852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Supervizijų – intervizijų grupė

Kviečiame psichikos sveikatos specialistus dalyvauti  supervizijų – intervizijų grupės veikloje

Asociacija Vilniaus Moterų namai, vykdanti Vilniaus miesto specializuotos pagalbos centro (SPC) funkcijas, kviečia psichologus, psichiatrus, psichoterapeutus, kurie savo darbe susiduria su klientais patyrusiais psichologinę traumą, įskaitant smurtą artimoje aplinkoje, seksualinę prievartą vaikystėje, kt. dalyvauti supervizijų – intervizijų ir profesinių problemų sprendimo grupės veikloje.

Plačiai paplitęs manymas, kad bendrosios socialinės ir psichologinės paslaugos yra pakankama pagalba smurtą ir prievartą patyrusiems asmenims, tačiau atsiranda vis daugiau įrodymų paneigiančių šį įsitikinimą bei patvirtinančių specializuotos pagalbos būtinumą būtent šiai klientų grupei. Profesinių problemų ar intervizijų – supervizijų grupės susitikimų metu ieškosime atsakymų į klausimus ką būtina žinoti, ką daryti ir ko nedaryti psichikos sveikatos specialistams savo darbe susiduriantiems su smurtą ir prievartą patyrusiais asmenimis, kokius sunkumus patiria psichologas ar psichoterapeutas, teikdamas pagalbą šiai tikslinei grupei, ir kaip jų išvengti.

Supervizijas ves Vilniaus Moterų namų vadovė, psichologė psichoterapeutė Lilija Henrika Vasiliauskė, turinti tarptautinio eksperto statusą smurto šeimoje/smurto artimoje aplinkoje įveikimo srityje. L. H.  Vasiliauskė būdama tarptautinio bendradarbiavimo tinklo Moterys prieš smurtą Europoje Patariamosios Tarybos nare reguliariai kelia kvalifikaciją, dalyvauja tarptautinių darbo grupių veikloje, konferencijose ir seminaruose, studijų vizituose, taip pat pati juos rengia. Nuo 1996 metų teikia specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą patiriančioms moterims, nuo 2012 metų yra Vilniaus miesto SPC direktorė.

L. H. Vasiliauskė yra Lietuvos K. G. Jungo analitinės psichologijos draugijos prezidentė įkūrėja, pirmosios tarptautinės mokymų programos (1993 – 1995), autorizuotos Tarptautinės analitinės psichologijos asociacijos, iniciatorė ir koordinatorė. Jungo analitinę psichologiją būsimiesiems psichoterapeutams septynerius metus dėstė Praktinės psichologijos ir psichoanalizės instituto (Maskva, Rusija).

Kiekvienos grupės darbas iš viso truks 24 ak. val., vieno susitikimo trukmė – 4 ak. val.

Dalyvavimas profesinių problemų sprendimo grupėje mokamas: dalyvio mokestis – 210 eurų (už visą dalyvavimą). Dalyvių skaičius ribotas.

Norinčius dalyvauti supervizijų – intervizijų grupės veikloje, prašome registruotis el. paštu vmotnam@vmotnam.lt iki 2019 m. balandžio 17 dienos.  Numatomas įžanginis interviu. Pirmas užsiėmimas numatomas 2019 m. balandžio 29 d. (pirmadienį).

Supervizijų svarba dirbant su psichologinę traumą patyrusiais klientais

Reguliarios supervizijos arba konsultacijos su patyrusiu, traumos terapijoje besispecializuojančiu, supervizoriumi yra būtinos specialistų asmeninei ir profesinei gerovei. Darbas su klientais, patyrusiais psichologinę traumą, kelia netiesioginio traumavimo grėsmę, todėl rekomenduojama turėti reguliarių supervizijų galimybę, nepriklausomai nuo pagalbą teikiančio specialisto profesinės patirties ir sukauptų žinių bagažo. Yra nemažai tyrimų patvirtinančių specializuotų, netiesioginį traumavimą adresuojančių, supervizijų naudą terapiniam procesui ir specialistų savijautai (Trippany ir kt., 2004; Woodart, Meyers ir Cornille, 2002).

Supervizijų- intervizijų grupės veikla suteikia galimybę profesionalams saugioje erdvėje aptarti sudėtingus atvejus, pripažinti, išreikšti ir perdirbti skausmingas savo klientų patirtis, gauti profesinį palaikymą iš kitų šioje srityje dirbančių kolegų.

Pearlman ir Saakvitne (1995) išskiria keturias sąlygas būtinas sėkmingai tokios supervizijų – intervizijų grupės veiklai:

  • pakankamo kiekio teorinių žinių iš traumos terapijos turėjimas;
  • dėmesys tiek sąmoningiems, tiek nesąmoningiems traumos terapijos aspektams;
  • specialistų supažindinimas su netiesioginio traumavimo fenomenu ir psichoedukacija;
  • abipuse pagarba grįstas supervizijų – intervizijų grupės darbas;

Kviečiame jungtis į supervizijų – intervizijų ir profesinių problemų sprendimų grupę, kurios veikla padės išsaugoti biopsichosocialinę joje dalyvaujančių specialistų sveikatą ir toliau ugdys jų profesinę kompetenciją. 

Informacija parengta pagal:

  1. Sommer, C. A. (2008). Vicarious Traumatization, Trauma‐Sensitive Supervision, and Counselor Preparation. Counselor Education and Supervision, 48(1), 61-71.
  2. Pearlman, L. A., & Saakvitne, K. W. (1995). Trauma and the therapist: Countertransference and vicarious traumatization in psychotherapy with incest survivors. WW Norton & Co.

 

Call Now Button