852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Metodinės rekomendacijos

Specializuotos pagalbos centrų darbuotojams, savanoriams bei apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą įgyvendinančių institucijų darbuotojams ir specialistams

   Šios metodinės rekomendacijos yra skirtos specializuotos pagalbos centrų darbuotojams ir savanoriams, teikiantiems valstybės garantuojamą specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą ir prievartą patiriantiems asmenims bei profesinių grupių atstovams, asmenims ir organizacijoms/įstaigoms, su kuriomis smurtą ir prievartą patiriantys asmenys susiduria siekdami savo pažeistų teisių atstatymo bei įtvirtinimo. 2011 metais priimtas LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas (ASAAĮ) numatė valstybės garantuojamą specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą ir prievartą artimoje aplinkoje patiriantiems asmenims. 2012 metais buvo priimta Valstybinė Specializuotos pagalbos centrų (SPC) programa ir visoje šalyje darbą pradėjo, moterų nevyriausybinių organizacijų pagrindu kuriamų regioninių SPC tinklas. SPC tinklui palaipsniui tampant vieninga tarnyba, apimančia visą šalį, atsirado būtinybė parengti metodines rekomendacijas siekinat suvienodinti kuriamos tarnybos praktikas, apibendrinus regioninių SPC per penkerius Įstatymo galiojimo metus sukauptą patirtį, kuri buvo įgyta, žvelgiant į problemą per nukentėjusio asmens interesų ir teisėtų lūkesčių prizmę.

   Šių metodinių rekomendacijų poreikis yra glaudžiai susijęs taip pat ir su tuo, kad  LR ASAAĮ yra naujos kartos įstatymas priskiriamas žmogaus teisių diskursui, o jo reguliavimo sritis yra apsauga nuo smurto artimoje aplinkoje kaip žmogaus teisių apsauga. Specialiųjų apsaugos nuo smurto įstatymų priėmimas ženklina požiūrio į artimųjų smurto aukas kitimą. Penkeri Įstatymo įgyvendinimo metai patvirtino, jog Lietuvoje kaip ir bet kurioje kitoje pasaulio šalyje, absoliučią daugumą nukentėjusiųjų nuo smurto artimoje aplinkoje sudaro moterys. Tarptautinės benduomenės duomenimis daugiau nei 90 proc. nukentėjusiųjų yra moterys, o vyrai sudaro 98 proc. smurtautojų. Jungtinių Tautų, Europos Tarybos bei Europos Sąjungos dokumentai, kurie pristatomi šiose rekomendacijose, smurtą artimoje aplinkoje įvardija kaip su lytimi susijusį smurtą arba vyrų smurtą prieš moteris, pripažįstant jį kraštutine moterų diskriminacijos forma. Taigi, smurto artimoje aplinkoje įveikimas turi būti suprantamas kaip valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių politikos bei politikos skirtos šalinti visų formų diskriminaciją moterims dalis.

   Smurtas prieš moteris šeimoje turi struktūrines priežastis – jis sąlygotas istoriškai susiklosčiusios nelygios moterų ir vyrų padėties mūsų, patriarchalinių stereotipų neatsikračiusioje, visuomenėje. Remiantis tarptautine statistika smurtą artimoje aplinkoje patiria ir 2 proc. vyrų, tačiau vyrų patiriamas smurtas nėra sąlygotas struktūrinių priežasčių, glūdinčių visuomenės sąrangoje, todėl tai nėra su lytimi susijęs smurtas. Patrairchalinės visuomenės institucijos didžiąją dalimi yra sukurtos vyrų ir vyrams, todėl siekti teisingumo ar savo pažeistų teisių įtvirtinimo vyrams yra santykinai lengviau nei tokioje pačioje padėtyje atsidūrusioms moterims. Dėl šių priežasčių metodinėse rekomendacijose lygiagrečiai su sąvokomis auka, smurtą ir prievartą artimoje aplinkoje patiriantis asmuo yra vartojama sąvoka smurtą ir prievartą patirianti moteris, taip įvardijant pagrindinę asmenų grupę, kuriai valstybė įsipareigoja teikti specializuotą kompleksinę pagalbą bei apsaugą nuo smurto šeimoje.

Metodines rekomendacijas, išskirstytas į modulius, rasite žemiau.

 

Atkreipkite dėmesį, kad paspaudę ant nuorodų, rasite antro, papildyto ir praplėsto, leidimo metodinių rekomendacijų tekstą. Naudingo ir malonaus skaitymo!

 

  1. Bazinis modulis. Smurto artimoje aplinkoje problemos aptarimas. Faktai ir skaičiai
  2. Darbo su smurtą artimoje aplinkoje patiriančiais asmenimis ypatumai.  Darbo su smurtą artimoje aplinkoje patiriančiais asmenimis ypatumai.
  3. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. SPC, Policija ir VTAS kaip pagrindiniai Įstatymo įgyvendinimo subjektai4.
  4. Psichologinis modulis. Mušamos moters sindromas. Smurto prieš moteris šeimoje dinamika. Šeimoje patirto smurto pasekmės moters biopsichosocialinei sveikatai. Psichologinis konsultavimas moterų krizių centruose.5.
  5. Teisinis modulis. Penkeri metai Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui (2011 – 2016) – geroji praktika ir iššūkiai.
  6. Kur kreiptis. Specializuotos pagalbos centrų, veikiančių visoje Lietuvoje, kontaktai.

 

Call Now Button