852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Asociacija Vilniaus Moterų namai yra įgaliotas WAVE (Women Against Violence Europe/ Moterys prieš smurtą Europoje) tinklo atstovai Lietuvoje. Informuojame, jog 2016 m. balandžio 18 – 20 d. kasmetiniame tinklo susitikime Vienoje buvo pristatyta tarptautinė kampanija Step up!, skirta įveikti su lytimi susijusį smurtą. Kampanija skelbiama Europos tarybos (ne Europos Sąjungos, o platesnėje) erdvėje. Kampanija startuoja gegužės 25 dieną, vienu metu visose šalyse narėse (daugiau apie tai netrukus!). Vienas svarbiausių kampanijos tikslų – paskatinti valstybes pasirašyti, ratifikuoti ir įgyvendinti Konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija, 2011). Lietuva ją pasirašė 2013 m., bet vengia ratifikuoti, remiantis visiškai absurdiškais ir jokios objektyvios kritikos neatlaikančiais pasiteisinimais, daugiausia inspiruotais … KB Vyskupų konferencijos(??!). Prisimenant, kad Lietuva yra sekuliari demokratinė valstybė,o Bažnyčia yra atskirta nuo valstybės, tai daugiau negu keista. Piliečių visuomenės priedermė yra priminti valstybei jos atsakomybę ir deramą budrumą, užtikrinant savo piliečių moterų žmogaus teisių įtvirtinimą ir apsaugą nuo smurto visais lygmenimis, ką ir nurodo Stambulo konvencija. Taigi, kviečiame jungtis prie mūsų ir prisidėti prie visai moterų bendruomenei svarbių tikslų įgyvendinimo.

Kviečiame jungtis prie kampanijos Step up! Stabdykime smurtą prieš moteris! Ratifikuokime Stambulo konvenciją!

2016 m. gegužės 25 d. startavo kampanija Step up! Stabdykime smurtą prieš moteris! #Ratifikuokime_Stambulo_konvenciją!

Kviečiame visus prisijungti prie šios kampanijos ir  nusifotografuoti kartu su kolegomis, šeimos nariais, bendraminčiais, bendražygiais, klubiečiais ir kitokių bendruomenių, kurioms priklausote, nariais su vienu iš mūsų plakatu (žr. žemiau) ir nuotraukas paskelbti Facebook’e su hashtag #Ratifikuokime_Stambulo_konvenciją!

Kampanija skelbiama Europos tarybos erdvėje. Vienu metu ji vyksta visose šalyse narėse. Vienas svarbiausių kampanijos tikslų – paskatinti valstybes pasirašyti, ratifikuoti ir įgyvendinti Konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija, 2011).

Kampanijos eigą galite stebėti čia.

Mūsų plakatai. Kviečiame atsispausdinti ir nusifotografuoti kartu!

Plakatas 1    Moters teisės – visuotinės ir nedalomos žmogaus teisės!

Plakatas 2    Smurtas prieš moteris – nusikaltimas ir žmogaus teisių pažeidimas!

Plakatas 3    Sustiprinkime Specializuotos pagalbos centrus!

Plakatas 4    Didinkime Specializuotos pagalbos prieinamumą nukentėjusiems asmenims!

Plakatas 5    Aš pasisakau už specializuotus mokymus policijos pareigūnams apsaugos nuo smurto tema!

Plakatas 6    Nustokime kaltinti artimųjų smurto aukas!

Plakatas 7   Sustiprinkime moterų NVO!

Plakatas 8   Smurtui prieš moteris NE!

Plakatas 9   Reikalaujame Valstybės asakomybės vykdant moterų žmogaus teisių apsaugą!

Plakatas 10   Reikalaujame grąžinti Valstybinę smurto prieš moteris mažinimo strategiją!

Plakatas 11   Reikalaujame padidinti Specializuotos pagalbos centrų žmogiškuosius išteklius!

Plakatas 12   Aš pasisakau prieš institucinį smurtą prieš moteris!

Plakatas 13   Aš pasisakau už moterų pilietinį įgalinimą!

Plakatas 14  Smurtas prieš moteris šeimoje – kraštutinė moterų diskriminacijos forma!

Plakatas 15  Aš pasisakau už efektyvią moterų apsaugą nuo smurto šeimoje!

Plakatas 16  Aš pasisakau prieš seksualinį priekabiavimą!

Plakatas 17  Ratifikuokime Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovo su juo!

 

 

 

 

 

13247956_1084016564977425_7450464112657329876_o

 

Call Now Button