852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Ką kiekvienas vyras gali padaryti, siekdamas užkirsti kelią smurtui prieš moteris

1. Klausykitės moterų… Mokykitės iš moterų.

Kelias prasideda nuo klausymo. Kas geriau žino apie smurtą prieš moteris, nei moterys, kurios pačios jį patyrė? Tyrimai rodo, jog daugumoje šalių nuo 50 iki 100 procentų moterų yra patyrusios fizinį ar seksualinį smurtą.

Sužinokite apie smurtą kalbėdamiesi su jumis pasitikinčia moterimi apie tai, kaip smurtas palietė jos gyvenimą. Tuomet, jei ji nesivaržo kalbėti, tiesiog sėdėkite ir klausykitės. Jūsų vaidmuo yra ne reikalauti iš jos detalių ar ginčytis dėl ko nors, kas, jūsų manymu, turėjo jai rūpėti ar nerūpėti. Tiesiog klausykitės. Paprasčiausiai tikėkite tuo, kad jei ji sako, jog kažkas ją įskaudino, tai ji iš tikrųjų buvo įskaudinta. [expand title=”skaityti daugiau… „] 

Po to susisiekite su vietinėmis moterų organizacijomis. Jos turi sukaupusios gausios informacijos ir patirties šiuose dalykuose. Pasišnekėkite su jomis. Paskaitykite jų leidinius. Paremkite finansiškai. Mokykitės iš jų.

2. Įgykite žinių apie šią problemą

 Smurto prieš moteris sąvoka apima fizinį ir seksualinį smurtą, seksualinį priekabiavimą, psichologinį ar emocinį išnaudojimą. Ne kiekviena smurto rūšis palieka matomus sužalojimus. Pavyzdžiui, emocinis smurtas apima reguliarų prispyrimą klausytis žeminančių juokelių, kęsti dominuojantį elgesį bei seksualinį priekabiavimą.

Kai kurios smurto formos turi didesnį fizinį bei emocinį poveikį nei kitos. Tačiau visos smurto rūšys prisideda prie labai realaus baimės ir kentėjimo, kuriuos patiria moterys mūsų visuomenėje, eskalavimo. Pamatinės teisės, kuriomis džiaugiasi vyrai – tai yra, saugumas savo namuose, galimybė išeiti į miestą naktį, darbas, kuriame nėra priekabiaujama – tampa baimės šaltiniu moterims didelėje pasaulio dalyje.

Didžiausias baimės šaltinis moterims yra atmosfera jų pačių namuose. Egzistuoja populiarus mitas, jog daugiausia smurto yra patiriama iš nepažįstamųjų. Iš tikrųjų moterys didžiausią grėsmę patiria nuo pažįstamų vyrų: sutuoktinių, draugų, tėvų, giminaičių, darbdavių bei globėjų.

Dauguma vyrų myli ir rūpinasi moterimis. Bet tuo pat metu bauginančiai didelis jų skaičius atlieka smurto veiksmus prieš moteris, kurias jie patys sakosi mylį. Tai vyksta visame pasaulyje tarp turtingų, skurdžių bei viduriniame sluoksnyje bei įvairių tautybių, religinių įsitikinimų bei rasės žmonių.

3. Sužinokite, kodėl kai kurie vyrai smurtauja

 Vyrai nėra iš prigimties žiaurūs. Istorijoje būta visuomenių, kuriose buvo mažai, ar išvis nebuvo smurto. Per paskutinį šimtmetį atlikti tyrimai rodo, jog pusėje ištirtų gentinių visuomenių būta mažai ar iš viso neužfiksuota smurto prieš moteris, vaikus ir tarp vyrų, apraiškų. Dar daugiau, net ir šiandien daugelyje šalių dauguma vyrų nėra fiziškai agresyvūs. Smurtas yra veikiau tai, ką kai kurie vyrai išmoksta. Vyrų smurtas yra daugelio vyrų išmokstamo būdo reikšti savo vyriškumą santykiuose su moterimis, vaikais bei kitais vyrais, pasekmė. Daug vyrų išmoksta traktuoti galią kaip sugebėjimą dominuoti ir kontroliuoti aplinkinius žmones bei supantį pasaulį. Toks mąstymo būdas smurtinių priemonių naudojimą daugeliui vyrų daro priimtiną.

Didžioji dalis individualių vyrų smurto aktų yra ne kas kita kaip patetiška pastanga įtvirtinti kontrolę moterų, vaikų ir kitų vyrų atžvilgiu. Paradoksaliu būdu didžioji vyrų smurtinių veiksmų dalis yra jų silpnumo, nesaugumo bei žemo savęs vertinimo ženklai, kuriuos papildo sugebėjimas fiziškai ir verbaliai dominuoti bei jausmas, kad jie turėtų būti aukščiau ir kontroliuoti padėtį. [expand title=”skaityti daugiau… „]

Moterys, savo ruožtu, taip pat nėra apsaugotos nuo smurtinių veiksmų panaudojimo. Moterų grupėse jau kuris laikas yra kalbama apie smurto prieš vaikus, kurio griebiasi ir moterys, ir vyrai, problemą, nors didžioji dalis seksualinio vaikų išnaudojimo veiksmų yra atliekami vyrų. Moterys taip pat gali smurtauti prieš vyrus ir kitas moteris, tačiau šis reiškinys yra kur kas retesnis nei vyrų smurtas.

