852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Stambulo konvencija įpareigoja valstybes vykdyti smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevenciją, užtikrinti aukų apsaugą bei smurtautojų baudžiamąją atsakomybę.
Konvencija paremta nuostata, kad smurtas prieš moteris yra smurtas lyties pagrindu, tad joje įtvirtintas valstybių įsipareigojimas keisti visuomenės požiūrį ir kovoti su lyčių stereotipais, dėl kurių toleruojamas smurtas prieš moteris.

Lilija Henrika Vasiliauskienė: “Dalinuosi straipsniu. Paskaitai komentarus ir pamatai, kiek tarakonų iš patamsių išlindo, kaip aršiai gina savo teisę joje tūnoti!

„… o ta Vasiliauskienė, tai čia tokia įdomi moteris, jei nepasakysi tiesiai – prietranka. „Įsikūrusi palapinėje..“ (atsimenant, kad tądien buvo -20), su dar keliomis aktyvistėmis praeiviams pasakoja apie moterų teisių pažeidimus…viešai pareiškė, kad smurtauja „visi vyrai“ prieš „visas moteris“, na, ir panašiai…”

Tai va, norint, kad tavo pranešimas būtų paviešintas kartais tenka paaukoti savo nuostabųjį ego ir „atsiduoti“ žurnalistų interpretacijoms. Štai jums dar vienas galios panaudojimo pavyzdys.

Tačiau pasveriant šias komplikacijas ir tai, kad šiaip ar taip buvo paviešinti diskursyvūs pranešimai ir galų gale daugiau mažiau objektyviai pristatyta Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo, šypsena veide neišnyksta. Dėkoju žurnalistui Sauliui Jakučioniui! J Daugiau diskursyvių pašnekesių su mūsų plačiąja publika.”

https://m.delfi.lt/moterys/article.php?id=77263873

Call Now Button