852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

 

Asociacija Vilniaus Moterų namai 2023 metų Nepriklausomybės aikštėje rengia pilietines gatvės akcijas Stabdykime smurtą prieš moteris! Ratifikuokime Stambulo konvenciją.

Akcijos tikslas – paskatinti Seimą ratifikuoti Konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija, 2011). Lietuva ją pasirašė 2013 m., o 2018 m. Prezidentė Dalia Grybauskaitė pateikė Konvenciją  Seimui ratifikuoti. Tikimės, kad šios kadencijos Seimas šią užduotį pagaliau įvykdys.

Stambulo Konvencija apjungia į vieną darnią visumą prevenciją, apsaugą nuo smurto ir specializuotos kompleksinės pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, baudžiamąjį kaltųjų persekiojimą ir suderintas politikos priemones, skirtas šiems tikslams pasiekti.

Primename, jog moters teisės yra visuotinos ir nedalomos žmogaus teisės, o mūsų visų gerovė, valstybės  ekonominis ir politinis stabilumas, tolydi visuomenės plėtra ir piliečių laimės indeksas priklauso nuo moterų padėties ir savijautos visuomenėje. To pasiekti negalime neįveikus kraštutinės moterų diskriminacijos formos – vyrų smurto prieš moteris visuomenėje ir šeimoje. Kviečiame prisijungti ir dalyvauti, nes tik turint teisingą informaciją apie Stambulo konvencijos turinį, Konvencijos tikslus ir uždavinius, galime veiksmingai pasipriešinti radikaliosios dešinės propagandinei melagienų kampanijai, kaip žinia, finansuojamai putino oligarchų,  nukreiptai prieš svarbiausias demokratines vertybes, lyčių demokratiją įskaitant.

Akcijos metu pilietiškai aktyvius asmenis ir organizacijas  kvietėme dalyvauti akcijoje, kurios metu kvietėme nusifotografuoti su akcijos šūkiais ir taip išreikšti paramą smurto prieš moteris įveikimui. Fotografijos viešinamos socialiniuose tinkluose taip išreiškiant piliečių valią ginti ir įtvirtinti moterų  teises kaip visuotinas ir nedalomas žmogaus teises.

2023.03.13. Akimirkas iš akcijos, skirtos Kovo 8 – osios, Tarptautinės  moterų solidarumo dienos, ir Kovo 11 – osios, Nepriklausomybės Atkūrimo dienos, minėjimui, rasite čia.

2023.05.04. Akimirkas iš akcijos, skirtos Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijai – pirmajai Europoje ir antrajai pasaulyje rašytinės konstitucijos, įtvirtinusios esminę valstybės valdymo reformą ir paklojusios pamatus naujai pilietinei Lietuvos ir Lenkijos visuomenei formuotis, minėjimui, rasite čia.

2023.07.04. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti, rasite čia.

2023.08.02. Akimirkas iš akcijos rasite čia.

Būkime kartu!

*Šios gatvės akcijos yra finansuojama Europos Tarybos. Čia išreikšta nuomonė nebūtinai atspindi oficialiąją Europos Tarybos nuomonę.

Call Now Button