852616380 vmotnam@vmotnam.lt
Select Page

Neveiksni institucija geriau už jos nebuvimą?

Kaip gi atsitinka, kad mažamečių tvirkintojas (asmuo yra mažametis iki 14 metų) ir straipsnyje minimų dviejų kūdikių tėvas iki šiol dar nesėdi kaliūzėj?? Ir toliau galimai daro tuos pačius nusikaltimus?? Ir ar ne pirmoji Vaiko teisių apsaugos tarnybos pareiga buvo...

Pagaliau seksualiniai priekabiautojai atsako už savo veiksmus!

Pirmoji pergalė! Sveikiname mūsų teisėsaugą. O vis dėlto kokie mes švelnūs seksualiniams priekabiautojams: siūlytos 55 paros arešto… paskirtos 44… o Baudžiamasis kodeksas šiaip ar taip numato trijų metų laisvės atėmimo bausmę. Kada gi pagaliau įsidrąsinsime daiktus...

Menas padeda gydyti smurto žaizdas

Kim Noble yra išskirtinė menininkė. Tiesą sakant tai – keliolika menininkių gyvenančių šioje moteryje ir turinčių savo nuosavą braižą. Moteris vaikystėje patyrė traumą, greičiausia - seksualinę traumą, kentėjo dėl rimtų psichikos sveikatos sutrikimų ir tik po daugelio...

„Kovo 8-oji: šventė kuri nesikeičia?“

Moters teisės visuotinės ir nedalomos žmogaus teisės! Kviečiame paklausyti Dalios Leinartės, JTO CEDAW komiteto pirmininkės pranešimą „Kovo 8-oji: šventė kuri nesikeičia?“ Pranešimas skaitytas Lietuvos Respublikos Seime 2018 m. kovo 8 d. vykusioje konferencijoje „Po...

Kvietimas palaikyti Stambulo konvenciją

43 (!?) lietuviškos taip vadinamos nevyriausybinės organizacijos, įvairūs su bažnyčia susiję ir Širinskienės bei Co propagandą skleidžiantys subjektai sukurpė kreipimąsi, kartu su kitų 8 Europos šalių panašia publika, kad iš Stambulo konvencijos būtų pašalinta lyties...

Mes prieš moterų žmogaus teisių suvaržymą!

MES PRIEŠ MOTERŲ ŽMOGAUS TEISIŲ SUVARŽYMĄ! Reikalaujame nepritarti aborto uždraudimo įstatymo projektui, nes jis pažeidžia žmogaus teises, kelia grėsmę moterų sveikatai ir gyvybei, stabdo moterų pažangą, moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimą Lietuvoje. Įstatymo...

Pagaliau moters teisės neskirstomos į „viešas ir privačias“!

Dalyvavome Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2017 metų ataskaitos pristatyme. Labiausiai mus nudžiugino seniai laukta žinia, kad iš Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo išimta gėdinga nuostata, kad jis „netaikomas šeimos ir privataus gyvenimo srityse“. Moters...

Visuomenės informavimo priemonės turi tarnauti viešajam interesui!

Visuotinai priimtų moters žmogaus teisių negalima iš naujo svarstyti, jas reikia įgyvendinti! Seime vėl stumiamas antiabortinis įstatymas. Ta proga mus kviečia dalyvauti laidoje „Yra kaip yra“ ir pareikšti savo nuomonę. Sutikdami dalyvauti iškėlėme eilę sąlygų, kurios...

Mes kaltiname!

Kaip viskas susiję – iš pradžių atsisakoma rinkiminių įsipareigojimų, atsiribojama nuo žmogaus teises ginančios konvencijos, o tuoj pat ir nepaisoma savo konstitucinės pareigos, ignoruojami Konstitucinio teismo sprendimai. Taigi, mes kaltiname - Seimas, kuris drįsta...

Stambulo konvencijos ratifikavimo priešininkai patys save diskredituoja

Ryšium su šiuo tekstu, verta prisiminti, jog būtent fašistinėje Vokietijoje buvo draudžiami abortai, persekiojami ir naikinami homoseksualūs asmenys, garsiai rėkaujama apie „paramą šeimai“, bet ne kiekvienai, o tik atitinkančiai tam tikrus, nacių nustatytus,...

Po 100 metų Lietuva subrendo pokyčiams užtikrinant moterų teises!

Po 100 metų Lietuva subrendo pokyčiams užtikrinant moterų teises! Kovo 8-oji – Tarptautinė moterų solidarumo diena Šįmet minime solidariu veikimu iškovotos moterų balsavimo teisės įtvirtinimo šimtmetį. Kartu su Valstybės atkūrimu ir Nepriklausomybės akto paskelbimu...

SOS: nežabotas institucijų smurtas prieš moteris!

"Valstybė vietoje dešimtims tūkstančių smurtą ir prievartą patiriančių asmenų taip reikalingos pagalbos kuria vis naujas represines struktūras, įgaliotas ne ginti ir apsaugoti, bet vidury baltos dienos sistemiškai pažeidinėti šių smurtinių nusikaltimų aukų žmogaus ir...

Už Stambulo konvencijos ratifikavimą

Stambulo konvencija įpareigoja valstybes vykdyti smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevenciją, užtikrinti aukų apsaugą bei smurtautojų baudžiamąją atsakomybę. Konvencija paremta nuostata, kad smurtas prieš moteris yra smurtas lyties pagrindu, tad joje įtvirtintas...