Daugeliu smurtinių incidentų atveju vyrai vartojo alkoholį. Ryšys tarp šių dviejų dalykų reiškiasi taip, kad alkoholis atpalaiduoja jausmus, baimes, įniršį bei nesaugumo jausmus, kurių kai kurie vyrai, būdami atkirsti nuo savo jausmų, negali suvaldyti.

Tačiau alkoholis nesukelia smurto. Genai taip pat nesukelia smurto. Jį sukelia kai kurių vyrų pastanga dominuoti moterų atžvilgiu, suaugusiųjų pastanga dominuoti vaikų atžvilgiu, bei kai kurių vyrų pastangos dominuoti kitų vyrų ar jų grupių atžvilgiu. Smurtas yra valdžios, privilegijų bei kontrolės įtvirtinimo būdas.

4. Nešiokite baltąjį kaspiną

 Pokyčiai įvyks tuomet, jei kiekvienas iš mūsų prisiims asmeninę atsakomybę dėl to, kad jie iš tiesų vyktų. Būdami vyrais, kurie rūpinasi savo gyvenimo moterimis, mes galime prisiimti atsakomybę tam, kad užtikrintume saugų nuo baimės ir smurto moterų gyvenimą.

Kiekvienais metais, nuo lapkričio 25-osios, kuri yra Tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena,  vieną ar dvi savaites vyrai visame pasaulyje segi baltą kaspiną (Kanadoje šis kaspinas yra nešiojamas iki pat Gruodžio 6-tosios, kuri yra minima kaip 1989-tųjų metų keturiolikos moterų žudynių Monrealyje diena).

Balto kaspino segėjimas reiškia jūsų asmeninį apsisprendimą niekuomet nenaudoti smurto prieš moteris. [expand title=”skaityti daugiau… „]Tai yra asmeninis apsisprendimas nepalaikyti smurtinių veiksmų, nepateisinti kitų smurtautojų bei negalvoti, jog kokia nors moteris „pati to prašosi”. Tai yra apsisprendimas netylėti. Tai yra apsisprendimas paskatinti aplinkinį pasaulį veikti, siekiant smurto panaikinimo.

Kaspino segėjimas provokuoja diskusijas, debatus bei dvasingesnių santykių siekį vyrų tarpe. Kaspinas yra diskusijų katalizatorius. Tai yra pokyčių katalizatorius.

5. Meskite iššūkį seksistinei kalbai bei moteris žeminantiems juokeliams

 Seksistiniai juokeliai bei kalba padeda sukurti klimatą, kuriame įvairios smurto bei prievartos formos seniai yra įsigalėjusios. Moteris žeminantys žodžiai atspindi visuomenę, kuri istoriškai joms buvo priskyrusi antrosios klasės statusą. Atspindėdami šią realybę jie dar kartą parodo moterims „jų vietą” net ir tuo atveju, kai juos tariantys žmonės sąmoningai nesistengiama to daryti.

Vienas sudėtingiausių dalykų, kuriuos turi išmokti vyrai – tai mesti iššūkį kitiems vyrams, mesti iššūkį seksistinei kalbai bei mesti iššūkį tiems vyrams, kurie lengvabūdiškai galvoja apie smurtą prieš moteris. Bei mesti iššūkį vyrams, kurie naudoja smurtą.

 6. Išmokite atpažinti bei pasipriešinti seksualiniam priekabiavimui ir smurtui savo darbovietėje, mokykloje, šeimoje

 Seksualinis priekabiavimas reiškia nepageidaujamą seksualinį dėmesį ar seksualinio turinio užuominas bei elgesį, kurie yra nemalonūs kitam žmogui. Flirtavimas bei juokavimas yra gerai, jei jiems pritaria ir jų nori abi pusės. Tačiau seksualinis priekabiavimas nuodija aplinką.

Priekabiavimas galiausiai byloja apie galios nelygybę. Tas pats veiksmas, atliktas moters, gali visai nesutrikdyti vyro, nes apskritai mūsų visuomenė nesuteikė moterims galios vyrų atžvilgiu.

Vyrai gali prisijungti prie moterų, oponuodami seksualiniam priekabiavimui bei remdami jų pastangas sukurti sveiką ir produktyvią aplinką savo darbovietėse ir mokymo įstaigose.

7. Remkite vietines moterų programas

 Visame pasaulyje pasišventusios moterys yra sukūrusios pagalbos tarnybas moterims, nukentėjusioms nuo vyrų smurto: saugius namus sumuštoms moterims, krizių centrus seksualinės prievartos aukoms, konsultavimo tarnybas bei teisinės pagalbos klinikas. Moterys, siekiančios ištrūkti iš smurtinių situacijų, kliaujasi šiomis tarnybomis.

