852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Mokyklos ir mokytojai, švietimo sistemos darbuotojai apskritai gali ir turi sukurti sąlygas jaunuoliams augti, skleistis jų asmenybei ir pasiekti savo didžiausią potencialą akademiniame bei profesiniame gyvenime nepriklausomai nuo jų lyties. Siekiant padėti švietimo srities darbuotojams įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principą mokymo ir ugdymo procese sudarytos šios metodinės rekomendacijos „Lyčių lygybė ir nediskriminavimas mokymo ir ugdymo procese. Rekomendacijos švietimo srities darbuotojams“. Metodinės rekomendacijos parengtos įgyvendinant LR SADM remiamą projektą „Įvardinti. Atpažinti. Keisti. Švietimo srities darbuotojų kompetencijų kėlimas lyčių lygybės srityje“. Jose apžvelgta mokslinė literatūra ir naujausi mokslo tyrimai, pristatytas lyčių lygybės istorinis ir politinis kontekstas, leisiantis lengviau suprasti lyčių lygybės svarbą ir poveikį mokinių, pačių švietimo srities darbuotojų gerovei ir visai visuomenei apskritai. Pateiktos praktinės rekomendacijos ir savistabos metodika – įrankis, padėsiantis švietimo srities darbuotojams stebėti ir vertinti, kaip sekasi skatinti lyčių lygybę klasėje.

Asociacijos Vilniaus Moterų namai – 1993 metais susikūrusi pilietinė moterų organizacija, veikianti moterų žmogaus teisių apsaugos ir įtvirtinimo srityje. Asociacija vykdo advokacinę veiklą siekiant lyčių lygybės įtvirtinimo ir visų diskriminacijos formų moterims panaikinimo, įskaitant smurto ir prieš moteris visuomenėje ir šeimoje įveikimą. Vilniaus Moterų namai aktyviai dalyvavo rengiant du lyčių lygybės aspektu svarbiausius įstatymus – Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą (1999) ir Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą (2011), yra nacionalinių ir tarptautinių metodinių rekomendacijų lyčių lygybės ir nediskriminavimo srityje bendraautoriai. Leidinio autorės turi nacionalinių ir tarptautinių ekspertų statusą.

Lyčių lygybė ir nediskriminavimas mokymo ir ugdymo procese. Rekomendacijas švietimo srities darbuotojams galite rasti čia:

Call Now Button