852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Atvirų piliečių fondo finansuojami projektai

Stabdykime smurtą prieš moteris! Ratifikuokime Stambulo konvenciją!

Asociacija Vilniaus Moterų namai 2023 lapkričio 10 d. – 2024 m. sausio 15 d. įgyvendino Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, projektą „Stabdykime smurtą prieš moteris! Ratifikuokime Stambulo konvenciją!“

Šio projekto tikslas – pasinaudojant tuo, kad diskusijos dėl Stambulo konvencijos (SK) persikėlė į naują lygmenį, klausimas dėl jos atitikimo LR Konstitucijai sprendžiamas Konstituciniame teisme, vykdyti koncentruotą informacinę kampaniją tikintis formuoti pozityvias nuostatas konvencijos atžvilgiu siekiant konvencijos ratifikavimo.

Siektini projekto rezultatai:
– padidintas visuomenės informuotumas apie tikruosius SK tikslus ir turinį;
– NVO suteikti informaciniai įrankiai teisingai informuoti savo bendruomenes apie tikruosius SK tikslus ir turinį – konvencijos svarbą smurto prieš moteris šeimoje prevencijai ir įveikimui;
– įgyvendinant informacinę kampaniją bus surengtos 2 gatvės akcijos priešais LR Seimą „Stabdykime smurtą prieš moteris! Ratifikuokime Stambulo konvenciją!”
– surengti du visuomenei atviri vebinarai, pristatantys konvencijos tikslus ir turinį, išsklaidant mitus apie konvenciją ir pagrindžiant jos ratifikavimo būtinumą ir skatinant aktyviai ją remti;
– suorganizuota konferencija.

Įgyvendintos Projekto veiklos:
1 veikla. Parengta informacinė medžiaga skaitmeniniu formatu išplatinta visoms NVO, akredituotoms prie LR SADM kaip specializuotos kompleksinės pagalbos centrai, kurie betarpiškai dirba smurto prieš moteris įveikimo srityje, ir kurios aktyviai siekia šios Konvencijos ratifikavimo, atstovaudamos tiek savo kaip NVO, tiek ir savo tikslinės grupės, smurtą ir prievartą patiriančių asmenų, interesus. Platformoje www.manoteises.lt patalpinta skaitmeninė metodinė medžiaga pasiekė 150 Kreipimąsi į Seimą pasirašiusių NVO, skatinant Seimą kreiptis į Konstitucinį teismą dėl SK atitikimo Lietuvos Konstitucijai. Informacinė medžiaga yra patalpinta svetainėse www.vmotnam.lt ir www.manoteises.lt ir yra prieinama plačiajai visuomenei ir projektui pasibaigus.

2 veikla. Surengtos 2 gatvės akcijos priešais LR Seimą „Stabdykime smurtą prieš moteris! Ratifikuokime Stambulo konvenciją!“ – įgyvendinant projektą lapkričio 24 d. ir gruodžio 21 d. buvo surengtos 2 gatvės akcijos Nepriklausomybės aikštėje šalia Seimo, kurių metu praeivius, vilniečius bei miesto svečius, kvietėme nusifotografuoti su akcijos plakatais ir taip išreikši palaikymą Stambulo konvencijos ratifikavimui bei smurto prieš moteris įveikimui. Gatvės akcijų metu buvo dalinama aktuali informacinė medžiaga, atsakoma į bendrapiliečių ir gausaus būrio žurnalistų klausimus, susijusius su SK. Vykdant šias veiklas paskatintas VMN žinomumas ir suteikta naudingos informacijos apie SK bei apie galimybę gauti specializuotą kompleksinę pagalbą Vilniaus miesto gyventojams.

3 veikla. Surengti 2 visuomenei atviri vebinarai, pristatantys SK tikslus ir turinį, išsklaidant mitus apie konvenciją ir pagrindžiant jos ratifikavimo būtinumą ir skatinant aktyviai ją remti – gruodžio 7 d. Vebinaras „Stambulo konvencija: Lyčiai jautrios politikos svarba“. Gruodžio 19 d. Vebinaras „Stambulo konvencija: Specializuotos pagalbos seksualinio smurto aukoms reikalavimas“.

4 veikla. Vykstant Tarptautinei akcijai 16 aktyvizmo dienų prieš smurtą prieš moteris, 2023 m. gruodžio 4 d. kartu su Seimo Žmogaus teisių komitetu ir bendradarbiaujant su skėtine organizacija, asociacija Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės, surengta konferencija LR Seime „Moterų žmogaus teisės Lietuvoje 2023“. Konferencijoje dalyvavo sprendimų priėmėjai, profesinių grupių atstovai, NVO, žurnalistai.

5 veikla. Priimta Konferencijos „Moterų žmogaus teisės Lietuvoje 2023“ Rezoliucija, pristatant Stambulo konvenciją kaip progresyviausią šios srities tarptautinį dokumentą, suformuluoti pasiūlymai viešosios politikos tobulinimui, siekiant įveikti su lytimi susijusį smurtą. Rezoliucija pateikta Konferencijos dalyviams, įvyko diskusija, pateikti pasiūlymai Rezoliucijos turiniui. Rezoliucija perskaityta Konferencijos metu, neribotą laiką bus prieinama YouTube platformoje, Seimo YouTube kanale.

Daugiau apie projekto įgyvendintas veiklas žiniasklaidoje:

Šiuo projektu sprendėme visuomenės informavimo, NVO advokacinių gebėjimų sustiprinimo bei sprendimų priėmėjų pozityvių nuostatų formavimo SK atžvilgiu problemą.

Projektu padidintas visuomenės atsparumas melagienų kampanijoms, per teisingos informacijos sklaidą paskatinta parama žmogaus teisių diskursui, padidinti NVO advokacijos gebėjimai.

Bendra projekto svarba – visuomenės informavimas, sustiprinta advokacija, siekiant moterų žmogaus teisių apsaugos ir įvirtinimo, smurto prieš moteris visuomenėje ir šeimoje įveikimo, progresyviausio šios srities dokumento, SK, ratifikavimo svarbos išryškinimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2023 lapkričio 10 d. – 2024 m. sausio 15 d.

 

Call Now Button