852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Mokymai

Asociacija Vilniaus Moterų namai organizuoja šiuos mokymus:

 Pasakų terapija

Visai neatsitiktinai pasakos sekamos ir skaitomos vaikystėje. Tai tarsi  pasiruošimas suaugusio žmogaus gyvenimui su visais  jam būdingais išbandymais ir nelengvais pasirinkimais. Pasakų siužetai  modeliuoja tam tikras, dažniausiai sudėtingas situacijas, archetipines arba „senai tipiškas“ problemas, su kuriomis susiduria ir iš naujo sprendžia kiekviena žmonių karta. Pasakos moko, jog iš principo  visuomet yra ir gali būti geros pabaigos galimybė. Pasakų analizė suteikia puikią progą pabuvoti stebuklingame pasaulyje, kur pravartu kuo dažniau užsukti ir vaikystei pasibaigus. Pasakos analizė leidžia prisiliesti prie gilesnių psichologinio gyvenimo klodų, kurie slepia savyje sielą išgydančią išmintį daugiau…


 Valstybės sertifikuotos programos

Sertifikuota Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa PERDEGIMO SINDROMAS SOCIALINIAME DARBE. KAIP JO IŠVENGTI?

Socialinis darbas yra tiesiogiai susijęs su pagalbos teikimu socialinės rizikos grupėms bei traumuojančius įvykius patyrusiems asmenims. Todėl kyla pavojus kasdieniniame darbe patirti pernelyg daug negatyvių jausmų. Besikaupdamas, darbe patiriamas stresas, palaipsniui gali peraugti į distresą, kuriantį grėsmę asmens sveikatai ir gerovei, tarpasmeniniams santykiams bei profesinių pareigų atlikimui. Siekiant to išvengti, socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjams būtinos daugiau…


Savanorių mokymo programa

Vilniaus Moterų namų Krizių centras, veikiantis kaip Specializuotos pagalbos centras Vilniaus mieste, teikiantis kompleksinę specializuotą pagalbą smurtą ir prievartą patyrusiems asmenims
vykdo savanorių mokymo programą.

Susidomėjusias Krizių centro veikla potencialias savanores, norinčias įgyti žinių iš teisės, psichologinio konsultavimo bei krizių įveikimo srities, taip pat daugiau sužinoti apie pasaulinio moterų judėjimo teoriją bei praktiką ir išreikšti solidarumą su smurtą bei prievartą patiriančiomis moterimis, prašome kreiptis
telefonu Vilniuje 2616380 darbo valandomis arba el.paštu vmotnam@vmotnam.lt

Call Now Button