852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

2016 m. veiklos ataskaita

Asociacijos Vilniaus Moterų namai
VEIKLOS ATASKAITA
2016 m.

Asociacija Vilniaus Moterų namai nuo 1996 m. teikia specializuotą pagalbą smurtą ir prievartą patyrusioms moterims. Mūsų ir kitų moterų organizacijų pastangomis buvo parengtas ir priimtas Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas (2011), o jį įgyvendinat laimėjome LR SADM skelbtą konkursą ir nuo 2012 m. veikiame kaip Vilniaus miesto Specializuotos pagalbos centras (SPC).

Mūsų teikiama pagalba apima informavimą, konsultavimą, palaikymą, taip pat teikiame specializuotą psichologinę ir teisinę pagalbą, surašome dokumentus, tarpininkaujame institucijose.
Pranešimus apie smurtą ir prievartą patyrusius asmenis gauname iš policijos, taip pat moterys į mus kreipiasi pačios. 2016 m. iš viso suteikta 1404 konsultacijų smurtą ir prievartą patyrusiems asmenims.

2016 m. sausio 3 d. Asociacijos Vilniaus Moterų namai prezidentė Lilija Henrika Vasiliauskienė pasisakė apie Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą ir jo įgyvendinimą: https://tv.lrytas.lt/zinios/lietuvos-diena/2016/01/03/news/psichologe-uzmirskite-buitinius-konfliktus-tai-vyru-smurtas-228751/

2016 m. sausio 4 d. Asociacijos Vilniaus Moterų namai prezidentė Lilija Henrika Vasiliauskienė dalyvavo LR Prezidentūros inicijuotame pasitarime su kelių ministerijų, policijos vadovais bei socialinių darbuotojų ir vaiko teisių specialistais, nevyriausybinių organizacijų atstovais.

2016 m. sausio 4 d. Asociacijos Vilniaus Moterų namai prezidentė Lilija Henrika Vasiliauskienė davė interviu televizijos laidai: http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/91396/siandien

2016 m. kovo 31 d. portale alfa.lt publikuotas VMN direktorės Lilijos Henrikos Vasiliauskienės parengtas straipsnis: http://www.alfa.lt/straipsnis/49999306/moteru-asociacijos-vadove-jeigu-daugiausia-namu-darbu-atlieka-moterys-tai-ekonominis-smurtas

2016 m. balandžio 1 ir 15 dienomis bei gegužės 2 ir 4 dienomis buvo surengtos apskritojo stalo diskusijos: 

2016 m. balandžio 1 d. Kaune miesto savivaldybėje. Institucijų darbo tobulinimas ir bendradarbiavimo užtikrinimas įgyvendinant apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje. ES Aukų teisių direktyvos pristatymas;

2016 m. balandžio 15 d. Šilalėje. Institucijų darbo tobulinimas ir bendradarbiavimo užtikrinimas įgyvendinant apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje. ES Aukų teisių direktyvos pristatymas;

2016 m gegužės 2 d. Plungėje. Organizuota apskritojo stalo diskusija: Institucijų darbo tobulinimas ir bendradarbiavimo užtikrinimas įgyvendinant apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje. ES Aukų teisių direktyvos pristatymas;

2016 m. gegužės 4 d. Gargžduose. Institucijų darbo tobulinimas ir bendradarbiavimo užtikrinimas įgyvendinant apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje. ES Aukų teisių direktyvos pristatymas, 2016 m.

Surengti mokymai:
2016 m. gegužės 18 – 20 d. Gargžduose buvo surengti mokymai: Ką kiekvienas specialistas turi žinoti susidurdamas su smurtą patyrusiu asmeniu. Supažindinimas su specializuotos kompleksinės pagalbos teikimu smurtą ir prievartą patiriantiems asmenims įgyvendinant LR apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą (2011);

2016 m. gegužės 31 – 1 d. Telšiuose buvo surengti SPC konsultantų ir darbuotojų mokymai: Valstybės garantuojama specializuota kompleksinė pagalba smurtą ir prievartą patiriantiems asmenims įgyvendinant Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą.

Asociacija Vilniaus Moterų namai, Europinio tinklo WAVE (Women Against Violence Europe/Moterys prieš smurtą Europoje) įgalioti atstovai Lietuvoje, kartu su kitomis keturiasdešimt penkių Europos šalių moterų organizacijomis, 2016 m. gegužės 25 d. pradėjo kampaniją Step up! Stabdykime smurtą prieš moteris! Ratifikuokime Stambulo konvenciją! Kampanijos pradžiai buvo pasirinkta mėnesio 25 diena, kuri jungtinių Tautų iniciatyva yra paskelbta kaip smurto prieš moteris įveikimo diena – #Orange Day (http://www.un.org/en/women/endviolence/orangeday.shtml).

2016 m. liepos 28 – 29 d. vykęs kvalifikacijos kėlimo seminaras, buvo skirtas VMN darbuotojams, konsultantams ir savanoriams, siekiant gerinti konsultavimo įgūdžius bei užkirsti kelią perdegimo sindromo išsivystymui. Mokymuose taip pat dalyvavo Lietuvos agentūros „SOS“ vaikai Panevėžio skyriaus atstovės, vykdančios SPC funkcijas Panevėžio apskrityje. Buvo sustiprinti kolektyvo narių tarpusavio ryšiai ir bendradarbiavimas, sutelkta bendruomenė kolektyvo viduje, užkirstas kelias perdegimo sindromui.

2016 m. gruodžio 5 d. Asociacija Vilniaus Moterų namai kartu su Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetu organizavo tarptautinę konferenciją: Moterų žmogaus teisės Lietuvoje – pasiektos pergalės ir ateities iššūkiai. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimo patirtis 2011- 2016m. Konferencija buvo skirta tarptautinei akcijai 16 aktyvizmo dienų prieš smurtą prieš moteris. Konferencijoje dalyvavo moterų pilietinės organizacijos, profesinių grupių atstovai, sprendimų priėmėjai, tarptautinių organizacijų atstovai (Europos Tarybos ir JTO CEDAW komiteto ekspertai), kiti suinteresuoti asmenys. Pirmoje perskaityti pranešimai aktualiomis temomis, antrojoje dalyje numatyta panelio diskusija, ekspertai diskutavo tarpusavyje, atsakė į auditorijos klausimus. Naujai išrinktam Seimui pristatyta su lytimi sijusio smurto problematika, galimi Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo tobulinimo aspektai.

2016 m. gruodžio 5 d. LR Seime buvo surengta spaudos konferencija. Spaudos konferencijoje dalyvavo LR Seimo narė Viktorija Čmilytė Nielsen, tarptautinio tinklo WAVE (Women Against Violence Europe/ Moterys prieš smurtą Europoje) vykdančioji direktorė Maria Rosslhumer, Norvegijos Lygių galimybių kontrolieriaus vyresnioji patarėja Racheal E. Paul, Asociacijos Vilniaus Moterų namai direktorė, NVO koalicijos Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės prezidentė Lilija Vasiliauskienė.

Asociacijos Vilniaus Moterų namai prezidentė
Lilija Henrika Vasiliauskienė

Call Now Button