Select Page

Dažniausiai užduodami klausimai

“Esu išsiskyrusi, viena auginu 10 m vaiką, gaunu alimentus, tačiau suma yra labai maža. Su vaiko tėvu bandžiau kalbėti, bet veltui, dialogo nesigauna. Kur galėčiau kreiptis dėl nemokamos juridinės pagalbos? Skambinau į savivaldybę, tačiau pagal mano gaunamas pajamas ( 1500 Lt) man nepriklauso nemokamo advokato pagalba. Norėčiau kreiptis į teismą dėl alimentų sumos peržiūrėjimo, tačiau nežinau, kaip suformuluoti ieškinį.”

Jūs, kaip ir kiekvienas Lietuvos gyventojas, turite teisę kreiptis dėl nemokamos pirminės teisinės pagalbos. Jus konsultuos žodžiu, todėl pasiruoškite pasižymėti, kokius veiksmus ir kur reikės atlikti. Jums paaiškins, kaip surašyti ieškinį.

Norint gauti nemokamą arba kompensuojamą antrinę teisinę pagalbą, reikia turėti labai mažas pajamas.

Pirmiausia siūlau nueiti pasikonsultuoti į pirminę teisinę pagalbą. Čia rasite pagal gyvenamąją vietą, kas teikia: http://www.teisinepagalba.lt/pirmine/tm/asarasas/ 


 

“Jau pusmetis negyvenu su vyru. Jis liko gyventi mūsų pastatytame name, o aš išsikėliau į nuomojamą butą. Dalį savo asmeninių daiktų pasiėmiau. Šiuo metu noriu pradėti skyrybas, bet sužinojau, kad daugelis kilnojamo turto yra išvežta iš namų. Vyras pakeitė durų spyną ir sutinka, kad lankyčiausi bendros jungtinės nuosavybės teise priklausančiame mums abiems name tik jam esant namuose. Kreipiausi į policiją ir gavau atsakymą, kad jie nieko nedarys, nes nenustatė pažeidimo pagal BK 294 str. 1p. Tada parašiau raštą prokuratūrai dėl akivaizdaus ATPK 188 str. pažeidimo. Tačiau gavau tokį patį atsakymą apie BK 294 str. 1 p. (apie ATPK 188 str. pažeidimą prokuratūros atsakyme net neužsiminta) Ką reikėtų daryti šiuo atveju? Kodėl Jūsų manymu teisėsaugos institucijos nesiima jokių veiksmų dėl ATPK 188 str. apibrėžto akivaizdaus savavaldžiavimo fakto pašalinimo? Kam galėčiau apskųsti tokį policijos ir prokuratūros sprendimą?”

Pirmiausia ATPK 188 str. saugo viešosios sferos teisinius santykius, šis straipsnis nėra taikytinas privatiems civiliniams teisiniams santykiams, todėl pareigūnai, tirdami jūsų pareiškimą, nustatė jūsų situacijoje taikytiną straipsnį.

Jūs galite skųsti prokuroro, atmetusio jūsų skundą veiksmus pagal BPK 63 str., t.y. aukštesniajam tos pačios prokuratūros prokurorui. Motyvuodama tuo, kad yra nusižengimo teisei sudėtis:

Jūs negalite pakliūti į jums nuosavybės teise priklausantį namą, dėl jūsų sutuoktinio tyčinės veiklos, t.y. spynos pakeitimo. Todėl reikalaujate, kad šios aplinkybės būtų nedelsiant pašalintos ir būtų užtikrintos jūsų teisės ir teisėti interesai į savo turtą.


 “Ar gali policininkas atkalbėti nuo pareiškimo rašymo? Prokuroro nuomone, kokiais atvejais policininkas gali atkalbėti nukentėjusįjį nuo pareiškimo rašymo? Jei negali, kam pranešti apie tokį elgesį?”

Atsako Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Irmantas Mikelionis.

