852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Seksualinis smurtas

Kas yra seksualinis priekabiavimas

Lygių darbo galimybių komisija (EEOC – Equal Employment Opportunity Commission) savo gairėse apibrėžia seksualinį priekabiavimą kaip:

Nepageidaujamus seksualinius raginimus, seksualinių paslaugų prašymus ir kitas žodines bei fizines seksualinio pobūdžio elgesio formas, kai:

 • Paklusimas tokiam elgesiui tiesiogiai arba netiesiogiai paverčiamas individo darbo sąlyga, arba
 • Paklusimas arba nepaklusimas tokiam elgesiui pasitelkiamas kaip pagrindas priimti su darbu susijusius ir paklususį/nepaklususį individą veikiančius sprendimus, arba
 • Tokiu elgesiu siekiama paveikti arba nepagrįstai trukdyti individui atlikti darbą arba sukurti bauginančią, priešišką, įžeidžiančią darbo aplinką.

Nepageidaujamas elgesys yra kritinė sąvoka. Nepageidaujamas nereiškia „nesavanoriškas“. Auka gali sutikti ar pasiduoti tam tikram elgesiui ir aktyviai jame dalyvauti net jei jis yra įžeidžiantis ir nemalonus. Dėl to, seksualinis priekabiavimas yra nepageidaujamas bet kada, kai asmuo, kuris jį patiria, laiko jį nepageidaujamu. Ar asmuo iš tikrųjų priėmė kvietimą į pasimatymą, su seksu susijusį komentarą ar pajuokavimą, priklauso nuo visų aplinkybių.

 

Šaltinis: Seksualinio priekabiavimo prevencija (Preventing Sexual Harassment, BNA Communications, Inc.) SDC IP .73 1992 vadovas

 

Seksualinis priekabiavimas apima daug dalykų…

 • Įvykęs išprievartavimas, pasikėsinimas išprievartauti ar seksualinis užpuolimas.
 • Nepageidaujamas spaudimas teikti seksualines paslaugas.
 • Nepageidaujamas tyčinis lietimas, priartėjimas pasilenkiant, įvarymas į kampą ar gnaibymas.
 • Nepageidaujami seksualiniai žvilgsniai ar gestai.
 • Nepageidaujami laiškai, telefono skambučiai ar seksualinio pobūdžio daiktai.
 • Nepageidaujamas spaudimas susitikinėti.
 • Nepageidaujamas seksualinis erzinimas, juokavimas, pastabos ar klausimai.
 • Suaugusios moters vadinimas mergaite, lėlyte, pupyte ar meilute.
 • Švilpimas.
 • Užkalbinimai ar švilpimai gatvėje.
 • Seksualiniai komentarai.
 • Darbo pokalbių pavertimas seksualinėmis temomis.
 • Seksualinės užuominos ar istorijos.
 • Klausimai apie seksualines fantazijas, prioritetus ar istoriją.
 • Asmeniški klausimai apie socialinį ar seksualinį gyvenimą.
 • Seksualiniai komentarai apie asmens aprangą, anatomiją ar išvaizdą.
 • Bučiavimosi garsai, kaukimas, lūpos prikandimas.
 • Melo ar gandų susijusių su asmens asmeniniu seksualiniu gyvenimu skleidimas.
 • Kaklo masažas.
 • Prisilietimai prie darbuotojo(-s) drabužių, plaukų ar kūno.
 • Asmeniškų dovanų dovanojimas.
 • Buvimas šalia asmens be priežasties.
 • Apkabinimai, bučiniai, tapšnojimas ar glostymas.
 • Seksualinis savęs lietimas šalia kito asmens.
 • Stovėjimas arti ar trynimasis į kitą asmenį.
 • Asmens peržvelgimas nuo galvos iki kojų.
 • Įkyrus asmens stebėjimas.
 • Veido išraiškos, akies pamerkimas, oro bučinių siuntimas, lūpų apsilaižymas.
 • Seksualiniai gestai rankomis ar kūno judesiais.
Call Now Button