852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Asocaicijos Vilniaus Moterų namai veikla

Vilniaus Moterų namų  sukurta ir valdoma visų rūšių smurtą ir prievartą patiriančioms moterims asociacija veikia nuo 1996 m. Vilniaus Moterų namai teikia anoniminę telefoninę pagalbą. Aosciacijos specializacija – pagalbos teikimas moterims, nukentėjusioms nuo savo sutuoktinių ir partnerių smurto. Vilniaus Moterų namai dirba svarbų krizių intervencijos bei profilaktikos (prevencijos) darbą, teikia neatidėliotiną bei tęstinę pagalbą smurtą ir prievartą patyrusioms moterims. Svarbią vietą Vilniaus Moterų namų organizacijos veikloje užima lobistinė veikla, siekiant tobulinti įstatyminę Lietuvos bazę smurto prieš moteris įveikimo srityje, formuoti atitinkamą politiką bei diegti pažangią praktiką.

Call Now Button