852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

WAVE (Women Against Violence Europe) tarptautinis tinklas – MOTERYS PRIEŠ SMURTĄ EUROPOJE

Wave Logo

   WAVE (Women against violence Europe – moterys prieš smurtą Europoje) yra tinklas Europos nevyriausybinių moterų organizacijų, dirbančių smurto prieš moteris ir vaikus įveikimo srityje (moterų prieglobsčiai, konsultavimo centrai, SOS telefoninės pagalbos linijos, organizacijos, kurios vykdo prevenciją ir mokymus ir pan.).

   Šiuo metu WAVE tinklas daugiausia dėmesio skiria smurtui šeimoje ir artimuose santykiuose. Tinklo tikslas yra remti ir stiprinti moterų ir vaikų teises kaip žmogaus teises ir apskritai vykdyti smurto prieš moteris ir vaikus prevenciją. WAVE stipriai remia Jungtinių Tautų tikslus, pabrėždama visų smurto formų prieš moteris ir vaikus privačioje ir viešoje erdvėje įveikimo svarbą, remiantis Vienos Deklaracija, Smurto prieš moteris įveikimo deklaracija, Pekino veiksmų platforma ir kitais dokumentais.

WAVE KILMĖS ISTORIJA

   WAVE organizacijų tinklo įkūrimo idėja gali būti susijusi su keliais istoriniais įvykiais. Tarptautinis bendradarbiavimas pradėjo plėstis nuo Pasaulinės Žmogaus teisių konferencijos, vykusios Vienoje 1993 m. Šioje konferencijoje buvo nustatyta, kad smurtiniai veiksmai, kuriais padaroma žala moterims yra sunkūs žmogaus teisių pažeidimai. Šie grubūs teisės pažeidimai susiję, pavyzdžiui, su teise būti nepažeidžiamu, teise į laisvę gyventi be prievartos ir baimės.

VEIKLA IKI ŠIŲ DIENŲ

   WAVE tinklas buvo įkurtas 1994 m. ir pradėjo veiklą nuo Tarptautinės Pasaulio Moterų Pekino konferencijos, vykusios 1995 m. Iki 1997 m. tinklo plėtrą ribojo finansavimo trūkumas. 1997 m. Europos Komisija pradėjo DAPHNE Iniciatyvą, remiančią tarptautinius projektus skirtus įveikti smurtą prieš moteris ir vaikus. WAVE sėkmingai kreipėsi dėl finansavimo ir 1997 m. lapkritį sukurta pagrindinė tinklo struktūra. Pirmoji WAVE konferencija vyko Vienoje 1998 m. sausio mėn. Joje dalyvavo 57 dalyviai iš 23 Europos valstybių. Tinklo ofisas, įkurtas Vienoje, teikia ataskaitas, mėnraščius apie tarptautinę veiklą ir pasiekimus, informacinę medžiagą ir periodinį leidinį dukart per metus, vadinamą „Fempower“ (Liet. „Moterų galia“). Be to, sukurta duomenų bazė, kurioje galima rasti pagalbą teikiančių moterų organizacijų adresus bei esminę informaciją apie padėtį kiekvienoje Europos šalyje.

STRUKTŪRA

   Tinklas jungia maždaug 4000 moterų organizacijų, kovojančiu su smurtu prieš moteris ir vaikus Europoje. Organizacijų tinklo pagrindas – 76 įgaliotieji atstovai, veikiantys tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmeniu. Jie yra įsipareigoję reguliariai skleisti WAVE informaciją moterų grupėms, sudarančioms nacionalinius tinklus bei rinkti informaciją apie šalį iš nacionalinių šaltinių ir perduoti ją WAVE tinklui ir/arba jo įgaliotiesiems atstovams kituose šalyse.

EUROPOS INFO-CENTRAS PRIEŠ SMURTĄ

   WAVE tinklo būstinėje taip pat veikia Europos Info-Centras prieš smurtą. Smurtas prieš moteris – tai dažniausiai sutinkama žmogaus teisių pažeidimo forma Europoje. Europos Info-Centro veikla skirta įveikti smurtą prieš moteris naudojant platų priemonių spektrą. Info-Centras yra WAVE – didžiausio Europoje nevyriausybinių moterų organizacijų kovojančių su smurtu prieš moteris tinklo dalis. Organizacija įsikūrusi Vienoje, Austrijos moterų krizių centrų asociacijos patalpose.

MOTERYS PRIEŠ SMURTĄ EUROPOJE

   WAVE (Women against violence Europe – moterys prieš smurtą Europoje) yra tinklas Europos nevyriausybinių moterų organizacijų, dirbančių smurto prieš moteris ir vaikus įveikimo srityje (moterų prieglobsčiai, konsultavimo centrai, SOS telefoninės pagalbos linijos, organizacijos, kurios vykdo prevenciją ir mokymus ir pan.).

   Šiuo metu WAVE tinklas daugiausia dėmesio skiria smurtui šeimoje ir artimuose santykiuose. Tinklo tikslas yra remti ir stiprinti moterų ir vaikų teises kaip žmogaus teises ir apskritai vykdyti smurto prieš moteris ir vaikus prevenciją. WAVE stipriai remia Jungtinių Tautų tikslus, pabrėždama visų smurto formų prieš moteris ir vaikus privačioje ir viešoje erdvėje įveikimo svarbą, remiantis Vienos Deklaracija, Smurto prieš moteris įveikimo deklaracija, Pekino veiksmų platforma ir kitais dokumentais.

   Daugiau informacijos apie WAVE tinklą galite rasti čia: http://www.wave-network.org/

Call Now Button