852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Kampanijos eiga

14615581_1194634463915634_4933013382432878711_o2016 m. spalio 24 d. This Monday Polish women went on the streets protesting the second try this month to restrict their human rights. We support Polish women in their fight for undivided women human rights!

Dar kartą 2016 spalio 24 dieną: Protestuojame prieš moterų žmogaus teisių „iškarpymą“ – MOTERS TEISĖS YRA VISUOTINĖS IR NEDALOMOS ŽMOGAUS TEISĖS! Bet koks pasikėsinimas į moterų žmogaus teises visa apimtimi, turi būti laikomas pasikėsinimu į konstitucinę lygybę! Ar Lenkijoje įsigali juodieji viduramžiai, ar vėl bandoma įstatymais įtvirtinti raganų medžioklę??
Juk tai – tipiškas institucinis vyrų kaip grupės smurtas prieš moteris!

Protestuojame prieš „Juodąjį“ įstatymą – juo programuojamos moterų mirtys, įkalinimai, pažeminimai. Tūkstantmečius vyrai siekė kontroliuoti moteris per jų reprodukcinių teisių suvaržymą, ar istorija mūsų nieko neišmokė? Gėda politikams, gėda kunigams ir davatkoms Parlamentuose. Remiame Lenkijos moteris jų kovoje už teisę apsispręsti!”

#czarnyprotest #BlackProtest #Abortion #womenrights #MyBodyMyChoice#Lenkijosambasada #Seimas #womenunite #lietuvoslenkųrinkimųakcija#koncervatoriai #WAVE #StepUpWAVE #CentrumPrawKobietRatifikuokime_Stambulo_konvenciją!

 

14725536_1191163727596041_7896450945359591843_n

2016 m. spalio 19-21 d. 18-toji kasmetinė Women Against Violence Europe tinklo #WAVE konferencija Berlyne. Europos moterys palaiko Lietuvos siekį įtvirtinti moterų žmogaus teises ir ratifikuoti #Stambulo_konvenciją.

Konferencijos dalyvės kartu su mumis džiaugiasi Vilniaus Moterų namų sėkminga kampanija #Stabdykime_smurtą_prieš_moteris#Ratifikuokime_Stambulo_konvenciją#StepUpWAVE

 

14468175_1175442982501449_3637490416721469376_o2016 m. spalio 3 d. Protestuojame prieš moterų žmogaus teisių „iškarpymą“ – MOTERS TEISĖS YRA VISUOTINĖS IR NEDALOMOS ŽMOGAUS TEISĖS! Bet koks pasikėsinimas į moterų žmogaus teises visa apimtimi, turi būti laikomas pasikėsinimu į konstitucinę lygybę! Ar Lenkijoje įsigali juodieji viduramžiai, ar vėl bandoma įstatymais įtvirtinti raganų medžioklę??
Išprievartautai moteriai už nutrauktą neštumą 5 metai, o kiek prievartautojui??? Juk tai – tipiškas institucinis vyrų kaip grupės smurtas prieš moteris!

Protestuojame prieš „Juodąjį“ įstatymą – juo programuojamos moterų mirtys, įkalinimai, pažeminimai. Tūkstantmečius vyrai siekė kontroliuoti moteris per jų reprodukcinių teisių suvaržymą, ar istorija mūsų nieko neišmokė? Gėda politikams, gėda kunigams ir davatkoms Parlamentuose. Remiame Lenkijos moteris jų kovoje už teisę apsispręsti!

#czarnyprotest #BlackProtest #Abortion #womenrights #MyBodyMyChoice#Lenkijosambasada #Seimas #womenunite #lietuvoslenkųrinkimųakcija#koncervatoriai #WAVE #StepUpWAVE #CentrumPrawKobiet.

