852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Visuotinai priimtų moters žmogaus teisių negalima iš naujo svarstyti, jas reikia įgyvendinti! Seime vėl stumiamas antiabortinis įstatymas. Ta proga mus kviečia dalyvauti laidoje „Yra kaip yra“ ir pareikšti savo nuomonę. Sutikdami dalyvauti iškėlėme eilę sąlygų, kurios trumpai susiveda į tai, kad neprisidėsime prie dešiniosios propagandos skleidimo t. y. nedalyvausime laidoje, jei eteris bus taip pat suteiktas įvairaus plauko talibams. 

Kviečiame visus geros valios žmones išreikšti savo pilietinę poziciją ir neremti, neskleisti informacijos apie, o svarbiausia – nedalyvauti jokiose radijo, televizijos laidose, kitose informacijos sklaidos platformose, jei šios suteikia eterį inkvizitoriams – bet kam, kas pasisako prieš moters teises kaip visuotines ir nedalomas žmogaus teises, kas iškraipo reprodukcinių teisių ir reprodukcinės sveikatos diskursą tendencingais, tamsybiškais propagandiniais pareiškimais, kuriuos trumpai galime įvardinti smurto pornografija. Kviečiame atsisakyti bendradarbiauti su žurnalistais, kurie darosi reitingus ir rengia įvairius šou su aukščiau išvardintų asmenų dalyvavimu, piktnaudžiaudami jiems suteiktomis galiomis informuoti visuomenę ir veikti viešąją nuomonę. Jei būtume apgauti ir atvykę į laidą susidurtume akis į akį su įvairiais tamsybininkais, kokiam įsikūnijime jie bebūtų: politikai, kunigai, su RKB susijusios organizacijos ir institucijos – prašytume parodyti savo nepritarimą ir išeiti iš laidos, aiškiai įvardinant to priežastį. 

Visuomenės informavimo priemonės turi tarnauti viešajam interesui, bet neskleisti antivalstybės, prieš žmogaus teises nukreiptos, dažnai melagingos ultradešiniosios propagandos.

Call Now Button