852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

VMN atstovės Lilija Henrika Vasiliauskė ir Zuzana Vasiliauskaite Prancūzijos Teisingumo Ministrės Nicole Belloubet buvo pakviestos atstovauti Lietuvai tarptautinėje aukšto lygio konferencijoje “European conference of the victims dupport associations and victims’ associations: Which paths to resilience?” Panelio diskusijos buvo sutelktos ties Nusikaltimo aukų teisių direktyvos įgynedinimu.
Puikūs pranešimai bei diskusija, tačiau pasigedome dėmesio vyrų smurto prieš moteris šeimoje problematikai, tad kaip WAVE Patariamosios Tarybos narės įsijungėme į diskusiją atkreipdamos visų dėmesį į šią temą. Tai turėjo teigiamos įtakos ir vėlesnėms diskusijoms skiriant didesnį dėmesį su lytimi susijusio smurto aukoms ir pagalbai joms.

Call Now Button