 

14054429_1143590382353376_3646222649145009706_o2016 m. rugpjūčio 25 d. Tarptautinė kampanija WAVE Step up! (2016 – 2017 m.) tęsiasi!
Kuriame tradiciją – 2016 m. rugpjūčio 25 d. (Orange day!) Vilniaus Moterų namų kolektyvas ir vėl surengė akciją Stabdykime smurtą prieš moteris! #Ratifikuokime_Stambulo_konvenciją! Vinco kudirkos aikštėje, Vilniuje.

Kviečiame jungtis prie kampanijos ir nusifotografuoti kartu su kolegomis, šeimos nariais, bendraminčiais, bendražygiais, klubiečiais ir kitokių bendruomenių, kurioms priklausote, nariais su užrašu Stabdykime smurtą prieš moteris! #Ratifikuokime_Stambulo_konvenciją! ir nuotraukas paskelbti Facebook’e su hashtag #Ratifikuokime_Stambulo_konvenciją!
Plakatų maketus galite rasti čia: https://www.vmotnam.lt/kampanija-stabdykime-smurta-pries-mo…/

 Vienas svarbiausių kampanijos tikslų – paskatinti valstybes pasirašyti, ratifikuoti ir įgyvendinti Konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija, 2011).

Kampanija skelbiama Europos Tarybos erdvėje. 2016 m. gegužės 25 d. kampanija startavo vienu metu Europos Tarybos šalyse narėse. Kampanijos pradžiai buvo pasirinkta mėnesio 25 diena, kuri jungtinių Tautų iniciatyva yra paskelbta kaip smurto prieš moteris įveikimo diena – #Orange Day (http://www.un.org/en/women/endviolence/orangeday.shtml). Lietuvoje ši kampanija sulaukė palaikymo iš daugiau nei 10 organizacijų, dauguma jų pilietinės, o akcijoje jau dalyvavo daugiau nei 500 smurto prieš moteris įveikimo ir moterų žmogaus teisių įtvirtinimo siekiančių asmenų.

Jūsų parama ir bendradarbiavimas yra tai, ko reikia norint daryti pokyčius bei eiti tikslo link – užkirsti kelią smurtui prieš moteris ir įtvirtinti kiekvienos moters teises kaip visuotines ir nedalomas žmogau teises!

Primename, jog kiekvieno mėnesio 25 d. (ne tik lapkričio 25 – oji) JTO skelbiama kovos su smurtu prieš moteris diena (http://www.un.org/en/women/endviolence/orangeday.shtml)

Dėkojame visiems dalyvavusiems ir prisijungusiems ir iki kitų susitikimų gyvai bei virtualioje erdvėje!

13698265_1121105927935155_7838669095812869552_o2016 m. liepos 25 d. Kampanija #Ratifikuokime_Stambulo_konvenciją! tęsiasi! Prie mūsų jungiasi Gargždų socialinių paslaugų centras ir Telšių Krizių Centras kolektyvai. Junkitės ir jūsų 🙂 !

 

 

 

14115564_1147488201963594_3908185994448835495_o2016 m. birželio 25 d. Kampanija tęsiasi. Kviečiame prisijungti! https://www.youtube.com/watch?v=GcF6K6B_-y8

 

 

 

 

13308623_1087864671259281_8938094690359775577_o2016 m. gegužės 30 d. 2016 m. gegužės 25 d. prasidėjusi asociacijos Vilniaus Moterų namai inicijuota Kampanija #StepUpWAVE Stabdykime smurtą prieš moteris! #Ratifikuokime_Stambulo_Konvenciją! jau davė rezultatų! 🙂
Gegužės 30 d. vicemero socialdemokrato Gintauto Palucko iniciatyva įvyko susitikimas su nevyriausybinėmis organizacijomis Vilniaus miesto savivaldybėje. Tai pirmas toks visiškai beprecedentis įvykis, kai Vilniaus miesto renkamoji valdžia rodo kompetenciją moterų žmogaus teisių apsaugos ir įtvirtinimo srityje ir tariasi su pilietinės visuomenės atstovais. Susitikimo dalyviai priėmė sprendimą burtis į darbo grupę, kuri parengtų specialią programą 2017 – 2019 m., skirtą su lytimi susijusio smurto prevencijai bei pagalbos teikimo užtikrinimui Vilniaus mieste. Vienas iš numatomų programos prioritetų – nevyriausybinių organizacijų, veikiančių lyčių lygybės, žmogaus teisių gynimo bei specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo srityje institucinių gebėjimų stiprinimas, plati prevencija, specializuoti mokymai profesinėms grupėms, tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas, plati informavimo kampanija bei diskursyvios socialinės reklamos kūrimas.
Regis, pagaliau prasidėjo konstruktyvus dialogas tarp piliečių visuomenės ir renkamosios valdžios taip pat ir Vilniaus mieste! Kviečiame pilietines organizacijas jungtis ir dalyvauti pradėtoje iniciatyvoje įveikiant su lytimi susijusį smurtą!
Būkime kartu, Stabdykime smurtą prieš moteris! #Ratifikuokime_Stambulo_konvenciją!

