852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Pagaliau! Regis, Lietuvos policijos generalinis komisaras, Linas Pernavas, inicijuoja, pirma, vidinio policijos darbo monitoringo sistemą smurto prieš moteris šeimoje/smurto artimoje aplinkoje užkardymo srityje, ir, antra, stebime žingsnį rimtesnio, nes reguliaraus, tarpinstitucinio bendradarbiavimo link??

https://www.vmotnam.lt/wp-content/uploads/2017/06/NurodymasDelLRApsaugosnuosmurtoartimojeaplinkojeistatymoigyvendinimo.odt-1.pdf

Kinų patarlė sako: „Tūkstančio varstų kelionė prasideda nuo vieno žingsnio“. Norisi tikėti, jog šis žingsnis yra žengtas, o po jo seks kiti. Galų gale tai pirmasis aukšto rango teisėsaugos pareigūno pasirašytas raštas, kuriame minimi visi trys ASSAĮ įvardijami šio įstatymo įgyvendinimo subjektai – policija, Specializuotos pagalbos centrai ir vaiko teisių skyriai. 
Tokia pirmoji mūsų reakcija, greičiau džiaugsminga. Stebėkime, kaip bus formuojamos praktikos, ir kaip labai tai padės pareigūnams pamatyti procesą per NUKENTĖJUSIO ASMENS APSAUGOS IR PAGALBOS POREIKIŲ BEI JO TEISĖTŲ LŪKESČIŲ PRIZMĘ. 
Vis dėlto išlieka pavojus ir įgyvendinant šiuos iš esmės pozityvius reikalavimus „apsėsti“ auką ir vėl piktnaudžiauti pareigūnų valia, galia ir kontrole. Tikėkimės, kad šio pavojaus išvengti padės tampresnis pareigūnų bendradarbiavimas su regioniniais SPC ir specializuoti mokymai, kuriuos veda ir kuriuose dalyvauja būtent regioniniai SPC, atstovaujantys moterų žmogaus teises.

Call Now Button