852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Gerbiamos Parlamentarės, Moterų parlamentinės grupės narės,

Baigiantis XI – ojo Seimo kadencijai, moterų pilietinių organizacijų vardu norime padėkoti jums už bendrą darbą ir palinkėti jums geriausios kloties ateityje.

Su apgailestavimu turime pastebėti, jog šios Seimo kadencijos metu Parlamentinės moterų grupės veikla nebuvo aktyvi, tad ir mažai pastebima visuomenei. Kažkur pradingo pirmaisiais Atgimimo metais klestėjusi draugystė tarp moterų pilietinių organizacijų ir jų renkamų Seimo narių, inspiruota, kaip dabar matome, Šiaurės šalių moterų judėjimo bei aktyvios jų vyriausybių paramos. Tenka pastebėti, jog ši svarbi investicija, deja, neturėjo ilgalaikio efekto ir netapo pakankamu pagrindu moterų parlamentinės grupės ir nevyriausybinių moterų organizacijų sinergiškam veikimui, visų Lietuvos moterų labui.

Siauri partiniai interesai ėmė viršų, į Seimą išrinktos moterys kuo toliau, tuo mažiau siekė konsultuotis su pilietinėmis moterų organizacijomis, dažnai neatpažindamos, kad konservatyvūs jų partijų sprendimai, prie kurių jos prisideda ir už kuriuos balsuoja, gali pabloginti, ir neretai pablogina, Lietuvos moterų padėtį visuomenėje ir šeimoje. Ypač tai pasakytina apie tiek kairės, tiek dešinės remtą konservatyvią šeimos politiką, renkantis konsultantais ne pilietinę visuomenę, o, kas visiškai nesuvokiama, … RKB Vyskupų konferenciją (?!), bandymus varžyti moterų reprodukcines teises, realių visuomenės poreikių neatspindinčias lytinio švietimo ir ugdymo programas, moterims nepalankias Darbo kodekso pataisas (kaip lengvai išduodamos, stambiam kapitalui spaudžiant, net ir socialdemokratinės vertybės!), visuomenės militarizaciją, sudarant sąlygas pinigų plovimui kariuomenėje, taip pat atžangą smurto prieš moteris įveikimo srityje. Nepaisant JTO CEDAW komiteto rekomendacijų bei raginimų (o juk turime lietuvę CEDAW komiteto vicepirmininkę!) toliau silpnėja moterų ir vyrų lygybę užtikrinti turintys instituciniai mechanizmai. Iš Lygių galimybių kontrolieriaus įstaigos veiklos „išplauta“ tiek su moterų pilietinių teisių apsauga susijusi problematika, tiek ir šios įstaigos kompetencija lyčių lygybės srityje. Beišsivaikštančio Seimo paskubomis priimtos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pataisos iš esmės pablogino smurtą ir prievartą patiriančių moterų apsaugą, jas teks iš naujo svarstyti ir pakeisti naujam Seimui.

Visų šių klaidų buvo galima išvengti laiku konsultuojantis su moterų pilietinėmis organizacijomis bei nuosekliai įgyvendinant horizontalųjį Lietuvos politikos prioritetą – Moterų ir vyrų lygių galimybių įtvirtinimo reikalavimą bei visų diskriminacijos formų moterims šalinimą. Galima tik pasvarstyti, ar ne dėl šių priežasčių į XII Seimą moterų buvo išrinkta mažiau?

Leisime sau pastebėti, jog būdamos čia jau nuo pat Atgimimo pradžios, stebime vis tą pačią liūdinančią tendenciją – Seimo narės iškyla tada, kai iškelia visai visuomenei svarbią problemą ir siekia jos sprendimo, o tos problemos sprendimo būdus perima iš pilietinių moterų organizacijų, dirbančių tam tikroje srityje ir esančių savo srities ekspertais. Tačiau neretai jau antroje kadencijoje įtiki savo kaip tautos išrinktųjų neklystamumu, ima iš aukšto žiūrėti į piliečių visuomenę ir NVO, kaip aktyviausių piliečių susivienijimus, sprendžiančius piliečiams aktualias problemas, ir tuomet išnyksta iš visuomenės akiračio. Prisiminkime Ikaro mitą – į Saulę su vaškiniais sparnais. Graikai tai vadino HYBRIS, krikščionybėje tai žinoma kaip puikybės nuodėmė. Visiems, esamiems ir būsimiems, nuoširdžiai linkime jos išvengti.

Baigdamos šį laišką turime viltį, kad moterys parlamentarės, išrinktos į XII Seimą, aktyviau imsis Lietuvos moterų bendruomenei aktualių problemų sprendimo, energingiau bendradarbiaus su pilietinėmis moterų organizacijomis, nuo pat pradžių atsisakys polinkio jas skaldyti ir valdyti, jomis manipuliuoti, o atvirkščiai, atstovaudamos viešąjį interesą, visur ir visada remsis moterų NVO sukaupta patirtimi. Linkime solidarumo ir atsparumo iš esmės vyriškų partijų vidinės drausmės reikalavimams, gebėjimo pakilti aukščiau partinių interesų ir suvienyti pastangas Lietuvos moterų bendruomenės pažangai. Patriarchatas yra klastingas, jis sugeba korumpuoti beveik visas struktūras, tarptautinio moterų judėjimo kuriamas moterų padėčiai gerinti, ir sugeba pakeisti jų veikimo kryptį, t. y. atsukti jas prieš moteris, taip siekdamas išsaugoti status quo arba jėgos ir galios disbalansą tarp moterų ir vyrų mūsų patriarchalinėje visuomenėje ir šeimoje. Norint jam pasipriešinti turime išmokti dekonstruoti lyčių vaidmenų stereotipus, suvokti, kaip jie įtvirtina subordinuotą moterų padėtį, panaudoti dar sovietmečiu išsiugdytą gebėjimą skaityti tarp eilučių ir kalbėti Ezopo kalba ir susitarti, kaip geriausiai galėtume veikti siekiant didesnės moterų galios priimti savarankiškus sprendimus. Šiems tikslams pasiekti reikalingos mūsų visų bendros pastangos, tad būkime kartu!

Su geriausiais linkėjimais, 
Lilija Vasiliauskienė 
Asociacijos Vilniaus Moterų namai vadovė
NVO koalicijos Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės prezidentė

Call Now Button