13247956_1084016564977425_7450464112657329876_o2016 m. gegužės 25 d. 12 val. jukitės prie mūsų Kudirkos aikštėje bendrai nuotraukai su mumis ir mūsų plakatu Stabdykime smurtą prieš moteris!#Ratifikuokime_Stambulo_konvenciją!

O tie, kurie negalite dalyvauti fiziškai, kviečiame nusifotografuoti kartu su kolegomis, šeimos nariais, bendraminčiais, bendražygiais, klubiečiais ir kitokių bendruomenių, kurioms priklausote, nariais su užrašu
Stabdykime smurtą prieš moteris! #Ratifikuokime_Stambulo_konvenciją!
ir nuotraukas paskelbti Facebook’e su hashtag #Ratifikuokime_Stambulo_konvenciją!
Plakatų maketus galite rasti čia: https://www.vmotnam.lt/kampanija-stabdykime-smurta-pries-moteris-ratifikuokime-stambulo-konvencija/

Kampanija skelbiama Europos tarybos erdvėje. Ji startuoja gegužės 25 dieną, vienu metu visose šalyse narėse.
Vienas svarbiausių kampanijos tikslų – paskatinti valstybes pasirašyti, ratifikuoti ir įgyvendinti Konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija, 2011).

2016 m. gegužės 14 d. Asociacija Vilniaus Moterų namai yra įgaliotas WAVE (Women Against Violence Europe/ Moterys prieš smurtą Europoje) tinklo atstovai Lietuvoje. Informuojame, jog 2016 m. balandžio 18 – 20 d. kasmetiniame tinklo susitikime Vienoje buvo pristatyta tarptautinė kampanija Step up!, skirta įveikti su lytimi susijusį smurtą. Kampanija skelbiama Europos tarybos (ne Europos Sąjungos, o platesnėje) erdvėje. Kampanija startuoja gegužės 25 dieną, vienu metu visose šalyse narėse (daugiau apie tai netrukus!). Vienas svarbiausių kampanijos tikslų – paskatinti valstybes pasirašyti, ratifikuoti ir įgyvendinti Konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija, 2011). Lietuva ją pasirašė 2013 m., bet vengia ratifikuoti, remiantis visiškai absurdiškais ir jokios objektyvios kritikos neatlaikančiais pasiteisinimais, daugiausia inspiruotais … KB Vyskupų konferencijos(??!). Prisimenant, kad Lietuva yra sekuliari demokratinė valstybė,o Bažnyčia yra atskirta nuo valstybės, tai daugiau negu keista. Piliečių visuomenės priedermė yra priminti valstybei jos atsakomybę ir deramą budrumą, užtikrinant savo piliečių moterų žmogaus teisių įtvirtinimą ir apsaugą nuo smurto visais lygmenimis, ką ir nurodo Stambulo konvencija. Taigi, kviečiame jungtis prie mūsų ir prisidėti prie visai moterų bendruomenei svarbių tikslų įgyvendinimo. Daugiau info apie kampaniją:

Call Now Button