852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

EEA Grants

 

Untitled

Pilietinėms organizacijoms, dirbančioms žmogaus teisių įtvirtinimo srityje

Kviečiame prisijungti!

   Kviečiamos pilietinės organizacijos, veikiančios žmogaus teisių srityje ir teikiančios ar ketinančios teikti specializuotą pagalbą smurtą ir prievartą artimoje aplinkoje patiriantiems asmenims. Kviečiame prisijungti ir dalyvauti EEA Grants remiamo Vilniaus Moterų namų projekto Bendruomenės pastangų telkimas ir savanorystės skatinimas įveikiant su lytimi susijusį smurtą veiklose. Projekto partneriai – Alytaus miesto moterų krizių centras, Fondas Frida, Klaipėdos regiono moterų informacijos centras, Lietuvos agentūros SOS VAIKAI Panevėžio skyrius.

   Susidomėjusius prašome kreiptis el.paštu vmotnam@vmotnam.lt, tel. pasiteiravimui +370 615 54810. Projektas startuoja 2015 m. kovo 6 d., renginys „Koalicijų kūrimo mokymai. Tarptautinės moterų solidrumo dienos minėjimas“ įvyks LR Seime, Europos Tarybos salėje, 10 – 17 val. Dalyvauti ir sveikinimo žodį tarti sutiko LR Seimo narė Dalia Kuodytė, viena iš Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo autorių.

   Atrinktoms organizacijoms bus sudaryta galimybė dalyvauti projekto veiklose. Dalyvavimas veiklose neapmokestinamas, tikimasi, jog dalyviai patys padengs kelionių ir pragyvenimo išlaidas.  Prisijungusioms organizacijoms, kurių atstovai dalyvaus ne mažiau nei 80 % numatytų veiklų, projektui pasibaigus bus suteikti pažymėjimai apie įgytas kompetencijas moterų žmogaus teisų įtvirtinimo ir specializuotos pagalbos teikimo smurtą ir prievartą patiriantiems asmenims srityje ir kvietimas prisijungti prie NVO koalicijos Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės. Tapdami NVO koalicijos nariais,  turėsite galimybę kartu dalyvauti politikos formavime, taip pat įsijungti į tarptautinio NVO bendradarbiavimo tinklo WAVE  (Women Against Violence Europe/ Moterys prieš smurtą Europoje) veiklą, kartu su visos Europos moterimis dalyvauti bendruose renginiuose, konferencijose, mokymuose, stažuotėse.  Projektą įgyendinanti organizacija Vilniaus Moterų namai yra įgaliotas WAVE tinklo atstovas Lietuvoje ir koordinuoja NVO koalicijos Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės veiklą.

   Organizacijos turės galimybę konsultuotis su projektą įgyvendinančia organizacija ir kitais šios srities ekspertais, bus sudaromos sąlygos gauti veiklos supervizijas. Svarbi įgyvendinamo projekto  dalis – pilotinis SPC koordinuojančio centro projektas, optimalaus Specializuotos pagalbos centrų veiklos modelio sukūrimas. Įgytos kompetencijos, įgūdžiai bei standartizuota darbo praktika teikiant pagalbą SPC,  organizacijoms suteiks galimybę sėkmingai dalyvauti konkursuose, skirtuose atrinkti SPC funkcijas vykdančias NVO. Projekto metu organizacijos turės galimybę kelti kvalifikaciją moterų žmogaus teisių ir su lytimi susijusio smurto įveikimo ir specializuotos pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims  srityje,   turės galimybę tapti organizacija, turinčia žinių iš traumos psichologijos srities ir specializuotos pagalbos teikimo psichologinę traumą patyrusiems asmenims teorijos ir praktikos.

   Organizacijos, norinčios dalyvauti projekto veiklose ir atitinkančios minimalius aukščiau išvardintus reikalavimus, įsipareigoja: