852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

2017 m. veiklos ataskaita

Asociacijos Vilniaus Moterų namai 
VEIKLOS ATASKAITA
2017 m.

Asociacija Vilniaus Moterų namai bendradarbiaudama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė Metodines rekomendacijas, kurias ir pristatė įvairių žinybų atstovams 2017 m. vasario 10 d., dalyvaujant Socialinės apsaugos ir darbo ministrui Linui Kukuraičiui.

2017 m. kovo 3 d. rengėme piketą Radisson Blue Hotel Lietuva (Konstitucijos pr. 20, Vilnius) fojė. Piketas vyko prieš prasidedant viešbučio konferencijų salėje rengiamą Nacionalinės Teismų administracijos tarptautinę konferenciją „Šeimos bylos (smurtas artimoje aplinkoje): tarpinstitucinis bendradarbiavimas“. Šia vieša akcija siekėme atkreipti visuomenės ir spaudos dėmesį į ydingą tarpinstitucinio bendradarbiavimo supratimą, sprendžiant apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje problemas. Primename, jog trys pagrindiniai Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimo subjektai yra ir pasilieka policija, vaiko teisių apsaugos skyriai ir Specializuotos pagalbos centrai, atstovaujantys nukentėjusiųjų, kurių 98 % yra moterys, interesus.

2017 m. kovo 8 d. Tarptautinę moterų solidarumo dieną, kvietėme streikuoti visas Lietuvos moteris. Tądien 50 pasaulio valstybių moterys 5 kontinentuose išėjo į gatves, reikalaudamos savo prigimtinių/konstitucinių teisių užtikrinimo. Streikuojančias pasaulio moteris vienija protestas prieš valstybėse plintančią mizoginiją – neapykantą arba stiprų neigiamą nusistatymą moterų atžvilgiu, pasireiškiančią politinių lyderių bei viešų asmenų naudojama neapykantos kalba, smurto toleravimu, aplaidžiu valstybės institucijų, sukurtų apsaugoti piliečius bei vykdyti teisingumą, reagavimu į smurto prieš moteris atvejus, žiniasklaidos aplaidumu vykdant savo pareigą korektiškai pateikti informaciją.

2017 m. – 2018 m.  toliau tęsiame kampaniją Step up! Stabdykime smurtą prieš moteris! Ratifikuokime Stambulo konvenciją! Per 2017 – 2018 metus Vilniaus mieste surengtos 7 gatvės akcijos: 2017 m. gegužės 25 d., rugsėjo 25 d.,  spalio 25 d.; 2018 m. sausio 25 d., vasario 25 d., balandžio 25 d., gegužės 25 d.

2017 m. balandžio 24 d. dalyvavome konferencijoje „Smurto artimoje aplinkoje prevencija, institucijų vaidmuo ir konkretūs veiksmai“ Seime.

2017 balandžio 26 d. Žinių radijo laidoje „Ekspertai pataria“ dalyvavo Vilniaus Moterų namų psichologė konsultantė Zuzana Vasiliauskaite. Interviu apie tai, kaip atpažinti smurtą artimoje aplinkoje, kokių veiksmų reikėtų imtis ir kur ieškoti pagalbos. https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ekspertai-pataria/ko-imtis-patyrus-smurta-artimoje-aplinkoje?video=1

2017 m. gegužės 31 d. įvyko Nacionalinės NVO koalicijos Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės konferencija – ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Dalyviai: Moterų nevyriausybinės organizacijos, veikiančios Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Anykščiuose, Telšiuose, Tauragėje ir Šilalėje, taip pat Moterų soroptimisčių klubo atstovės. Pristatytas 2014 – 2017 m. kadencijos prezidentės Lilijos Henrikos Vasiliauskienės Ataskaitinį pranešimas (https://www.vmotnam.lt/…/…/2017/05/Ataskaita-2014-2017-m..pdf) Atidaryme dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Seimo narė, Žmogaus teisių komiteto narė Viktorija Čmilytė-Nielsen ir Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė. Išsirinkta naują Koalicijos prezidentė – Irma Zabulionyte, Panevėžio agentūros „SOS vaikai“ / Šeimos namai vadovė.Valdybos narėmis išrinktos Salomėja Jasudienė, Nijolė Meilutienė, Elvyra Lasskaja, Elinga Zelionkaitė ir Lilija Vasiliauskienė.

2017 m. birželio 6 d. Gargždų socialinių paslaugų centre surengti mokymai Klaipėdos rajono specialistams, susiduriantiems su smurto artimoje aplinkoje problema „Metodinių rekomendacijų specializuotos pagalbos centrų darbuotojams, savanoriams bei Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą įgyvendinančių institucijų darbuotojams ir specialistams (2016 m.) pristatymas“. Lektorės Lilija Vasiliauskienė ir Evelina Dirmotaitė.

