852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Protestuojame prieš moterų žmogaus teisių „iškarpymą“ – MOTERS TEISĖS YRA VISUOTINĖS IR NEDALOMOS ŽMOGAUS TEISĖS! Bet koks pasikėsinimas į moterų žmogaus teises visa apimtimi, turi būti laikomas pasikėsinimu į konstitucinę lygybę! Ar Lenkijoje įsigali juodieji viduramžiai, ar vėl bandoma įstatymais įtvirtinti raganų medžioklę??
Išprievartautai moteriai už nutrauktą neštumą 5 metai, o kiek prievartautojui??? Juk tai – tipiškas institucinis vyrų kaip grupės smurtas prieš moteris!

Protestuojame prieš „Juodąjį“ įstatymą – juo programuojamos moterų mirtys, įkalinimai, pažeminimai. Tūkstantmečius vyrai siekė kontroliuoti moteris per jų reprodukcinių teisių suvaržymą, ar istorija mūsų nieko neišmokė? Gėda politikams, gėda kunigams ir davatkoms Parlamentuose. Remiame Lenkijos moteris jų kovoje už teisę apsispręsti!

 

 

 

Call Now Button