852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Nuo 2016 metų gegužės 25 dienos NVO Vilniaus Moterų namai, jungdamiesi prie Jungtinių Tautų iniciatyvos “Orange the World” kartu su tarptautiniu moterų nevyriausybinių organizacijų tinklu WAVE (Women Against Violence Europe) Lietuvoje vykdo tarptautinę kampaniją Step up! Stabdykime smurtą prieš moteris! Ratifikuokime Stambulo konvenciją!

Vienas svarbiausių kampanijos tikslų – paskatinti valstybes pasirašyti, ratifikuoti ir įgyvendinti Konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija, 2011). Lietuva ją pasirašė 2013 m., bet jau šešerius metus vengia ratifikuoti, remiantis visiškai absurdiškais ir jokios objektyvios kritikos neatlaikančiais pasiteisinimais. Atsakingai pareiškiame, kad Europos Taryba yra viena svarbiausių žmogaus teises ginančių organizacijų, todėl ji kaip teisinę priemonę priėmė Stambulo konvenciją, kurios tikslas – užkirsti kelią smurtui prieš moteris ir smurtui artimoje aplinkoje bei kovoti su juo kaip su žmogaus teisių pažeidimu.

Nepaisydamos Konvencijoje aiškiai išdėstytų tikslų, minėto reiškinio rimtumo ir jo poveikio aukoms bei visuomenei, nemažai religinių ir ultrakonservatyvių grupių pastaraisiais metais skleidžia neteisingą informaciją apie Konvenciją, ypač apie Konvencijoje vartojamą sąvoką „lytis socialiniu aspektu“ (angl. gender). Tokie klaidingi aiškinimai turi būti atskleisti ir aptarti, pabrėžiant Stambulo konvencijos tikslus – smurto prieš moteris panaikinimą ir moterų žmogaus teisių apsaugą. Plačiau apie tai skaitykite:
https://rm.coe.int/istanbul-convention-questions-and-answers-lithuanian/1680944877
Todėl Jūsų parama ir bendradarbiavimas yra tai, ko reikia norint eiti tikslo link – užkirsti kelią smurtui prieš moteris ir įtvirtinti kiekvienos moters teises kaip visuotines ir nedalomas žmogaus teises!

#Ratifikuokime_Stambulo_konvenciją! #Stabdykime_smurtą_prieš_moteris!
#moterų_teisės #Vilniaus_moterų_namai
#Vilnius #StepUpWAVE

Call Now Button