852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Europos Tarybos finansuojami projektai

Pilietinės visuomenės informavimo ir advokacijos kampanijos dėl Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo, taikant  Europos Tarybos, WAVE tinklo ir UN Women sukurtą metodiką

Asociacija Vilniaus Moterų namai 2023 metų kovo – rugpjūčio mėnesiais įgyvendina Europos Tarybos finansuojamą projektą “Civil society communication and advocacy campaigns on the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence using a joint methodology developed by the Council of Europe, WAVE Network and UN Women” (Lt “Pilietinės visuomenės informavimo ir advokacijos kampanijos dėl Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo, taikant  Europos Tarybos, WAVE tinklo ir UN Women sukurtą metodiką”).

Moters teisės yra visuotinos ir nedalomos žmogaus teisės, o mūsų visų gerovė, valstybės  ekonominis ir politinis stabilumas, tolydi visuomenės plėtra ir piliečių laimės indeksas priklauso nuo moterų padėties ir savijautos visuomenėje. To pasiekti negalime neįveikus kraštutinės moterų diskriminacijos formos – vyrų smurto prieš moteris visuomenėje ir šeimoje. Kviečiame prisijungti ir dalyvauti projekto veiklose, nes tik turint teisingą informaciją apie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija) turinį, Konvencijos tikslus ir uždavinius, galime veiksmingai pasipriešinti radikaliosios dešinės propagandai – melagienų kampanijai, didelia dalimi finansuojamai Kremliaus oligarchų,  nukreiptai prieš svarbiausias demokratines vertybes, lyčių demokratiją įskaitant.

Projekto tikslai:

 • Viešinti Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija) vertybes, tikslus ir nuostatas, griauti mitus ir paneigti klaidingą informaciją apie ją.
 • Bendrauti akis į akį su Vilniaus miesto gyventojais bei svečiais, atsakyti į jiems rūpimus klausimus, suteikti jiems tikslią informaciją apie Stambulo konvencija.
 • Išryškinti neatidėliotinus Lietuvos visuomenės poreikius įveikti visas vyrų smurto prieš moteris formas, iškeliant šią problemą į politinį lygį ir reikalaujant efektyvaus teisinio reglamentavimo
 • Pristatyti gerąją kitų šalių ratifikavusių Stambulo konvencija patirtį.
 • Sukurti vaizdinį įrankį, išryškinantį Stambulo konvencijos nuostatų svarbą kuriant aukai draugišką aplinką tiek teisėsaugos institucijose, tiek socialinėse tarnybose.
 • Suteikti kitoms NVO, įskaitant vietines moterų organizacijas, advokacijos priemones, kurias jos galės taikyti savo regionuose.
 • Skatinti pozityvų Lietuvos visuomenės požiūrį į smurtą ir prievartą patiriančias moteris;
 • Didinti asmenų, remiančių Stambulo konvencijos ratifikavimą ir įgyvendinimą, skaičių.
 • Pasiekti platesnę auditoriją tų, kurie nėra asmeniškai motyvuoti sekti informaciją apie Stambulo konvenciją socialiniuose tinkluose, visų pirma asmenis dirbančius viešajame sektoriuje ir privalančius išmanyti moterų žmogaus teisių ir kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu artimoje aplinkoje problemą ir jos sprendimo būdus.
 • Turėti tinkamą metodinę medžiagą valstybine kalba apie Stambulo konvenciją.

Pilietiškai aktyvius asmenis ir organizacijas kviečiame dalyvauti mūsų renginiuose ir taip išreikšti paramą smurto prieš moteris įveikimui ir valią ginti ir įtvirtinti moterų teises kaip visuotinas ir nedalomas žmogaus teises.

Projekto veikos:

Spaudoje apie projektą ir įgyvendinamas veiklas:

 1. BNS, Asociacijos Vilniaus Moterų namai pilietinė gatvės akcija Stabdykime smurtą prieš moteris! Ratifikuokime Stambulo konvenciją 
 2. Alfa.lt AKTUALIJOS LIETUVA. Vilniaus Moterų namų vadovė: smurtą patiriančios moterys yra bloškiamos į socialinės atskirties balą
 3. Lrytas, „Reporteris“ 2023-05-04 (from 14.35 min) 
 4. LrytasVilniaus Nepriklausomybės aikštėje – moterų raginimas Seimui ratifikuoti Stambulo konvenciją
 5. LRT, Ryto garsai program, Europos Parlamentas balsuos, ar ratifikuoti Stambulo konvenciją 
 6. JARMO. Moterų teisių aktyvistę pašiurpino Širinskienės žodžiai: „Stebiuosi kai kurių Seimo narių ideologizuotu nemokšiškumu
 7. LRT. Moterų akcija Vilniuje – ragina Seimą ratifikuoti Stambulo konvenciją.
 8. Delfi. Vilniaus Nepriklausomybės aikštėje moterys ragina Seimą ratifikuoti Stambulo konvenciją.
 9. Delfi. Women’s rights activists urge Seimas to ratify Istanbul convention
 10. BNS, Asociacijos Vilniaus Moterų namai pilietinė gatvės akcija Stabdykime smurtą prieš moteris! Ratifikuokime Stambulo konvenciją 
 11. Lrytas. Seimo posėdyje – aršios diskusijos: klausimai dėl Stambulo Konvencijos ratifikavimo patikėti KT.
 12. LNK. Info diena. Priims Stambulo konvenciją? Nevienareikšmiškai vertinama Stambulo konvencija dar gali būti priimta.
 13. BNS.Pilietinė gatvės akciją Stabdykime smurtą prieš moteris! Ratifikuokime Stambulo konvenciją  
 14. Delfi.lt Surengtas piketas dėl Stambulo konvencijos ratifikavimo: žmonėms „jau ausys įskaudo“ nuo melagienų apie šį dokumentą.
 15. Lrytas.lt Surengtas piketas dėl Stambulo konvencijos ratifikavimo: žmonėms „jau ausys įskaudo“ nuo melagienų apie šį dokumentą
 16. LRT.lt dienos žinios (tiesiogiai nuo 05.36).
 17. LRT.lt vakaro žinios (nuo 07.36)  
 18. LRT.lt Laida rusų kalba (nuo 09.33)

 

More abour the project here

*Šis projektas yra finansuojama Europos Tarybos. Čia išreikšta nuomonė nebūtinai atspindi oficialiąją Europos Tarybos nuomonę.

 

 

 

Call Now Button