852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Dalyvavome Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2017 metų ataskaitos pristatyme. Labiausiai mus nudžiugino seniai laukta žinia, kad iš Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo išimta gėdinga nuostata, kad jis „netaikomas šeimos ir privataus gyvenimo srityse“. Moters teisės yra visuotinės ir nedalomos žmogaus teisės, jos neturi būti skirstomos į „viešas ir privačias“.

Sveikiname naujas kontrolierės iniciatyvas ir siūlome jas papildyti – moterų Nevyriausybinių organizacijų ekspertų pajėgomis sukurti moterų žmogaus teisių komitetą, organizuoti reguliarius NVO susitikimus ir diskusijas aktualiais lyčių lygybės politikos ir praktikų formavimo klausimais. Atsižvelgiant į tai, kad tarnyba susideda iš penkiolikos, kad ir labai šaunių asmenų, bet vis tiktai nepakankamai gausios komandos, siūlome komiteto veiklą pradėti ir kaip išteklius panaudoti moterų žmogaus teises ginančias NVO, jų aktyvisčių ir eksperčių žinias ir laiką. Būkime kartu!

Lygių galimybių ataskaita 2017

Call Now Button