852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page
„<…> iš Įstatymo teksto paslaptingai dingo dar 2011 metais įrašyta formuluotė, jog smurtas artimoje aplinkoje yra žmogaus teisių pažeidimas.”
„Gąsdinant ir gąsdinantis Stambulo konvencija, kliedesiais apie neomarksistinę ideologiją ir lyčių kovą bei kitais pseudo argumentais LR Seimas 2022-03-14 priėmė moterų žmogaus teisių apsaugos aspektu susilpnintą LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą. (LR ASAAĮ). Pastebėsime, tas priimtas prieš 11 metų visais aspektais, išskyrus vieną, o būtent įvedamą Apsaugos nuo smurto orderio institutą, buvo drąsesnis, skambesnis, vientisesnis ir teikė kur kas daugiau vilčių įveikti smurtą prieš moteris.“
„Matant, kokios žemos teisinės kokybės ASAAĮ projektas 2021 metais išėjo iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) ir kaip šios ministerijos Moterų ir vyrų lygybės skyrius sabotavo su lytimi susijusio smurto sąvokos įtraukimą ir specializuotos kompleksinės pagalbos aukoms įtvirtinimą naujajame įstatymo projekte, o Seimo Žmogaus teisių komitetas nepastebėjo, kad iš įstatymo projekto išnyko smurto kaip žmogaus teisių pažeidimo sąvoka (<…>).“
„Yra skaudu konstatuoti, kad įstatymas, kuris ir turėjo realizuoti vertybinę ES politiką – tai yra ginti ir įtvirtinti moterų teises kaip visuotines ir nedalomas žmogaus teises ir įtvirtinti tai, kas per 10 metų tapo akivaizdu ir mūsų šalyje, ilgo derinimo ir atvirai ideologizuotų užsipuldinėjimų rezultate atsiradusių „taisymų“ prarado savo pagrindinį tikslą ir savo pagrindinį objektą – nukentėjusį asmenį, kuris turi būti aiškiai įvardijamas ir kuriam turi būti garantuojama visa reikalinga apsauga ir specializuota kompleksinė pagalba.“
 
Call Now Button