852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Lapkričio 25 dieną minima Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena. Šią dieną pažangiojo pasaulio bendruomenės kasmet pradeda tarptautinę akciją 16 aktyvizmo dienų prieš smurtą prieš moteris
Smurtas artimoje aplinkoje arba smurtas prieš moteris šeimoje – nusikaltimas ir žmogaus teisių pažeidimas, darantis niekinėmis visas kitas moters kaip žmogaus ir pilietės teises, nes užkerta kelią jomis naudotis (JTO). Tarptautinė statistika liudija, jog daugiau nei 90 % asmenų, patiriančių smurtą artimoje aplinkoje, yra moterys, todėl tai yra su lytimi susijęs smurtas. Pradedant tarptautinę 16 aktyvizmo dienų prieš smurtą prieš moteris akciją, norime atkreipti dėmesį į būtinybę šią problemą spręsti.

Daugelio Europos šalių vyriausybės skiria nepakankamai dėmesio ir finansinių išteklių specializuotos kompleksinės pagalbos smurtą ir prievartą patiriantiems asmenims užtikrinimui. Dėl tos priežasties europinis tinklas WAVE (Women Against Violence Europe/Moterys prieš smurtą Europoje) 2016 – 2017 m. vykdo kampaniją WAVE StepUP! Stabdykime smurtą prieš moteris! Ratifikuokime Stambulo konvenciją! Daugiau apie tai – www.vmotnam.lt

Pagrindinis kampanijos tikslas – paskatinti Europos šalių parlamentus ir vyriausybes užtikrinti specializuotos pagalbos šio nusikaltimo aukoms prieinamumą ir atkreipti dėmesį į demokratinės valstybės įsipareigojimą visuomet būti nukentėjusio asmens pusėje. Siekiant koordinuoto atsako į smurtą prieš moteris šeimoje, šalys raginamos pasirašyti, ratifikuoti ir įgyvendinti ET Stambulo konvenciją. Konvenciją, kaip progresyviausią šios srities dokumentą, Lietuva pasirašė 2013 m., taip išreikšdama politinę valią prie jo prisijungti. Tikimės, jog naujasis Seimas, deklaruojantis jautrių socialinių problemų sprendimo svarbą, šią Konvenciją ratifikuos pirmumo tvarka.

Šiek tiek statistikos – smurtas prieš moteris ir mergaites išlieka dažniausiu žmogaus teisių pažeidimu. 1 iš 3 moterų patyria fizinį ir / ar seksualinį smurtą nuo 15 metų amžiaus, ir jis gali būti mirtinas – 2012 metais, FRA tyrimų duomenimis, 47% visų moterų žmogžudysčių, buvo įvykdytos šeimos nario ar intymaus partnerio.

Lietuvoje 2011 m. priėmus Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, kreipimųsi į policiją skaičius nuolatos augo, ir, nuo 18 tūkst. 2012 metais, išaugo beveik iki 40 tūkst. 2015 m., tačiau tik į 27 % jų pagalbos šauksmų yra atsiliepiama. Visiems šiems asmenims valstybė yra garantavusi specializuotą pagalbą, tačiau iki šiol nėra užtikrinami specializuotos pagalbos centrų instituciniai gebėjimai tokią pagalbą suteikti.

Kviečiame jungtis ir dalyvauti akcijoje lapkričio 25 d., kurios metu kviesime nusifotografuoti su akcijos šūkiais ir taip išreikšti paramą smurto prieš moteris įveikimui. Fotografijos bus viešinamos socialiniuose tinkluose taip išreiškiant pilietinę valią ginti ir įtvirtinti moterų teises kaip visuotines ir nedalomas žmogaus teises. Gatvės akcija vyks 2016 m. lapkričio 25 d. 12 – 14 val., Vinco Kudirkos aikštėje Vilniuje.

Call Now Button