852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Kaip pasiekti teisingumo?

Pirminė ir antrinė teisinė pagalba.

Pirminė teisinė pagalba yra:

  • teisinė informacija;
  • teisinės konsultacijos;
  • teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas;
  • patarimai dėl ginčo sprendimo be teismo;
  • veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo.

Primename

  • Teisinės konsultacijos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Jos trukmė gali būti pratęsta, jei yra savivaldybės arba įgalioto asmens sprendimas.
  • Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi kreiptis į savivaldybę pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą.

Antrinė teisinė pagalba – dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

Atvykus į valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą reikės pateikti:

  • Užpildytą prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą ;

•  Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujojo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą ir, jei taikoma, leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje /Europos Sąjungos valstybėje.

Jei prašote įvertinti, ar atsižvelgiant į Jūsų pajamas ir turtą Jums gali būti teikiama antrinė teisinė pagalba, be prašymo ir asmens dokumento turite pateikti metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją su mokesčių administratoriaus žyma, kad deklaracija pateikta. Skaičiuoklė antrinei teisinei pagalbai nustatyti-  skaičiuoklė.


Daugiau informacijos rasite čia: kaip pasiekti teisingumo?

Call Now Button