852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

http://www.ziniuradijas.lt/laidos/atviras-pokalbis/kodel-reikalingas-stambulo-konvencijos-ratifikavimas?video=1

 

Kviečiame paklausyti Žinių radijo laidą „Atviras pokalbis“, kurioje dalyvavo Jungtinių Tautų konvencijos dėl visų formų diskriminacijos moterims panaikinimo komiteto pirmininkė Dalia Leinarte, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, LRS Žmogaus Teisių Komiteto pirmininkas Valerijus Simulik, socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Laidą veda Ridas Jasiulionis.

Ratifikuokime Stambulo konvenciją – Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo. Mes sakome – GANA DEBATŲ, VISKAS JAU SENIAI IŠSIAIŠKINTA IR ŽINOMA! Pritariame prof. Daliai Leinartei – terminas “gender“ arba socialiai konstruojama lytis funkcionuoja lietuviškajame diskurse nuo 1995m., kuomet, vykstant JTO IV pasaulinei konferencijai moterų klausimais Pekine, Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo Konvenciją dėl visų diskriminacijos formų moterims panaikinimo arba CEDAW konvenciją. 
„Ana pusė“ nediskutuoja, ji skleidžia propagandą, o apie propagandą pastaruoju metu mes daug esame skaitę ir girdėję. Propaganda mažai ką bendro turi su sąžiningu nuomonės pareiškimu, ji turi tikslą tendencingai pateikti informaciją, tai yra, klaidinti visuomenę ar bent jau mažiausiai apsišvietusią, ir tuo pačiu mažiausiai atsparią visuomenės dalį, o tai savaime negarbinga. Tai ne kas kita, kaip Donaldo Trumpo administracijos išrasti alternatyvūs faktai (alternative facts), kurie yra tiesiog neegzistuojantys faktai. Stebėtis tik reikia, kaip vienas toks Malinauskas trolina tris išmintingus valstybės vyrus, ir bent du iš jų tuoj pat pademonstruoja tvirtos pasaulėžiūrinės pozicijos stoką – šį miglos pūtimo egzaminą, regis, išlaikė tik Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius! Galgi ir gerai turėti daugiau socdemų ministrų, tie bent jau nesusileidžia prieš RKB insinuacijas. O kitam Linui norėtume pasakyti – gerbiamas Ministre, laikysime, jog sumaišėte viešuosius ir privačiuosius interesus, jei Jūsų buvę darbdaviai trukdys Jums priimti atsakingus ir viešąjį gėrį įtvirtinančius sprendimus.

Iš už šito Malinausko Vyskupų konferencijos ausys taip ir kyšo! Ir koks gi jis „gerbiamas teisininkas“, kokia gi jo kaip teisininko iškilioji karjera?? RKB leidinių redaktoriaus bei Ateitininkų būrelių pirmininko nuomonė moterų žmogaus teisių klausimais reiškia tiek pat ir net mažiau, kaip bet kurio gatvėje sustabdyto piliečio. Ir jau tikrai kur kas mažiau, nei išrinktųjų tautos atstovų ir ministrų, kurių kompetencijai šie klausimai patikėti. Ir jau visiškai sumenksta prieš prof. Dalios Leinartės, JTO CEDAW komiteto pirmininkės atstovaujamą ir progresyviosios pasaulio bendruomenės patirtimi grįstą žinojimą! 

Taigi – pagaliau teisingai išsiverskime ir nedelsdami ratifikuokime šį progresyviausią moterų žmogaus teises įtvirtinantį tarptautinį dokumentą.

Call Now Button