852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

VMN atstovės Zuzana VasiliauskaiteEvelina Dirmotaitė, Lina Pareigienė atstovauja Lietuvai WAVE tinklo (Violence Against Women Europe) Patariamosios tarybos susitikime. Tris dienas Europs Tarybos erdvės šalių ekspertės smurto prieš moteris įveikimos srityje diskutuoja, dalinasi gerosiomis praktikomis šalyse narėse bei Europoje apskritai, kuria tolimensius planus įveikiant moterų žmogaus teisių atžangą Europoje.

Wave Vienna

Call Now Button