852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

.. o va mums savo ruožtu atrodo, kad visai neatsitiktinai šiandien ir gamta verkia. Jau esame pasisakę spaudoje (https://www.15min.lt/…/lilija-henrika-vasiliauskiene-sos-ne…) apie vaikų ir jų motinų interesų supriešinimą „teikiant pagalbą“ vaikams, kuomet institucijos ramia sąžine kaltina moterį tuo, kad moteris ir jos vaikai patiria sutuoktinio ir vaikų tėvo smurtą ir prievartą. Ne tik kaltina, bet ir grasina atimti/atima vaikus, jei „moteris nesugebės jų apsaugoti nuo sutuoktinio ir tėvo smurto“. Suprask, tai ne policija, tarpininkaujant Vaikų teisėms turi tą apsaugą užtikrinti, o pats nukentėjęs asmuo! Šios, sakytum, akmens amžiaus praktikos klestėte klestėjo Vilniaus miesto savivaldybėje ir iki šios reformos, ir iki tokio laipsnio, jog vykstant IT dėl tėvo smurto prieš mažametį, iš šeimos namų VTAS reikalavimu buvo iškeldinama… motina su dviem mažamečiais, paliekant smurtautoją švęsti pergalę patogiuose ir gerai įrengtuose šeimos namuose. Dėl šio pastarojo atvejo susijaudino net Vaiko teisių kontrolierė, kuriai, regis, ima brėkšti supratimas, kad smurtas artimoje aplinkoje yra ne kas kita kaip vyrų smurtas prieš moteris ir vaikus šeimoje, kas senai senai įrašyta tarptautiniuose dokumentuose, kurių dalininkė yra ir Lietuva, bet kurių Vilniaus miesto savivaldybė, deja, neskaito.

Tai kaip gi dabar mes tikimės pozityvaus rezultato, sustiprindami represinį valstybės aparatą ir nepasirūpinę išmokyti pertvarkos dalyvių atskirti smurtą prieš moteris ir vaikus?? Jei neturi širdies, tai bent mintinai iškalk, kad skriaudžiamo vaiko ryšys su jo skriaudžiama motina galbūt yra paskutinis siūlelis, ant kurio kabo to vaiko gerovė, tad jį nutraukti yra nusikaltimas žmoniškumui, lygiai kaip ir pabloginti jų abiejų, motinos ir vaiko, gyvenimo sąlygas, pasmerkiant juos „čigoniškam gyvenimui“ (išsikelti iš šeimos namų), kaip rašė mums toji moteris, pridurdama, kad tai neišėjo ir niekad juk neišeis į gera vaikams!

Gal gerbiamas Vicemeras, būdamas neveikiančios Vilniaus miesto savivaldybės prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims programos darbo grupės pirmininku atsakys, kodėl programa su gražiu pavadinimu nuo 2016 m. negali startuoti Vilniaus miesto savivaldybėje? Ar ne todėl, kad biudžetinių įstaigų vadovai kryžiumi gula stengdamiesi neįleisti į šią srity pilietinių organizacijų, nes pastarosios drumsčia vandenį, keldamos įvairius nereikalingus klausimus, pavyzdžiui, reikalauja pagarbos moterų ir vaikų žmogaus teisėms, o iki šiol puikiai buvo galima tiesiog „vykdyti funkcijas“ . Kada galų gale baigsis ši šizofrenija, šis sąmonės suskilimas, kai „vykdant funkcijas“ visiškai pametamas žmogus, dėl kurio, regis, tos funkcijos ir buvo sugalvotos ir už kurių vykdymą atlyginimą mokame mes, mokesčių mokėtojai?? Ar ketinama pradėti vykdyti Prevencijos (mokymai suinteresuotų institucijų atstovams) ir Pagalbos nukentėjusiems asmenims (Specializuotos pagalbos centrų rėmimas ir jų institucinių gebėjimų stiprinimas) programą, kuri galėtų atsverti nuo šios dienos virš moterų ir vaikų galvų pakibusią grėsmę būti dar kartą represuotiems valstybės institucijų?

#motersteisesvisuotinosirnedalomoszmogausteises
#instituciniamsmurtuiNE
#butinadiskutuoti
#vilniausmiestosavivaldybe

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216681067606850&set=a.1638136881056.2092040.1465774885&type=3&theater

 

Call Now Button