852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Vilniaus Moterų namų atstovės dalyvavo Brazilijos delegacijos priėmime Vilniaus miesto savivaldybėje. Delegacijos nariai aktyviai domėjosi smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir užkardymo problematika Lietuvoje. Dėkojame Moterų Informacijos Centrui už surengtą susitikimą. 
Nekasdien gali pamatyti 6 feministus, vyrus ir moteris, darančius mandagias pastabas konservatyvioms Lietuvos valstybės institucijoms dėl nepakankamo moterų teisių gynimo ir reiškiančius nesuvaidintą nustebimą dėl idiotiškų probacijos tarnybos vykdomų atseit smurtinio elgesio keitimo programų, kurios iš tiesų savimi įkūnija labiausiai patriarchalines seksistines visuomenės nuostatas ir turi būti pagaliau teisingai įvardintos kaip institucinis smurtas prieš moteris. 
Nors mes pagrįstai didžiuojamės savo 2011 metų Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymu, kuris yra lyčiai neutralus, Brazilija, panašu, mus toli aplenkė. Šioje šalyje jau 2006 metais priimtas įstatymas draudžiantis būtent smurtą prieš moteris ir yra skiriamas ypatingas dėmesys visų rūšių vyrų smurto prieš moteris, įskaitant seksualinį smurtą, prevencijai ir užkardymui. Pažymėtina, jog bausmės, skiriamos femicido atveju Brazilijoje yra du kartus griežtesnės nei bausmės skiriamos vyrams įvykdžiusiems panašius nusikaltimus prieš kitus vyrus. Visai kaip III Lietuvos Statute (1588 m.), kuomet Lietuva trumpam buvo tapusi Europos demokratijos sostine (žr. Vytautas Kavolis Moterys ir vyrai lietuvių kultūroje)! Gal Įstatymų leidėjui vertėtų semtis įkvėpimo iš šio XVI a. dokumento? Raginame!

Call Now Button