852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Nuo 2016 metų gegužės 25 dienos NVO Vilniaus Moterų namai, jungdamiesi prie Jungtinių Tautų iniciatyvos “Orange the World” kartu su tarptautiniu moterų nevyriausybinių organizacijų tinklu WAVE (Women Against Violence Europe) Lietuvoje vykdo tarptautinę kampaniją Step up! Stabdykime smurtą prieš moteris! Ratifikuokime Stambulo konvenciją! Kampanija taip pat vykdoma dar 46-iose šalyse, WAVE tinklo narėse.

   Vienas svarbiausių kampanijos tikslų – paskatinti valstybes pasirašyti, ratifikuoti ir įgyvendinti Konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija, 2011). Lietuva ją pasirašė 2013 m., bet jau penkerius metus vengia ratifikuoti, remiantis visiškai absurdiškais ir jokios objektyvios kritikos neatlaikančiais pasiteisinimais. Todėl Jūsų parama ir bendradarbiavimas yra tai, ko reikia norint eiti tikslo link – užkirsti kelią smurtui prieš moteris ir įtvirtinti kiekvienos moters teises kaip visuotines ir nedalomas žmogaus teises!

   Kampanijos metu reikalaujame geresnės apsaugos ir kokybiškos specializuotos pagalbos, moterims nukentėjusioms nuo smurto artimoje aplinkoje, stiprinimo ir visų formų su lytimi susijusio smurto panaikinimo. Tikėkimės, kad ši iniciatyva ir pasiryžimas įsikūnys konkrečiuose darbuose – artimiausiu laiku sulauksime Stambulo konvencijos ratifikavimo ir įgyvendinimo, visų Lietuvos moterų labui! 
#Ratifikuokime_Stambulo_konvenciją#Stabdykime_smurtą_prieš_moteris#moterų_teisės #Vilniaus_moterų_namai#Vilnius #StepUpWAVE

Call Now Button