852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

2016 m. gruodžio 5 dieną buvo minimas 20-asis Vilniaus Moterų namų gimtadienis. Asociacija Vilniaus Moterų namai (VMN) gimė iš neformalios moterų grupės, veikusios 1990 – 1993 m. ir buvo užregistruota 1993 m. kovo 25d. Asociacijos steigėjai – visuotinis narių susirinkimas. Tai nuosekliai feministinių pažiūrų organizacija,
veikianti moterų žmogaus teisių apsaugos ir įtvirtinimo srityje. 

Nuo 2012 m. Vilniaus Moterų namai Vilniaus mieste vykdo Specializuoto pagalbos centro (SPC) funkcijas ir glaudžiai bendradarbiauja su Policija, Vaiko teisių apsaugos skyriumi ir kitomis organizacijomis bei institucijomis. Svarbią vietą Vilniaus Moterų namų organizacijos veikloje užima patariamasis konsultacinis darbas ir aktyvi valstybės institucijų darbo stebėsena. Dalyvaujant tarptautiniame moterų judėjime VMN įgytos žinios pasitelkiamos siekiant tobulinti Lietuvos įstatyminę bazę smurto prieš moteris įveikimo ir moterų žmogaus teisių užtikrinimo srityje, daroma įtaka politiniams sprendimams bei diegiama pažangi praktika.

Mūsų 20- mečio lankstinuką rasite čia

20-mečio lankstinuką anglų kalba rasite čia

konferencija-12-05

Call Now Button