852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

2015 m. veiklos ataskaitos

Asociacijos Vilniaus Moterų namai
VEIKLOS ATASKAITA
2015 m.

2015 m. spalio 27 -8 d., lapkričio 12 – 13 d, gruodžio 3 – 4 d. bei bendroji mokymų dalis gruodžio 2 d. Asociacija Vilniaus Moterų namai, laimėjusi LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rugsėjo 17 d. skelbtą konkursą, 2015 m. IV ketvirtyje įvykdė mokymus Specializuotos pagalbos centrų darbuotojams ir konsultantams. Iš visų 19 NVO, savarankiškai arba partnerystėje 2015 m. vykdžiusių SPC funkcijas, mokymuose dalyvavo 16 organizacijų atstovai. Iš viso dalyvavo 36 asmenys. Mokymuose nedalyvavo trijų organizacijų atstovai: Visagino šeimos krizių centro, Telšių krizių centro ir Moterų informacijos centro. Po 1 asmenį nuo organizacijos mokymuose dalyvavo šių organizacijų atstovai: Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro, Moterų veiklos inovacijų centro, Anykščių socialinės gerovės centro ir Šilalės raj. kaimo bendruomenių koordinacinio centro. Siekiant efektyvaus žinių įsisavinimo ir optimalaus darbo grupėse atliekant praktines užduotis, mokymai buvo organizuojami 3 grupėms iki 15 asmenų.

2015 gruodžio 8 d. Alytaus miesto moterų krizių centras kartu su Vilniaus Moterų namais suorganizavo apvaliojo stalo diskusiją su Alytaus rajono bendruomene. Apvaliojo stalo diskusijoje dalyvavo Alytaus rajono Savivaldybės, policijos, prokuratūros, Vaiko teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos advokatūros, Specializuotos pagalbos centrų, nakvynės namų atstovai. Renginys organizuotas kartu su projekto partneriais – Alytaus miesto Moterų Krizių centru, įgyvendinat EEA Grants projektą „Bendruomenės pastangų telkimas ir savanorystės skatinimas įveikiant su lytimi susijusį smurtą“.

2015 m. gruodžio 3-4 d. įvyko Specializuotos pagalbos centrų konsultantų ir darbuotojų mokymai: ,,Valstybės garantuojama specializuota kompleksinė pagalbą smurtą ir prievartą patiriantiems asmenims įgyvendinant apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą‘‘, I dalis (3-oji grupė). Lektoriai: Lilija Vasiliauskienė, psichologė – psichoterapeutė, Vilniaus Moterų namai; Zuzana Vasiliauskaitė, Vilniaus Moterų namai; Evelina Dirmotaitė, Vilniaus Moterų namai.

2015 m. gruodžio 2 d. įvyko visos Lietuvos SPC konsultantų ir darbuotojų mokymų antroji dalis ,,Valstybės garantuojama specializuota kompleksinė pagalbą smurtą ir prievartą patiriantiems asmenims įgyvendinant apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą‘‘. Pranešėjai: Lilija Vasiliauskienė, psichologė – psichoterapeutė, Vilniaus Moterų namai; Prof. Dalia Leinartė, CEDAW komiteto vicepirmininkė; Birutė Sabatauskaitė, Žmogaus teisių centras; Zuzana Vasiliauskaitė, Vilniaus Moterų namai; Dr. Salomėja Zaksaitė, MRU lektorė; Alenas Piesliakas, Vilniaus miesto apylinkės Teismo pirmininkės pavaduotojas.

2015 m. lapkričio 25-ąją Tarptautinę smurto prieš moteris įveikimo dieną LR Seimo Europos informacijos biure vyko konferencija LIETUVA PASAULYJE: APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMUI KETVERI METAI – PASIEKTA PAŽANGA, IŠŠŪKIAI, ATEITIES PERSPEKTYVOS. Konferencija buvo skirta Tarptautinei akcijai 16 aktyvizmo dienų prieš smurtą prieš moteris. Konferencijos pranešėjai: Zita ŽVIKIENĖ, LR Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkė; Lilija VASILIAUSKIENĖ, Vilniaus Moterų namai; Daiva BARANAUSKĖ, labdaros ir paramos fondas Frida; Laima VAIGĖ, MRU Tarptautinės ir ES teisės instituto dėstytoja; Salomėja ZAKSAITĖ, mokslininkė-tyrėja; Valentina STROKINIENĖ, Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokurorė; Zuzana VASILIAUSKAITĖ, Vilniaus Moterų namai.

