC) projektą Vilniaus mieste ir teikianti kompleksinę specializuotą pagalbą smurtą ir prievartą patyrusiems asmenims, priima praktikantus profesinei praktikai atlikti. Šiuo metu turime bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus universitetu ir Mykolo Romerio universitetu.

Mes tikimės:

  • Domėjimosi moterų žmogaus teisių problematika ir noro įsijungti į pilietinę veiklą;
  • Privalumas savanorystės patirtis ir dalyvavimas kitų pilietinių organizacijų veikloje;

Mes siūlome galimybę:

  • Susipažinti su pilietinės moterų organizacijos asociacijos Vilniaus Moterų namai veikla ir vykdomais projektais;
  • Susipažinti su moterų žmogaus teisių srityje dirbančių nacionalinių ir tarptautinių organizacijų veikla;
  • Daugiau sužinoti apie pasaulinį moterų judėjimą, susipažinti su feministine teorija bei praktika, teikiant pagalbą smurtą ir prievartą patiriančioms moterims;
  • Stebėti pagalbos teikimo procesus, dalyvauti atvejų aptarime, įsijungti į intervizijų-supervizijų grupės veiklą;
  • Sėkmingai atlikusiems praktiką teikiama pirmenybė įsidarbinti.

 

Susidomėjusius Krizių centro veikla potencialius praktikantus, prašome kreiptis telefonu Vilniuje (85) 2616380 darbo valandomis arba el.paštu vmotnam@vmotnam.lt

Call Now Button