852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Organizacijoms ir specialistams

Šios skilties informacija skirta organizacijų, padedančių įveikti smurtą šeimoje arba nukentėjusiems nuo smurto asmenims, atstovams ir specialistams, dirbantiems su smurtą ir traumą patyrusiais asmenimis.