2015 m. lapkričio 25-ąją Tarptautinę smurto prieš moteris įveikimo dieną prie LR Seimo vyko gatvės akcija ‪#‎TylosLiudytojai‬‬. Uždegant žvakutes buvo pagerbtos viso pasaulio moterys, žuvusios nuo smurtaujančių partnerių bei sutuoktinių rankos.

2015 m. lapkričio 25-ąją LR Seime įvyko spaudos konferencija, kurioje buvo pristatytos NVO rekomendacijos valstybės institucijoms moterų žmogaus teisių įtvirtinimo srityje.

2015 m. lapkričio 23 d. išplatintas pranešimas spaudai SMURTAS PRIEŠ MOTERIS ŠEIMOJE – ČIA TAIP PAT ŽŪSTA ŽMONĖS! SUTELKIME JĖGAS MOTERŲ ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGAI.

2015 m. lapkričio 12-13 d. įvyko Specializuotos pagalbos centrų konsultantų ir darbuotojų mokymai VALSTYBĖS GARANTUOJAMA SPECIALIZUOTA KOMPLEKSINĖ PAGALBA SMURTĄ IR PRIEVARTĄ PATIRIANTIEMS ASMENIMS ĮGYVENDINANT APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMĄ, I dalis (2-oji grupė). Lektoriai: Lilija Vasiliauskienė, psichologė – psichoterapeutė, Vilniaus Moterų namai; Zuzana Vasiliauskaitė, Vilniaus Moterų namai; Evelina Dirmotaitė, Vilniaus Moterų namai.

2015 m. spalio 27-28 d. įvyko Specializuotos pagalbos centrų konsultantų ir darbuotojų mokymai VALSTYBĖS GARANTUOJAMA SPECIALIZUOTA KOMPLEKSINĖ PAGALBA SMURTĄ IR PRIEVARTĄ PATIRIANTIEMS ASMENIMS ĮGYVENDINANT APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMĄ, I dalis (1-oji mokymų grupė). Lektoriai: Lilija Vasiliauskienė, psichologė – psichoterapeutė, Vilniaus Moterų namai; Zuzana Vasiliauskaitė, Vilniaus Moterų namai; Evelina Dirmotaitė, Vilniaus Moterų namai.

2015 m. spalio 21 d. Asociacija Vilniaus Moterų namai kartu su Nacionaline Teismų administracija organizavo apskritojo stalo diskusiją „Nukentėjusiajam asmeniui draugiški aplinkos kūrimo galimybės Lietuvos teismuose“, kurios metu dalyvavo Lietuvos teismų, Nacionalinės teismų administracijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Specializuotos pagalbos centrų, Socialinių paslaugų centrų bei kitų organizacijų atstovai.

2015 m. spalio 16 d. vyko apskritojo stalo diskusija Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje “Adekvačios ir savalaikės specializuotos kompleksinės pagalvos užtikrinimas smurtą ir prievartą patiriantiems asmenims. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo tobulinimo galimybės”. Pristatytos parengtos rekomendacijos valstybės institucijoms, įgyvendinant Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą.

2015 m. spalio 7 d. vyko apskritojo stalo diskusija organizuota Gargždų Socialinių paslaugų centro ir Vilniaus Moterų namų vykdant EEA Grants projektą. Diskusijoje dalyvavo Klaipėdos apskrities bendruomenės atstovai.

2015 m. rugsėjo 14 – 16 d. įvyko projekto “Bendruomenės pastangų telkimas ir savanorystės skatinimas įveikiant su lytimi susijusį smurtą” renginys – stovykla – seminaras „Feministinė teorija ir praktika SPC darbe: kaip išsaugoti ir padidinti organizacijos žmogiškuosius išteklius“.