… Policijos kaip ikiteisminio tyrimo įstaigos pareiga kiekvienu atveju, kai paaiškėja nusikalstamos veikos požymiai, pagal savo kompetenciją imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika. Jeigu policijos pareigūnas atkalba nukentėjusįjį rašyti pareiškimą apie padarytą nusikalstamą veiką, siekdamas, kad ši nusikalstama veika nebūtų registruojama ir pradedama tirti, tuomet tokio pareigūno veiksmus galima būtų vertinti kaip tarnybinį nusižengimą, o kai kuriais atvejais ir kaip nusikaltimą, numatytą Baudžiamojo kodekso 229 straipsnyje (tarnybos pareigų neatlikimas) arba 228 straipsnyje (piktnaudžiavimas), jeigu dėl tokių veiksmų padaroma didelė žala valstybės, fizinio ar juridinio asmens interesams… Plačiau >>


“Laukiuosi (dabar 21 savaitė) ir norėjau pasitikslinti, kaip skaičiuojama/skiriama motinystės pašalpa, tiksliau:
1) dekretinių atostogų biuletenis/pašalpa prieš gimdymą? Kokia tvarka ir kiek trunka?
2) ar tas dienų skaičius (126 kalendorinės dienos) skaičiuojasi nuo pradžių, kuomet išeini į dekreto atostogas?
3) ar po gimdymo vienaip ar kitaip turi būti bet kokiu atveju 56 dienos? Ar, jeigu išeini į dekreto atostogas (dėl tam tikrų priežasčių) anksčiau (nei 30 savaičių), tai tada po gimdymo biuletenis tęsiasi trumpiau?
Ar galima atsisakyti po gimimo skiriamo biuletenio/pašalpos ir iškart skaičiuoti motinystės (vaiko priežiūros) pašalpą..?”

 Nėštumo ir gimdymo atostogų išleidžiama 30 ar vėlesnę nėštumo savaitę. Atostogų laikotarpis – 126 kalendorinės dienos. Jei gimdymas pripažįstamas komplikuotu, šios atostogos pratęsiamos dar 14 kalendorinių dienų. Motinystės pašalpos dydis šiuo laikotarpiu – 100 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio. Socialinio draudimo skyrius ją apskaičiuoja ir perveda visą iš karto. Jei nėštumas yra komplikuotas, nėštumo ir gimdymo atostogų prižiūrintis gydytojas gali išleisti anksčiau, pavyzdžiui 28 savaitę.

Pažymėtina, kad šie skaičiai yra gana abstraktūs, nes jūs nebūtinai pagimdysite tą dieną, kuri yra nurodyta jūsų nėštumo ir gimdymo pažymėjime, galite pagimdyti anksčiau, tačiau galite pagimdyti ir vėliau, tačiau jei gimdymas nebus komplikuotas, nėštumo ir gimdymo atostogos baigsis tą dieną, kuri nurodyta nėštumo ir gimdymo pažymėjime. Pateiksiu pavyzdį: tarkim preliminarus terminas gegužės 30 d., nėštumo ir gimdymo atostogų gydytojas jus išleidžia likus 70 dienų iki šios datos ir 56 dienoms po šios datos. Tačiau jūs pagimdote gegužės 18 d. arba birželio 11 d. Jūsų atostogų laikas nesikeičia, t.y. jis nėra nei trumpinamas, nei ilginamas.

Kaip suprantu, jūs norite gauti motinystės pašalpą vaiko priežiūros atostogų metu pagal šiuo metu galiojantį įstatymą, t.y. 90 ir 75 proc. Tokius atveju, jei pagimdysite iki birželio 30 d. imtinai, jūs galite nepasinaudoti motinystės pašalpa iki gimdymo, tai yra neiti nėštumo ir gimdymo atostogų ir negauti pašalpos iš “Sodros” už tą laikotarpį, o dirbti iki gimdymo ar panaudoti darbe sukauptas kasmetines atostogas. Tokiu atveju gausite motinystės pašalpą vaiko priežiūros atostogų metu nuo vaiko gimimo dienos.


Jūsų klausimas mums: