852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

EEA Grants

Project activitiesUntitled

Pilietinėms organizacijoms, dirbančioms žmogaus teisių įtvirtinimo srityje

Kviečiame prisijungti!

Kviečiamos pilietinės organizacijos, veikiančios žmogaus teisių srityje ir teikiančios ar ketinančios teikti specializuotą pagalbą smurtą ir prievartą artimoje aplinkoje patiriantiems asmenims. Kviečiame prisijungti ir dalyvauti EEA Grants remiamo Vilniaus Moterų namų projekto Bendruomenės pastangų telkimas ir savanorystės skatinimas įveikiant su lytimi susijusį smurtą veiklose. Projekto partneriai – Alytaus miesto moterų krizių centras, Fondas Frida, Klaipėdos regiono moterų informacijos centras, Lietuvos agentūros SOS VAIKAI Panevėžio skyrius.

Susidomėjusius prašome kreiptis el.paštu vmotnam@vmotnam.lt, tel. pasiteiravimui +370 615 54810. Projektas startuoja 2015 m. kovo 6 d., renginys „Koalicijų kūrimo mokymai. Tarptautinės moterų solidrumo dienos minėjimas“ įvyks LR Seime, Europos Tarybos salėje, 10 – 17 val. Dalyvauti ir sveikinimo žodį tarti sutiko LR Seimo narė Dalia Kuodytė, viena iš Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo autorių.

Atrinktoms organizacijoms bus sudaryta galimybė dalyvauti projekto veiklose. Dalyvavimas veiklose neapmokestinamas, tikimasi, jog dalyviai patys padengs kelionių ir pragyvenimo išlaidas.  Prisijungusioms organizacijoms, kurių atstovai dalyvaus ne mažiau nei 80 % numatytų veiklų, projektui pasibaigus bus suteikti pažymėjimai apie įgytas kompetencijas moterų žmogaus teisų įtvirtinimo ir specializuotos pagalbos teikimo smurtą ir prievartą patiriantiems asmenims srityje ir kvietimas prisijungti prie NVO koalicijos Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės. Tapdami NVO koalicijos nariais,  turėsite galimybę kartu dalyvauti politikos formavime, taip pat įsijungti į tarptautinio NVO bendradarbiavimo tinklo WAVE  (Women Against Violence Europe/ Moterys prieš smurtą Europoje) veiklą, kartu su visos Europos moterimis dalyvauti bendruose renginiuose, konferencijose, mokymuose, stažuotėse.  Projektą įgyendinanti organizacija Vilniaus Moterų namai yra įgaliotas WAVE tinklo atstovas Lietuvoje ir koordinuoja NVO koalicijos Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės veiklą.

Organizacijos turės galimybę konsultuotis su projektą įgyvendinančia organizacija ir kitais šios srities ekspertais, bus sudaromos sąlygos gauti veiklos supervizijas. Svarbi įgyvendinamo projekto  dalis – pilotinis SPC koordinuojančio centro projektas, optimalaus Specializuotos pagalbos centrų veiklos modelio sukūrimas. Įgytos kompetencijos, įgūdžiai bei standartizuota darbo praktika teikiant pagalbą SPC,  organizacijoms suteiks galimybę sėkmingai dalyvauti konkursuose, skirtuose atrinkti SPC funkcijas vykdančias NVO. Projekto metu organizacijos turės galimybę kelti kvalifikaciją moterų žmogaus teisių ir su lytimi susijusio smurto įveikimo ir specializuotos pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims  srityje,   turės galimybę tapti organizacija, turinčia žinių iš traumos psichologijos srities ir specializuotos pagalbos teikimo psichologinę traumą patyrusiems asmenims teorijos ir praktikos.