2015 m. rugpjūčio 21 d. buvo paviešinti Vilniaus Moterų namų darbuotojų parengti informaciniai lankstinukai smurtą ir prievartą patiriantiems asmenims:
– Specializuota kompleksinė pagalba Įgyvendinant LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą. KAS BŪTINA ŽINOTI NUKENTĖJUSIAM ASMENIUI
– Pasitikrinkite, ar nesate smurtiniuose santykiuose
– Kaip išsigelbėti iš Mėlynbarzdžio pilies

2015 m. liepos 8 – 10 d. įvyko projekto renginys – kvalifikacijos kėlimo mokymai “Specializuotų pagalbos centrų teikiamos pagalbos specifika bei smurtą ir prievartą patyrusių asmenų žmogaus teisių įtvirtinimas, remiantis gerąja pasaulio praktika”. Renginyje diskutuota apie tvarią ir išplėtotą Specializuotų pagalbos centrų tarnybą visoje Lietuvoje. Trijų dienų mokymų metu buvo pristatyta:
1. SPC darbo organizavimas, veiklos principai ir etika, klientui draugiškos pagalbos teikimas;
2. Specializuotos psichologinės pagalbos teikimo principai. Feministinis konsultavimas, traumos psichologija (Potrauminio streso ir Mušamos moters sindromas, Smurto rato fenomenas);
3. Specializuotos teisinės pagalbos teikimas. Civilinė, baudžiamoji ir administracinė teisė, teisėsaugos institucijų praktikos;
4. Supervizijų – intervizijų grupė -metodas, kurį taikant ženkliai sumažinta SPC konsultantų perdegimo sindromo rizika.
Mokymų metu buvo pagerinti SPC darbuotojų gebėjimai teikti kvalifikuotą pagalbą regionuose, sumažinta perdegimo sindromo rizika bei aptarti bendri SPC darbo principai, leisiantys suvienodinti specializuotos kompleksinės pagalbos teikimą. Lektoriai: Lilija Henrika Vasiliauskienė, Vilniaus moterų namų vadovė; Birutė Sabatauskaitė, Lietuvos žmogaus teisių insitituto direktorė; Dovilė Prunskaitė, Vilniaus miesto SPC psichologė Agnė Marčiukaitienė, teisininkė.

2015 m. liepos 7 d. M.K. Čiurlionio namuose įvyko paramos asociacijai Vilniaus moterų namai koncertas “Skrajojantys brazilai”.

2015 m. birželio 1 d. buvo sukurtos ir platinamos skrajutės su informacija apie projektą “Bendruomenės pastangų telkimas ir savanorystės skatinimas įveikiant su lytimi susijusį smurtą” bei informaciją apie trūkstamas lėšas bei galimybę šį projektą paremti.

2015 m. gegužės 28 d. Vilniaus apygardos prokuratūros salėje įvyko projekto renginys – Apskritojo stalo diskusija. Diskusijoje dalyvavo Vilniaus apygardos prokuratūros, Teismo ir Vilniaus miesto bei rajono policijos komisariatų atstovai. Pranešėjai: Valentina Strokinienė, Viniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 3 – ojo skyriaus prokurorė; Lilija Henrika Vasiliauskienė, Vilniaus miesto SPC direktorė.

2015 m. gegužės 16 d., Gatvės muzikos dienos metu padedant Vilniaus Moterų namų savanoriams buvo platinama informacija apie EEA Grants projektą “Bendruomenės pastangų telkimas ir savanorystės skatinimas įveikiant su lytimi susijusį smurtą” bei bandoma surinkti šiam projektui lėšų.

2015 m. gegužės 6 d. įvyko projekto lėšų pritraukimo seminaras. Šiame renginyje prie Vilniaus Moterų namų prisijungė kolegos Projekto partneriai, Koalicijos nariai, iš labdaros ir paramos fondo „FRIDA“. Dalyviai praplėtė savo žinias apie lėšų pritraukimą, susidarė savo organizacijų metinius lėšų pritraukimo planus, sustiprino savo išteklių rinkimo gebėjimus. Lektorė: Gabrielė Mankauskaitė – Juknevičienė.

2015 m. balandžio 22 d. įvyko antrasis projekto renginys – gerosios patirties pasidalinimo seminaras. Jame dalyvavo projekto partneriai ir kiti regioniniai Specializuotos pagalbos centrai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Anykščių, taip pat Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai. Atidarymo kalboje Vilniaus Moterų namų vadovė Lilija Henrika Vasiliauskienė apžvelgė specializuotos pagalbos centrų padėtį nuo 2011 metų, kai buvo priimtas Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, iki šių dienų.

2015 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos Seime įvyko renginys „Koalicijų kūrimo mokymai. Tarptautinės moterų solidarumo dienos minėjimas“. Šiame renginyje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Seimo narė Dalia Kuodytė, viena iš Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo autorių. Lektoriai: dr. Birutė Jatautaitė.

Asociacijos Vilniaus Moterų namai prezidentė
Lilija Henrika Vasiliauskienė

Call Now Button