Šios ir kitos moterų organizacijos nusipelno vyrų moralinės bei finansinės paramos. Būtent todėl mes ir skatiname vietines Baltojo kaspino kampanijas, nes jose yra surenkamo lėšos vietinėms moterų programoms.

8. Išnagrinėkite kaip jūsų pačių elgesys gali prisidėti prie problemos eskalavimo

 Jei jūs kada naudojote smurtą prieš moterį, jei kada esate ją seksualiai užpuolęs, jei esate sudavęs, stūmęs, grasinęs, spardęs savo sutuoktinę ar draugę, tuomet jūs pats esate problemos dalis.

Jei tai atsitiko seniai, pripažinkite, jog tai, ką padarėte buvo neteisinga bei atlyginkite žalą, jei tai įmanoma. Tačiau jei toks elgesys turi kokių nors galimybių kartotis, tuomet jums skubiai reikalinga pagalba, kuri atskleistų jūsų problemos šaknis. Nelaukite, kol tai pasikartos. Veikite šiandien.

Daugelis vyrų niekuomet nenaudos fizinio ar seksualinio smurto. Tačiau išnagrinėkime būdus, kuriais mes galime siekti kontroliuoti moteris. Ar mes dominuojame pokalbiuose? Ar mes joms gadiname nuotaiką? Ar mes ribojame jų veiklą?

Nepriklausomai nuo to, ar jūs asmeniškai kada naudojote smurtą, visi vyrai privalo prisiimti atsakomybę dėl visų smurtinio elgesio formų išnaikinimo.

9. Siekite ilgalaikių problemos sprendimų

 Smurtas prieš moteris nebus išnaikintas pernakt. Tikri šios problemos sprendimai yra tikrai ilgalaikiai. Taip yra dėl to, kad vyrų smurtas prieš moteris kyla iš vyrų ir moterų nelygybės bei būdo, kuriuo vyrai išmoksta būti vyrais.

Kovojant su vyrų smurtu prieš moteris, didelę reikšmę turi pokyčiai teisėtvarkoje (ypač įstatymai, reglamentuojantys išžaginimą bei smurtą). Policija ir teismai turi uoliai prižiūrėti šių įstatymų vykdymą.

Bet to nepakanka. Turime veikti kartu, siekdami pakeisti savo pažiūras bei elgesį. Meskime iššūkį institucijoms, kurios stiprina nelygybę tarp vyrų ir moterų.

Padėkime vyrams tapti geresniais vyrais, nusikratant “gynybinių skydų”, tai yra, pažiūrų, kurios vyriškumą prilygina galiai kontroliuoti. Paskatinkime pozityvius pokyčius savo santykiuose su moterimis, vaikais bei kitais vyrais. Įtraukime vyrus į silpnesniųjų bei jaunesniųjų globėjų vaidmenis.

Pasikeitimai pažiūrose, elgsenoje bei institucijose užima daug laiko. Todėl mes ypač turime kreipti dėmesį į tai, kaip mes ugdome ateities kartas. Mes turime mokyti savo vaikus rodydami pavyzdį, jog visos smurto formos yra nepriimtinos, o taip pat ir tai, jog tam, kad berniukams norint tapti vyrais nebūtina kontroliuoti ar dominuoti moterų, vyrų ar vaikų atžvilgiu.

10. Įsijunkite į Baltojo kaspino šviečiamąją programą

Baltojo kaspino kampanija (BKK) yra didžiausia pasaulyje vyrų pastanga pažaboti smurtą prieš moteris.

BKK yra žolės šaknų lygmens judėjimas, didžiąja dalimi besiremiantis savanorių darbu. Kadangi kampanijos tikslas yra vyrų prisiėmimas atsakomybės už smurto prieš moteris panaikinimą, tai reiškia, jog tai yra vyrų organizacija. Tačiau mes didžiai vertiname moterų paramą ir pagalbą.

Be kasmetinio baltųjų kaspinų segėjimo kampanijų organizavimo, vietiniai rėmėjai metų bėgyje gali daryti ir daug kitų dalykų. Jie gali sakyti kalbas mokymo įstaigose, bendruomenėse, darbovietėse; rinkti pinigus moterų grupėms; organizuoti specialius renginius pozityvių vyriškųjų vaidmenų skatinimui; kalbėtis su jaunais žmonėmis apie sveikų santykių kūrimą; patiems pradėti Baltojo kaspino kampaniją; bei finansiškai remti BKK darbą.

Mes skatiname jus susisiekti su mumis šiandien tam, kad gautumėte būtiną informaciją apie Baltojo kaspino kampanijos organizavimą savo bendruomenėje, mokymo įstaigoje, darbovietėje, ar bažnyčioje.

Nedelskite. Susisiekite su mumis šiandien.

white ribbon

BALTOJO KASPINO KAMPANIJA

1600-365 Bloor Street East

Toronto, Ontario, Canada  M4W 3L4

Tel.: (416) 920-6684  Fax: (416) 920-1678

whiterib@idirect.com   http://www.whiteribbon.ca/

 

Call Now Button