852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

2017 m. gegužės 25 d. sukanka vieneri metai nuo kampanijos WAVE Step up! Stabdykime smurtą prieš moteris! #Ratifikuokime Stambulo konvenciją! pradžios

Asociacija Vilniaus Moterų namai, Europinio tinklo WAVE (Women Against Violence Europe/Moterys prieš smurtą Europoje) įgalioti atstovai Lietuvoje, kartu su kitomis keturiasdešimt penkių  Europos šalių moterų organizacijomis tęsia kampaniją  ir rengia gatvės akciją, kuri vyks 2017 m. gegužės 25 d. 12 – 14 val., Vinco Kudirkos aikštėje Vilniuje.

Vienas svarbiausių kampanijos tikslų – paskatinti valstybes pasirašyti, ratifikuoti ir įgyvendinti Konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija, 2011). Lietuva ją pasirašė 2013 m., bet vengia ratifikuoti, remiantis visiškai absurdiškais ir jokios objektyvios kritikos neatlaikančiais pasiteisinimais, daugiausia inspiruotais  Katalikų Bažnyčios. Prisimenant, kad Lietuva yra sekuliari demokratinė valstybė, o Bažnyčia yra atskirta nuo valstybės, tai daugiau negu keista. Piliečių visuomenės priedermė yra priminti valstybei jos atsakomybę ir deramą budrumą, užtikrinant savo piliečių moterų žmogaus teisių įtvirtinimą ir apsaugą nuo smurto visais lygmenimis.

1 iš 3 Europos moterų patiria savo partnerio ar sutuoktinio smurtą, tačiau valstybės, kurioms jos moka mokesčius, neužtikrina tinkamos specializuotos pagalbos bei paslaugų kiekio, kokybės ir prieinamumo. Lietuvoje 2012 m. pradėtas kurti Specializuotos pagalbos centrų tinklas iki šiol nesulaukė deramo valstybės dėmesio ir neužtikrinus adekvataus jų finansavimo negali suteikti pagalbos visa reikiama apimtimi. Lietuvoje kol kas  net nepradėta kurti pagalbos sistema išprievartavimų ir seksualinio smurto aukoms. 

„Mes kreipiamės į Europos Sąjungos institucijas, visų Europos šalių vyriausybes ir visas suinteresuotas institucijas ir organizacijas, piliečius, verslą ir kviečiame prisidėti ir investuoti į smurto prieš moteris įveikimą.“ (Rosa Logar, WAVE prezidentė).

Kampanija vyksta  2016 – 2017 m., jos metu pilietinės organizacijos, veikiančios visose Europos šalyse dės pastangas ginti ir toliau įtvirtinti moterų ir vaikų teisę gyventi be smurto ir prievartos savo namuose, šeimoje ir visuomenėje. Šalių vyriausybės yra kviečiamos jungtis ir prisiimti tam tikrus įsipareigojimus, įvardinti konkrečius tikslus, kurie bus pasiekti šiuo laikotarpiu bei neatidėliotinai spręsti aktualius joms iškeltus uždavinius.

Kviečiame jungtis ir dalyvauti akcijoje gegužės 25 d., kurios metu kviesime nusifotografuoti su akcijos šūkiais ir taip išreikšti paramą smurto prieš moteris įveikimui. Fotografijos bus viešinamos socialiniuose tinkluose, taip išreiškiant piliečių valią ginti ir įtvirtinti moterų  teises, kaip visuotines ir nedalomas žmogaus teises.

Call Now Button