Select Page

2018 metai. Vilniaus Moterų namų pilietinės iniciatyvos

Diskusija „Stambulo konvencija: kokius pokyčius ji atneš?“

2018 metų rugsėjo 11 dieną dalyvavome diskusijoje „Stambulo konvencija: kokius pokyčius ji atneš?“, į kurią kaip kalbėtoja buvo pakviesta Vilniaus Moterų namų vadovė Lilija Henrika Vasiliauskienė. Diskusiją moderavo žurnalistė Simona Aginskaitė, taip pat dalyvavo...

Sėkmingi mokymai Šakių rajono savivaldybėje

2018 metų liepos 23 – 24, rugpjūčio 20 dienomis Šakių rajono savivaldybėje įvyko asociacijos Vilniaus Moterų namai organizuoti mokymai "Ką kiekvienas specialistas turi žinoti susidurdamas su smurtą patyrusiu asmeniu. Smurto artimoje aplinkoje priežastys, dinamika,...

Nesupriešinkime vaikų ir jų motinų interesų!

.. o va mums savo ruožtu atrodo, kad visai neatsitiktinai šiandien ir gamta verkia. Jau esame pasisakę spaudoje (https://www.15min.lt/…/lilija-henrika-vasiliauskiene-sos-ne…) apie vaikų ir jų motinų interesų supriešinimą „teikiant pagalbą“ vaikams, kuomet institucijos...

Negalime leisti, kad traukinys nuvažiuotų atgal

Nepaisant to, kad Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas įtvirtina, jog smurtas artimoje aplinkoje yra visuomeninės reikšmės įvykis, nusikaltimas ir žmogaus teisių pažeidimas, ir kad valstybė prisiima pareigą ginti nukentėjusio asmens teises ir užtikrinti,...

Ar veikia apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje sistema?

APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMUI SEPTYNERI METAI. Ar veikia apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje sistema? Ar traukinys nuvažiavo atgal? Prieš septynerius metus beveik vienbalsiai Seimo priimtas, moterų NVO inicijuotas ir parengtas, remiantis...

Šeimos diena be moterų

Mielos moterys, Istorinė, pirmoji plenarinė diskusija moterų teisių klausimais Nepriklausomoje Lietuvoje, Pasaulio moterų politikos lyderių suvažiavimo išvakarėse neįvyko! Šiandien mielos moterys mums visoms LR Seimas užkimšo burnas! Todėl kviečiame jus visas...

Šiemet Euroviziją laimėjo ne daina, o politinis pareiškimas

Ar mums neatrodo, kad Eurovizijoje jau senai konkursuoja ne dainos, ne atlikėjai, o tam tikros archetipinės energijos, nulemiančios tam tikrą kolektyvinės sąmonės kryptį? Taigi labai džiaugiuosi, kad lietuviška daina pagal nuopelnus pateko ne į pirmą dešimtuką, o...

Neveiksni institucija geriau už jos nebuvimą?

Kaip gi atsitinka, kad mažamečių tvirkintojas (asmuo yra mažametis iki 14 metų) ir straipsnyje minimų dviejų kūdikių tėvas iki šiol dar nesėdi kaliūzėj?? Ir toliau galimai daro tuos pačius nusikaltimus?? Ir ar ne pirmoji Vaiko teisių apsaugos tarnybos pareiga buvo...

Pagaliau seksualiniai priekabiautojai atsako už savo veiksmus!

Pirmoji pergalė! Sveikiname mūsų teisėsaugą. O vis dėlto kokie mes švelnūs seksualiniams priekabiautojams: siūlytos 55 paros arešto… paskirtos 44… o Baudžiamasis kodeksas šiaip ar taip numato trijų metų laisvės atėmimo bausmę. Kada gi pagaliau įsidrąsinsime daiktus...

Menas padeda gydyti smurto žaizdas

Kim Noble yra išskirtinė menininkė. Tiesą sakant tai – keliolika menininkių gyvenančių šioje moteryje ir turinčių savo nuosavą braižą. Moteris vaikystėje patyrė traumą, greičiausia - seksualinę traumą, kentėjo dėl rimtų psichikos sveikatos sutrikimų ir tik po daugelio...

„Kovo 8-oji: šventė kuri nesikeičia?“

Moters teisės visuotinės ir nedalomos žmogaus teisės! Kviečiame paklausyti Dalios Leinartės, JTO CEDAW komiteto pirmininkės pranešimą „Kovo 8-oji: šventė kuri nesikeičia?“ Pranešimas skaitytas Lietuvos Respublikos Seime 2018 m. kovo 8 d. vykusioje konferencijoje „Po...

Kvietimas palaikyti Stambulo konvenciją

43 (!?) lietuviškos taip vadinamos nevyriausybinės organizacijos, įvairūs su bažnyčia susiję ir Širinskienės bei Co propagandą skleidžiantys subjektai sukurpė kreipimąsi, kartu su kitų 8 Europos šalių panašia publika, kad iš Stambulo konvencijos būtų pašalinta lyties...

Mes prieš moterų žmogaus teisių suvaržymą!

MES PRIEŠ MOTERŲ ŽMOGAUS TEISIŲ SUVARŽYMĄ! Reikalaujame nepritarti aborto uždraudimo įstatymo projektui, nes jis pažeidžia žmogaus teises, kelia grėsmę moterų sveikatai ir gyvybei, stabdo moterų pažangą, moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimą Lietuvoje. Įstatymo...

Pagaliau moters teisės neskirstomos į “viešas ir privačias”!

Dalyvavome Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2017 metų ataskaitos pristatyme. Labiausiai mus nudžiugino seniai laukta žinia, kad iš Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo išimta gėdinga nuostata, kad jis „netaikomas šeimos ir privataus gyvenimo srityse“. Moters...

Visuomenės informavimo priemonės turi tarnauti viešajam interesui!

Visuotinai priimtų moters žmogaus teisių negalima iš naujo svarstyti, jas reikia įgyvendinti! Seime vėl stumiamas antiabortinis įstatymas. Ta proga mus kviečia dalyvauti laidoje „Yra kaip yra“ ir pareikšti savo nuomonę. Sutikdami dalyvauti iškėlėme eilę sąlygų, kurios...