2017 m. birželio 16 d. dalyvavome konferencijoje „Stambulo konvencijos ratifikavimas – kas pasikeistų?”. Vilniaus Moterų namų direktorė skaitė pranešimą „Smurtas artimoje aplinkoje: kaip arti ar toli nuo faktinės lyčių lygybės mes esame Lietuvoje” (https://m.youtube.com/watch?v=6pwhLdm3NCY)

2017 m. liepos – rugpjūčio mėn. raštų rengimas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai dėl Vilniaus miesto savivaldybės prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims 2017 – 2021 m. programos nuostatų.

2017 m. liepos 3 d. įvyko asociacijos Vilniaus Moterų namai inicijuotas NVO koalicijos Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės narių susitikimas su SADM Ministru Linu Kukuraičiu. Susitikime taip pat dalyvavo SADM Moterų ir vyrų lygybės skyriaus vedėja Rita Žemaitytė – Tack, Šeimos politikos skyriaus vedėjas Steponas Kulbauskas ir Koalicijos narės – LPF Frida direktorė Daiva Baranauskė, asociacijos Vilniaus Moterų namai atstovės Lilija Henrika Vasiliauskienė, Evelina Dirmotaitė ir Elinga Zelionkaitė.

2017 m. rugpjūčio 10-11,  22-23 dienomis vykdėme antruosius mokymus Specializuotos pagalbos centro darbuotojams ir savanoriams,  įtraukiant bendradarbiaujančių institucijų atstovus.

2017 m. rugpjūčio 29 d. dalyvavome susitikime dėl naujo Lietuvos veiksmų plano įgyvendinant globalią darbotvarkę „Moterys, taika ir saugumas“ 2018-2021 metais Užsienio reikalų ministerija. Susitikimo iniciatorius ministerijos atstovas Ernestas Grabažis, susitikimą moderavo CEDAW komiteto pirmininkė Dalia Leinartė.

2017 m. rugsėjo 1 d. dalyvavome susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministre Vilma Šilaliene ir šeimos politikos skyriaus vedėju Steponu Kulbausku. 

2017 m. rugsėjo 12 d. vyko susitikimas su Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato pareigūnais. Susitikimo metu buvo aptarti tolimesnio bendradarbiavimo aspektai įgyvendinant Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą.

2017 m. rugsėjo 14 d. Vilniaus Moterų namų atstovės dalyvavo Brazilijos delegacijos priėmime Vilniaus miesto savivaldybėje. Delegacijos nariai aktyviai domėjosi smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir užkardymo problematika Lietuvoje.

2017 m. rugsėjo 27 d. kartu su kitais nevyriausybininkais dalyvavome laikinosios Vystomojo bendradarbiavimo, reprodukcinės sveikatos ir teisių grupės posėdyje, kurio metu buvo priimta rezoliucija dėl moterų reprodukcinių teisių apsaugos.

2017 m. spalio 25 d. dalyvavome Seimo Žmogaus teisių komiteto  posėdyje, kur buvo svarstomas 2018 m. valstybės ir savivaldybių biudžetų įstatymo projektas. Atstovavome SPC tinklą.

2017 m. spalio 27 – gruodžio 22 d. aktyviai dalyvavome rengiant 2014-2020 m. veiksmų programos priemonę „Smurto artimoje aplinkoje prevencija“ LR SADM.

2017 m. spalio 30 – lapkričio 1 d. dalyvavome kasmetinėje WAVE tinklo konferencijoje Budapešte, Vengrija.

2017 m. lapkričio 8 d. dalyvavome Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje , kur buvo svarstomas 2018 m. valstybės ir savivaldybių biudžetų įstatymo projektas. Atstovavome SPC tinklą.

2017 m. lapkričio 8 d, lapkričio 29 d. ir gruodžio 5d. įvyko  Specialistų mokymai dirbti komandoje teikiant kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patiriantiems asmenims bei vykdant smurto artimoje aplinkoje prevenciją. Mokymus LR SADM užsakymu vedė ir organizavo VMN. Mokymų dalyvius sveikino Vidaus reikalų ministras.

2017 m. gruodžio 8 d. dalyvavome simpoziume „Gender based violence and human rights“ Amsterdame, Olandija.

2017 m. gruodžio 10 d. kartu su Atvirukas Kalėdoms Laimingi Mūsų Namai dalyvavome Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje kalėdinėje nevyriausybinių organizacijų labdaros mugėje „Už saugią Lietuvą“.

2017 m. gruodžio 12 d. svarstant 2018 m. biudžetą surengėme spontanišką piketą prie Seimo plenarinių posėdžių salės. 

 

Asociacijos Vilniaus Moterų namai prezidentė

Lilija Henrika Vasiliauskė

 

Call Now Button