852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Lietuvai vis dar vengiant ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvenciją), Socialinės apsaugos ir darbo ministras pabrėžia, jog būtina nedelsiant stiprinti apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje ir užtikrinti specializuotos kompleksinės pagalbos smurtą patiriančioms moterims infrastruktūros plėtrą. Šiuo tikslu balandžio 12 dieną įvyko susitikimas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, kuriame dalyvavo SPC tinklo atstovai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Marijampolės, Tauragės, Anykščių. Susitikimą iniciavo Seimo narė Dovilė Šakalienė kartu su asociacija Vilniaus Moterų namai, bendradarbiaujant su Šeimos politikos skyrium ir jo vadovu Steponu Kulbausku.

Call Now Button