852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=80397

 

Dėmesio dėmesio dėmesio! 2017 M. BIRŽELIO 13 D. EUROPOS KOMISIJA PASIRAŠĖ EUROPOS TARYBOS KONVENCIJĄ DĖL SMURTO PRIEŠ MOTERIS IR SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS IR ŠALINIMO (STAMBULO KONVENCIJĄ)! Žengiame saugios ateities – ateities be smurto ir prievartos užtikrinimo link! 
ET Stambulo konvencija, vienareikšmiškai susiejanti lyčių lygybės įtvirtinimo ir smurto lyties pagrindu įveikimo reikalavimus, yra pirmas toks integralus dokumentas, įpareigojantis peržiūrėti ir sustiprinti visą valstybės politiką moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo srityje. Juo lengviau bus Lietuvai pasiryžti – nedelsiant ratifikuoti Stambulo konvenciją.

Call Now Button