852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Asociacija Vilniaus Moterų namai  renka naują savanorių konsultančių grupę darbui Vilniaus miesto specializuotos pagalbos centre ir kviečia pilietiškai aktyvias moteris ir merginas dalyvauti. Numatomi 10 savaičių mokymai (po 2,5 val., 18:00 – 20:30 val. trečiadieniais). Pirmasis susitikimas numatomas 2020 metų sausio 31 d. (penktadienį) 18 val. adresu Pilies g. 36 – 10, Vilnius.

Susidomėjusias Vilniaus Moterų namų kaip pilietinės organizacijos ir specializuotos pagalbos centro veikla bei norinčias įgyti žinių iš teisės, psichologinio konsultavimo bei krizių įveikimo srities, taip pat daugiau sužinoti apie pasaulinio moterų judėjimo  teoriją bei praktiką ir išreikšti solidarumą su smurtą ir  prievartą patiriančiomis moterimis, prašome užpildyti savanorio anketą bei kreiptis  el. paštu vmotnam@vmotnam.lt. Jūsų anketų laukiame iki 2020 metų sausio 27 d.

Kaip tampama savanoriu ir kas toliau?

Atsižvelgiant į tai, kad rengiamos savanorės konsultantės Specializuotos pagalbos centrui (SPC), tikimės:

1) asmuo išklausys 3 mėn. trukmės savanorių mokymo programos kursą, renkamės kiekvieną savaitę, trečiadieniais nuo 18 iki 20.30 val.

2) sėkmingai išklausius kursą asmuo gaus  leidimą konsultuoti  su priežiūra, t.y. darbo dienomis, darbo valandomis (nuo 9 iki 18 val.) iš anksto pasirinktu ir sutartu laiku, 2 kartus per savaitę po 2 val., iš viso 3 savaites konsultuos SPC klientes su patyrusių konsultančių priežiūra.

3) pasibaigus 3 savaičių laikotarpiui, savanorė įgaus teisę konsultuoti savarankiškai pasirinktu metu (nebūtinai darbo valandomis);

4) savarankiškai konsultuojančios savanorės konsultantės  privalo dalyvauti kassavaitinėse supervizijų – intervizijų grupės susitikimuose, kurie vyks trečiadieniais nuo 18 val.

5) tikimės, jog mūsų parengtos savanorės konsultantės savanoriaus ne mažiau kaip 70 val. (savanoriaujant 2 kartus per mėn. po 3 val., šis valandų skaičius surenkamas per 1 metus).

Iki susitikimo!

Vilniaus Moterų namai

Call Now Button