852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Gruodžio 11 d. Vilniaus Moterų namuose viešėjo charizmatiškoji dr. Marceline Naudi, tarptautinė ekspertė smurto prieš moteris įveikimo srityje ir GREVIO – Stambulo konvencijos įgyvendinimo stebėseną vykdančios ekspertų grupės – komiteto vicepirmininkė. Susitikimo metu buvo aptartos smurto prieš moteris artimoje aplinkoje prevencijos tobulinimo galimybės, esminės Stambulo konvencijos ratifikavimo Lietuvoje kliūtys ir lygių moterų bei vyrų teisių įtvirtinimo problematika.

Susitikime taip pat dalyvavo Vilniaus Miesto savivaldybės atstovės Sondra Jendovickaitė-Krasovska – Vilniaus miesto savivaldybės prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims 2017-2021 metų programos koordinatorė ir Rasa Urbanavičiūtė – Socialinės paramos skyriaus vedėjo padėjėja.

 

Call Now Button