852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

http://sielamaistinga.blogspot.lt/2012/08/filmas-apsaugok-mus-nuo-pikto-deliver.html

 

…tai kokią gi moralinę teisę RKB turi kištis į įstatymdavystės iniciatyvas dėl smurto prieš moteris ir vaikus draudimo?? Ar girdėjome, kad Lietuvoje ši institucija būtų prisiėmusi atsakomybę dėl šių nusikaltimų tiek išorėje, tiek savo viduje?? Sekant Popiežiaus Pranciškaus pozicija, linkime kuo greičiau imtis savo pačių munduro (ar sutanos) garbės klausimų sprendimo. Politikavimas – bandymas paleisti dūmų uždangą, kuris jau nieko, o nieko, nebeįtikina! 
Vatikano finansų vadovui australui kardinolui George Pell 2017 m. birželio 29 d. buvo pareikšti kaltinimai dėl vaikų seksualinio išnaudojimo. O liepos 1 dieną popiežius Pranciškus atleido iš Tikėjimo doktrinos kongregacijos vadovo pareigų Vatikano kardinolą Gerhard Mueller, kuris buvo įtrauktas į skandalą dėl vaikų seksualinio išnaudojimo Romos Katalikų Bažnyčioje dangstymo. Akivaizdu, kad pedofilija bažnyčioje – nusikaltimas, kurį pati bažnyčia, deja, intensyviai dangsto ir išleidžia tam didžiules pinigų sumas. Dalinamės dokumentinio filmo „Apsaugok mus nuo pikto“ (‚Deliver Us From Evil‘) recenzija (galbūt susidomėsite peržiūrėti visą), kuriame yra atskleidžiami prisiminimai asmenų, vaikystėje patyrusių kunigų tvirkinimą. Būdinga, jog kai kurie tvirkintojai patys buvo seksualinio nusikaltimų aukos tuo metu, kai patys dar būdami vaikai patarnavo bažnyčiose… Šis blogis turi būti pagaliau sustabdytas, o viešumas – mūsų jėga!

Call Now Button