Organizacijos, norinčios dalyvauti projekto veiklose ir atitinkančios minimalius aukščiau išvardintus reikalavimus, įsipareigoja:

Dalyvauti projekto veiklose:

 1. „Koalicijų kūrimo mokymai. Tarptautinės moterų solidrumo dienos minėjimas“. 2015 m. kovo 6 – 7 d. Vilnius
 2. Gerosios patirties pasidalinimo seminaras, skirtas optimalaus Specializuotos pagalbos centrų veiklos modelio kūrimui. SPC programos įgyvendinimo 2012 – 2015 m. NVO rekomendacijos. 1 diena, 2015 m. balandžio mėn. pirmoji  pusė. Vilnius
 3. „Specializuota kompleksinė pagalba smurtą ir prievartą patiriantiems asmenims. Specializuotos pagalbos sąvoka ir metodai“. 3 dienų mokymai. 2015 m. birželio mėn.
 4. NVO koalicijos Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės narių, organizacijų,  veikiančių žmogaus teisių srityje, stovykla-seminaras, 3 dienos, 2015 m. rugpjūčio mėn.
 5. Metinis NVO koalicijos Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės  narių susitikimas – konferencija. 2015 m. spalio mėn.
 6. Gatvės akcija ,,Stabdykime smurtą prieš moteris“, skirta 16 aktyvizmo dienų prieš smurtą prieš moteris. 2015 m. lapkričio mėn.
 7. Konferencija tema „Lietuva pasaulyje: Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui ketveri metai – pasiekta pažanga, iššūkiai, ateities perspektyvos“. 2015 m. lapkričio mėn.
 8. 4 apskritojo stalo diskusijos regionuose, skirtos piliečių visuomenės stiprinimui, trapinstitucinio bendradarbiavimo skatinimui tarp NVO ir valstybės institucijų, įgyvendinant Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą. 2015 m. gegužės mėn.  – Kaunas, 2015 m. rugsėjo mėn.  – Klaipėda, 2016 m. sausio mėn. – Alytus, 2016 m. kovo mėn. – Vilnius.
 • Bendrai diegti standartizuotas SPC pagalbos praktikas – standartizuotas atvejų registravimo, statistinių duomenų kaupimo bei pateikimo formas, SPC tarpininkaujant institucijose rengiamų ir teikiamų dokumentų formas (SPC pažymos apie žinomus smurto faktus policijai, VTAS ir kt.), specializuotos teisinės, taip pat specializuotos psichologinės pagalbos, atitinkančios gerąją pasaulio praktiką ir žmogaus teisių diskursą,  diegimas;
 • dalintis svarbia informacija, užtikrinti sklandžią komunikaciją su projektą įgyvendinančia organizacija ir partneriais visais su projekto veiklomis susijusiais klausimais;
 • Projekto įgyvendinimo metu bendradarbiavimą su projektą įgyvendinančia organizacija ir projekto partneriais laikyti prioritetu, projekto eigoje ar jam pasibaigus surengti savo regione bent vienus mokymus iš žmogaus teisių srities vietos bendruomenei, NVO, Policijai ir kitoms profesinėms grupėms, kuriuos pravesti būtų kviečiama projektą įgyvendinanti organizacija;
 • Projektą, dalyvavimą jo veiklose ir bendradarbiavimą viešinti savo elektroninėje svetainėje bei socialinės medijos puslapiuose.

Atsižvelgiant į tai, jog įgyvendinant Projektą 15 mėnesių laikotarpiu visa profesinė ir metodinė pagalba, mokymai bus vykdomi nemokamai, atrinktosios ir projekto veiklose dalyvavusios  organizacijos įsipareigoja trejiems metams projektui pasibaigus:

 • tapti NVO koalicijos Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės tikrosiomis narėmis, asocijuotomis narėmis ar narėmis – rėmėjomis ir dalyvauti NVO koalicijos veikloje;
 • teikti prioritetą bendradarbiavimui su Vilniaus Moterų namais, kviestis kaip partnerius dalyvauti projektuose, mokymuose savo regione;
 • dalyvauti Vilniaus Moterų namų renginiuose – seminarai, konferencijos, apskritojo stalo diskusijos, viešos akcijos, kt. bei pilietinėse iniciatyvose, įskaitant konsultacinę patariamąją (lobistinę) veiklą, pilietines akcijas, politikos formavimo iniciatyvas;
 • bendradarbiavimą su Vilniaus Moterų namais viešinti savo elektroninėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose.

Trumpo Jūsų organizacijos pristatymo  ir motyvacinio laiško laukiame adresu vmotnam@vmotnam.lt iki šių metų kovo 4 d.

Pagarbiai,

Vilniaus Moterų namai

+370 615 54810

Call Now Button