852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Asociacijos istorija

   1990-ųjų rudenį privačių namų svetainėje Vilniuje susirinko moterų grupė – susitikti su viešnia iš JAV, psichologe bei moterų judėjimo dalyve Anne Yomaens, pademonstravusia mums moterų savitarpio paramos bei sąmoningumo ugdymo grupių vedimo techniką. Šis susitikimas turėjo svarių pasekmių – jo dalyvės panoro tęsti susitikimus. Iš šios neformalios moterų grupės ir gimė asociacija Vilniaus Moterų namai ( toliau –VMN ), užregistruota 1993 m. Asociacijos steigėjai – narių visuotinis susirinkimas. Smurto prieš moteris problema dėsningai, bet ir gana netikėtai pačioms dalyvėms, iškilo būtent čia, kaip ir mintis sukurti moterų krizių centrą. 1995-ųjų rugsėjį organizacijos vadovė Lilija Vasiliauskienė dalyvavo JTO IV pasaulinėje konferencijoje moterų klausimais Pekine, Kinijoje. Šiaurės šalių moterų Krizių centrų judėjimo seminare, pasidalinus mintimis apie Krizių centro steigimą Vilniuje, Šiaurės šalių moterys pasiūlė pagalbą ir bendradarbiavimą. Taip 1996-jų rudenį duris atvėrė pirmasis Krizių centras moterims Lietuvoje. Istoriškai tai pirmasis Moterų Krizių centras ne tik Lietuvoje, bet ir trijose Baltijos šalyse. 

   Nuo 2001 m. veikia nacionalinė nemokamos pagalbos telefono linija 8 800 22008. 2003 m. už šios linijos įsteigimą bei partnerių – NVO konsultantų komandų parengimą – LR Ministras Pirmininkas apdovanojo organizaciją, kaip geriausiai dirbančią smurto prieš moteris įveikimo srityje. Periodinėje valstybės ataskaitoje JTO, pristatytoje 2004 m., organizacija minima, kaip gerosios praktikos pavyzdys. Kaip NVO ekspertė organizacija dalyvavo rengiant ir įgyvendinant Valstybines programas, taip pat, Valstybinę smurto prieš moteris mažinimo strategiją.  VMN tapo vienu iš IV Lietuvos Moterų Suvažiavimo (2005) organizatorių bei ideologų. Organizacija, taip pat, atliko ir Suvažiavimo sekretoriato darbą. Pasibaigus Suvažiavimui, VMN iniciatyva susikūrė NVO koalicija „Moters teisės-visuotinės žmogaus teisės“. Nuo 1999 m. VMN asociacija yra tarptautinio bendradarbiavimo tinklo WAVE (Women Against Violence Europe – Moterys prieš smurtą Europoje) narė.

   Nuo 2004 m. šios organizacijos įgaliota atstovė Lietuvoje. 2007 m. kasmetinė WAVE tinklo konferencija, organizuota VMN, vyko Vilniuje, LR Seime. Kartu buvo surengta gatvės akcija „Tylos liudytojai“, kurios metu 20 (dvidešimties) Europos šalių moterys bei JAV, konferencijos dalyvės, uždegė žvakutes bei tylos minute pagerbė viso pasaulio moteris, žuvusias nuo partnerių ar sutuoktinių rankos. Akcijos dalyviai ragino valstybę prisiimti atsakomybę ir įstatymais bei efektyviomis praktikomis užtikrinti moterų teisę būti apsaugotoms nuo smurto savo pačių namuose. Taip pat buvo reikalaujama sukurti ir vykdyti Valstybinę moterų NVO Specializuotos pagalbos centrų programą.  2008 m. VMN Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu parengė „Metodines rekomendacijas, skirtas Krizių centrų, atsakančių į nemokamus pagalbos linijos skambučius, darbuotojų ir savanorių komandoms“.

   Nuo 2009 m. Europinio tinklo (European Trauma Network), skirto Potrauminio streso sutrikimui (PTSS) įgalioti atstovai Lietuvoje. 2008-2009 m. žiemą – seminarų ciklas „Pasaulio paukštės skrydžiui reikia abiejų sparnų“- pasakų terapijos seminarai, skirti moters galių bei autoritetų atskleidimui. 2003 – 2010 m. dalyvauta DAPHNE II, III ir IV projektuose kartu su WAVE bei kitais partneriais iš 14 Europos šalių. Asociacija Vilniaus Moterų namai – Pilietinė organizacija, teikianti pagalbą nukentėjusiems nuo smurto asmenims, ilgus metus dirbdamos šioje srityje, ir yra puikiai susipažinusi su gerąja pasaulio praktika.

   2011 m. gegužės 26 d. Lietuvoje smurtas šeimoje pagaliau pripažintas tuo, kuo jis iš tiesų yra –  nusikaltimu ir žmogaus teisių pažeidimu – LR Seimas priėmė Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą. Įstatymui paruošti prie LR Seimo Žmogaus Teisių komiteto buvo suburta Darbo Grupė, į kurią įėjo trijų pilietinių organizacijų, Žmogaus teisių stebėjimo instituto, Lygių galimybių plėtros centro bei asociacijos Vilniaus Moterų namai, atstovės. Moterų namai, taip pat atstovaujantys NVO Koaliciją „Moters teisės-visuotinės žmogaus teisės“.

   Nuo pat susikūrimo asociacija Vilniaus Moterų namai aktyviai dalyvauja tarptautiniame moterų judėjime. Būtent tarptautinio moterų judėjimo pastangomis smurto prieš moteris šeimoje pažabojimas buvo įvardintas, kaip esminė sąlyga moterų padėties gerinimui. Su lytimi susijęs smurtas turi struktūrinę prigimtį, jis susijęs su istoriškai susiklosčiusiu jėgos ir galios skirtumu tarp moterų ir vyrų, giliai įsišaknijusia moterų, kaip socialinės grupės, subordinacija ir diskriminacija visuomenėje bei šeimoje. Neužkirtus kelio su lytimi susijusiam smurtui,  tolimesnė visuomenės pažanga tampa tiesiog negalima – smurtas prieš moterį šeimoje niekinėmis daro visas kitas moters kaip žmogaus ir pilietės teises, nes užkerta kelią jomis naudotis. Asociacija Vilniaus Moterų namai 2011-2012 m. kartu su kitomis pilietinėmis organizacijomis ketina siekti efektyvaus Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimo, toliau bendradarbiauti su įstatymų leidėjais, policija bei kitomis žinybomis, o taip pat aktyviai prisidėti prie specializuotos kompleksinės pagalbos sistemos kūrimo Lietuvoje.

Asociacijos Vilniaus Moterų namai istorija 

       

 

                                         

Call Now Button