852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

http://lygybe.lt/lt/nesant-efektyviu-priemoniu-moteru-ir-vyru-darbo-uzmokescio-atotrukis-dideja-6-metus-is-eiles

 

Statistikos departamento duomenimis moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis didėja 6 metus iš eilės, tačiau efektyvių priemonių jam mažinti nebuvo imtasi. Pasak lygių galimybių kontrolierės norint veiksmingai sumažinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkį būtina įvertinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkio priežastis ir nustatyti veiksmingas priemones joms šalinti. Taip, tiesa. Tik kažin ar ministerijos padalinys gali įtakoti darbdavių elgesį, lyčių vaidmenų stereotipus ir visuomenės patriarchalines nuostatas apskritai. Ekonominis vyrų smurtas prieš moteris, kaip viena iš jėgos ir galios disbalanso tarp moterų ir vyrų išraiškos formų, yra smelkianti visą visuomenę, ir netik Lietuvos, blogybė! Todėl naivu tikėtis, kad viena ministerija, viena programa, ar vienas veiksmų planas gali ją pašalinti ar bent iš esmės įtakoti. Bet kuriuo atveju smagu girdėti, kad klausimai keliami ir atsakymų į juos ieškoma, tačiau visoms suinteresuotoms lyčių lygybės įstaigoms svarbu pagaliau surasti bendro sinergiško veikimo galimybes ir rutinines nuomonių apsikeitimo praktikas, ko iki šiol tikrai nebuvo padaryta. Kažkodėl šis pranešimas labiau mums panašus į šūvį pro šalį, o kaip manote Jūs?
Ir ar ne ta pati Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra užsimojusi naikinti moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą „sujungiant” jį su lygių galimybių įstatymu? Nes kažkas, berods, teisininkų bendruomenė parekomendavo taip pasielgti. Nepritarimą tokiam sprendimui esame išreiškę jau anksčiau, jis reikštų atžangą moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų stiprinimo procese, ir šia proga norime dar kartą perspėti to nedaryti! Konservatyvi teisininkų bendruomenė joks patarėjas patriarchalinių institutų pertvarkos ir transformacijos srityje, o su moterų ir vyrų lygybės skyriumi šiuo klausimu tikrai verta pasitarti. Taigi priimant sprendimus, turėsiančius įtakos visai Lietuvos moterų bendruomenei, jos pažangai ir moterų žmogaus teisių įtvirtinimui mūsų patriarchalinėje visuomenėje turime visų pirma kalbėtis tarpusavyje. Kalbėtis ir surasti bendrus vardiklius visoms Lietuvoje veikiančioms ir lyčių lygybės srityje dirbančioms organizacijoms ir institucijoms įskaitant ir netgi labiau pabrėžiant pilietines moterų organizacijas.
Ieškokime bendrumo, sinergijos, venkime žinybinio susiskaidymo ir nekonstruktyvios tarpusavio kritikos. Patriarchatas geba pasinaudoti bet kokiu mūsų nesusikalbėjimu ir visada pasiruošęs „padėti“ savo „vertingais patarimais“ – kad tik viskas būtų taip, kaip buvo, kad tik nepasikeistų galios santykis tarp moterų ir vyrų. Pavyzdžiui – priėmėte progresyvų įstatymą, kur minimos moterys, o ne tik kažkieno, neaišku kieno, „lygios galimybės“. Štai jums patarimas – per aukštai išsišokote, skubiai jį naikinkite (fe,fe mums tai nepatinka)! Taigi, o jei vieną kartą nuspręstume paimti ir nepaklausyti, vadovautis tik savo išmintimi ir vidine moteriškojo diskurso logika, ar ne daugiau pasiektume? Manome, tikrai taip!

Call Now Button